Strona główna Aktualności Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z Wyszyńskiego? Brakuje 5 mln złotych

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z Wyszyńskiego? Brakuje 5 mln złotych

0
1

Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa realizacji zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.

Przewidywany całkowity koszt inwestycji wynosik około 5 mln złotych. To zbyt duża kwota, by Miasto Kalisz mogło sfinansować ją w całości ze środków własnych, dlatego w miniony piątek, tj. 7 lutego br. zwróciło się do Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania, tj. 2,5 mln zł.

Mając na względzie strategiczne znaczenie odcinka ul. Podmiejskiej i wynikającą stąd konieczność utrzymania ciągłości ruchu na głównej arterii, Miasto Kalisz w ramach swoich możliwości finansowych sukcesywnie przeprowadza remonty, starając się utrzymać odpowiedni stan techniczny ulicy. Niemniej, z uwagi na bardzo duże obciążenie ruchem kołowym, zarówno lokalnym jak i tranzytowym, stan nawierzchni ulega coraz szybszej degradacji. Ponadto, obecnie istniejąca obsługa skrzyżowania poprzez sygnalizację świetlną, wpływa negatywnie na płynność ruchu na głównym kierunku, tj. na ul. Podmiejskiej, co powoduje powstawanie korków na znacznych odcinkach, zarówno ul. Podmiejskiej, jak i powiązanych z nią ulic – al. Wojska Polskiego, ul. Stanczukowskiego i ul. Dobrzeckiej. W ramach zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania na rondo planuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115 KN/oś., budowę zatoki autobusowej, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę odwodnienia i oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.

Fot. UM / Magdalena Bartnik

Ulica Podmiejska, na odcinku od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzeckiego, (w tym objęte wnioskiem skrzyżowanie z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) została wybudowana pod koniec lat 70. Początkowo ulica stanowiła dojazd do placu budowy, na którym powstawało największe kaliskie osiedle mieszkaniowe. W wyniku sukcesywnie postępującej rozbudowy oraz zagospodarowania terenów przyległych i rozwoju sieci dróg na terenie miasta, wzrastało znaczenie ul. Podmiejskiej jako korytarza komunikacyjnego miasta. 1 stycznia 2006 r. ul. Podmiejska zaliczona została do kategorii drogi krajowej – w ciągu DK nr 25. Obecnie pełni rolę jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych i tranzytowych Kalisza. Ponadto, stanowi dojazd pojazdów ciężkich do terenów inwestycyjnych oraz kaliskich stref gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Inwestorskiej oraz ul. Zachodniej.

Na podstawie badań ruchu drogowego, przeprowadzonych w październiku 2016 r., na rozpatrywanym odcinku ulicy uzyskano SDR w ilości 19 995 poj./dobę (udział pojazdów ciężarowych stanowi ok. 17%). W przypadku zakłóceń i utrudnień w ruchu na al. Wojska Polskiego (drodze zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Podmiejskiej), bardzo znacząco wzrasta natężenie ruchu pojazdów na ul. Podmiejskiej. Przejmuje ona wówczas dodatkowe obciążenie ruchem pochodzącym z al. Wojska Polskiego, dla której SDR na poszczególnych odcinkach kształtuje się na poziomie 21 370 poj./dobę (udział pojazdów ciężarowych stanowi ok. 10%).

Fot. UM / Magdalena Bartnik

Uzyskanie dofinansowania we wnioskowanej wysokości, pozwoli na realizację zadania, w wyniku którego powstanie konstrukcja nawierzchni jezdni zdolna do przenoszenia nacisku 115 KN/oś. a także znaczące usprawnienie ruchu kołowego z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Michał Lewandowski, członek Samorządnego Kalisza został nowym dyrektorem Żłobka nr 2

Michał Lewandowski, członek stowarzyszenia Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza k…