Reklama

Billboard 1240×197

Reklama umieszczona jest centralnie w górnej części i na samym dole portalu, w najbardziej atrakcyjnym i ekskluzywnym miejscu. Banery najczęściej wybierany przez Klientów!

 • emisja: strona główna, podstrony
 • format: JPG, PNG, GIF, HTML
 • rozmiar: 1240×197 (inne rozmiary: 1240×200, 1240×300)
 • waga: do 80 KB
 • rotacja: trzy reklamy (2+1)

Cena: 1350 zł + 23% VAT (emisja: m-c)
Cena: 700 zł + 23% VAT (emisja: 7 dni)

Banner 850×133

Reklama umieszczona jest na szczycie (w prawym rogu) i w centralnym miejscu strony, pod wybranym modułem redakcyjnym: Sport. Kultura i rozrywka.

 • emisja: strona główna
 • format: JPG, PNG, GIF, HTML
 • rozmiar: 850×133
 • waga: do 40 KB
 • rotacja: trzy reklamy (2+1)

Cena: 650 zł + 23% VAT (emisja: m-c)
Cena: 350 zł + 23% VAT (emisja: 7 dni)

Rectangle 320×266

Reklamy umieszczone w środkowej części prawej kolumny portalu.

 • emisja: strona główna, podstrony
 • format: JPG, PNG, GIF, HTML
 • rozmiar: 320×266
 • waga: do 40 KB
 • rotacja: trzy reklamy (2+1)

Cena: 550 zł + 23% VAT (emisja: m-c)
Cena: 300 zł + 23% VAT (emisja: 7 dni)

Artykuł Sponsorowany

Tekst reklamowy, umieszczony w dziale odpowiadającym tematycznie treści artykułu oraz na stronie głównej Kalisz24.info.pl

 • emisja – wybrany dział: na stałe
 • emisja – strona główna
 • ilość znaków w tekście: bez ograniczeń
 • format zdjęcia/ilość: JPG / 3
 • rozmiar zdjęcia: poziom – podstawa 650px
 • ilość linków: 1
 • publikacja w mediach społecznościowych: facebook

Cena: 500 zł + 23% VAT

Rezerwacja emisji i terminy dostarczania materiałów reklamowych

 1. Rezerwację emisji reklam należy dokonać co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Zamawiający powinien dostarczyć kreację reklamową (grafikę) w wybranym formacie: .jpg, .png, .gif. Kreacja powinna spełniać wymagania techniczne dotyczące kreacji reklamowych określonych w specyfikacji.
 3. Kreację reklamową należy przesłać nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji na adres mail: reklama@kalisz24.info.pl
 4. Zamawiający otrzymuje prawo do podmiany kreacji reklamowej w trakcie kampanii.

Nie masz gotowego projektu? Zamów!
Koszt projektu kreacji reklamowe:
statyczny (.jpg, .png): 70 zł netto,
dynamiczny (.gif, .swf): 100 zł netto.

Adres URL (www) do przekierowania należy przesłać wraz z materiałem reklamowym.

Informator – Reklama
Pobierz : Plik PDF

Płatności

 1. Faktura VAT za świadczenie usług reklamowych wystawiana jest zgodnie z ustaleniami w złożonym zamówieniu. Płatności za kampanię należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu księgowego, chyba że Wydawca i Zamawiający uzgodnią inny termin zapłaty.
 2. Wydawca w określonych okolicznościach zastrzega sobie prawo do możliwości pobierania przedpłat za zamówioną kampanię, które dokonywane są na podstawie faktury proforma. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia całości należności za emisję reklamy nie później niż do trzeciego dnia poprzedzającego rozpoczęcie emisji reklamy określonej rezerwacją lub zamówieniem, chyba że Wydawca i Zamawiający ustalą inny termin płatności.
 3. Rabaty ustalane są indywidualnie i zależą od formy i okresu trwania kampanii reklamowej.

Ważne informacje

 1. Kreacje reklamowe wykonane zgodnie ze specyfikacją, gwarantują poprawne zliczanie statystyk oraz prawidłowe wyświetlanie na stronie.
 2. Emitowane kreacje reklamowe nie mogą być sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, a także nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
 4. Za treść i formę kreacji reklamowych odpowiada wyłącznie Zamawiający. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy emisji reklam, których wyświetlenie jest niemożliwe bez instalacji dodatkowego oprogramowania w przeglądarce.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów „reklama”, „ogłoszenie reklamowe”, „ogłoszenie płatne”, „materiał sponsorowany” itp.
 7. Wydawca nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwera nie wywołane z winy Wydawcy (brak dostępu do energii elektrycznej lub dostępu do sieci Internet z winy Operatora dostarczającego w/w usługi).
 8. W przypadku przerwy emisji kampanii trwającej dłużej niż jeden dzień (24 godziny), Zamawiającemu przysługuje prawo przedłużenia trwania kampanii o czas równy przerwie w świadczeniu usługi.