Strona główna Aktualności 3000 kuropatw trafiło do naturalnego środowiska na terenie powiatu kaliskiego [FOTO]

3000 kuropatw trafiło do naturalnego środowiska na terenie powiatu kaliskiego [FOTO]

0
0

3000 kuropatw trafiło do naturalnego środowiska w powiecie kaliskim. Wszystko to w ramach projektu, na który powiat otrzymał 100 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na projekt pn. „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu kaliskiego”. 35 tys. zł to udział własny powiatu.


– Kuropatwy są tegoroczne, mają kilka miesięcy, pochodzą z hodowli. Mogą być wsiedlane w sierpniu lub we wrześniu, aby następnie mogły przygotować się do zimy, już w naturalnym środowisku. Są bardzo pożyteczne dla rolnictwa i przyrody, bo zjadają owady, stonkę i inne szkodniki. Każdy gatunek jest potrzebny dla środowiska, bo zwiększa jego bioróżnorodność. Kuropatwy potrzebują niewielkich zagajników, nieużytków z wysoką trawą tzw. miedz – mówił łowczy okręgowy Aleksander Bella z Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu.

Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy wyjaśnił dlaczego wsiedlanie kuropatw jest tak ważne dla powiatu kaliskiego. Chodzi o realizację programu jaki opracował powiat kaliski, który polega na odbudowie populacji zwierzyny drobnej na jego terenie. Kuropatwy mają wielu naturalnych wrogów m.in. lisy . Ale są też bardzo potrzebne dla środowiska.

3000 sztuk kuropatw, jakie przyjechały specjalnym transportem do Brzezin, następnie rozwieźli łowczy do 11 gmin powiatu kaliskiego, gdzie dorastać będą w naturalnych warunkach, aby w przyszłym roku mogły składać jaja. Jest to ptactwo bardzo pożyteczne dla rolnictwa ptactwo to żywi się owadami, które mogą robić szkody w rolnictwie.

Na terenie gminy Brzeziny wsiedlanie kuropatw odbyło się z udziałem Wicestarosty Kaliskiego Zbigniewa Słodowego. Na terenie gminy Opatówek nad akcją czuwał Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Robert Łuczak, wiceprzewodniczący Rady powiatu Artur Szymczak, a w gminie Stawiszyn obecna była Członkini Zarządu Powiatu Kaliskiego Dorota Karpieko.

Celem przedsięwzięcia dofinansowanego przez WFOŚIGW jest „Odbudowy populacji zwierzyny drobnej (kuropatwy zwyczajnej) na terenie powiatu kaliskiego”.

Kuropatwa zwyczajną w latach 70-tych była najliczniejszym gatunkiem z rodziny kurowatych. Wszystko wskazuje jednak na to, że po ostatniej poprawie sytuacji w roku 1994, spadek populacji kuropatwy nie rokuje nadziei na poprawę bez zdecydowanej ingerencji samorządów i kół łowieckich. Obecnie w całym kraju zaobserwowano spadek populacji zwierzyny drobnej. To m. in. działania człowieka doprowadziły do naruszenia stabilności w populacjach takich gatunków jak kuropatwa. Głównym powodem upatrywanym przez naukowców i myśliwych było rozpoczęcie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. W efekcie choroba ta została wśród lisów mocno ograniczona, jednak niezamierzonym efektem stał się galopujący wzrost liczebności osobników. Wprost proporcjonalnie nastąpił spadek liczebności zwierzyny drobnej, którą lisy się żywią. Dodatkowo można dodać, że głównymi drapieżnikami kuropatwy jest również jenot, kuna i borsuk.

Niniejszy program ma wskazać kierunki i metody postępowania, dla odbudowania populacji kuropatwy na terenach powiatu kaliskiego. Założeniem programu są sukcesywne działania zmierzające do odbudowy populacji kuropatwy zwyczajnej poprzez wysiedlanie osobników pochodzących z hodowli wolierowych do naturalnych siedlisk w poszczególnych obwodach łowieckich nadzorowanych przez Koła Łowieckie. Założeniem programu jest również ograniczanie liczby drapieżników stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla wsiedlanych ptaków.

Łączny koszt zadania to 135 000 zł, finansowany odpowiednio:

  • 100 000,00 zł dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  • 35 000,00 zł udział własny Powiatu Kaliskiego.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Majkowska/Piłsudskiego. Kierowcy, uważajcie na „dobrego wujka”! Nagrywa i donosi na policję!

Cały czas zapełnia się skrzynka mailowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. W z…