Strona główna Sport 5. Mikołajkowy Kaliski Bieg po Zdrowie już w niedzielę, 9 grudnia [REGULAMIN]

5. Mikołajkowy Kaliski Bieg po Zdrowie już w niedzielę, 9 grudnia [REGULAMIN]

0
0

“Biegnij z nami, nie z uzależnieniami” – to hasło, które po raz kolejny towarzyszy “Mikołajkowemu Kaliskiemu Biegowi po Zdrowie”. Miłośników aktywnego wypoczynku organizatorzy zapraszają do Parku Miejskiego w niedzielę, 9 grudnia.

Uczestnicy pokonają 4-kilometrową trasę wyznaczonymi alejkami parku. Start biegu przewidziany jest na godzinę 10.00 (wcześniej, w godzinach 8.30 – 9.50, w Domku Chińskim, odbywać się będzie rejestracja sportowców). Po zakończeniu biegu odbędzie się impreza rekreacyjna promująca zdrowy tryb życia (uczestnicy mogą liczyć na ciepły posiłek). Regulamin biegu publikujemy z załączniku. Impreza finansowana jest z Budżetu Miasta Kalisza.

REGULAMIN BIEGU

 1. Organizator – Miasto Kalisz, Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 2. Miejsce: Park Miejski
 3. Termin i trasa: 9.12.2018 r. start: godz. 10.00 Domek Chiński (biuro biegu) trasa: wyznaczone alejki Parku Miejskiego – dwa okrążenia /ok. 4 km
 4. Cele biegu
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • profilaktyka uzależnień: sport alternatywą do uzależnień,
 • wspólne spędzanie wolnego czasu: rodzina czynnik chroniący przed uzależnieniami.
 1. Program 9:00 – 9:50 – zapisy na bieg (Domek Chiński) 10:00 – start biegu 12:00 – zakończenie biegu, piknik dla uczestników biegu (w tym ciepły posiłek)
 2. Uczestnictwo
 • w biegu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie,
 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów,
 • warunkiem uczestnictwa w biegu będzie podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz o zapoznaniu się z regulaminem biegu,
 • uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,
 • organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie,
 • organizator zapewnia opiekę medyczną, w czasie trwania imprezy,
 • bieg ma charakter imprezy rekreacyjnej, w związku z czym pomiar czasu nie będzie prowadzony,
 • zabrania się startu uczestnikom będących pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
 • udział w biegu jest bezpłatny.

VII. Polityka prywatności

 • warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.
 • administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20. Z administratorem można kontaktować się: listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: [email protected] dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom, z usług których będzie korzystał Administrator w celu organizacji i promocji biegu.
 • dane osobowe uczestników biegu przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • zgodnie z RODO uczestnikom biegu przysługuje : – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; – prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych; – prawo do ograniczenia przetwarzania danych; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym wykorzystywane do profilowania.

VIII. Postanowienia końcowe

 • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal,
 • przewiduje się puchary dla pierwszej kobiety na mecie i dla pierwszego mężczyzny,
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie,
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • każdy uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działanie i zachowanie,
 • biuro biegu będzie usytuowane przy Domku Chińskim w Parku Miejskim,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy,
 • regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

Impreza finansowana z Budżetu Miasta Kalisza.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Przed nami wielka sportowa impreza! XVI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej [FOTO]

Przed nami wielka sportowa impreza. Jak zapewniają organizatorzy – emocji nie za…