Strona główna Aktualności Chcą odwołania prezydenta Miasta Kalisza. Jest inicjatywa mieszkańców ws. referendum

Chcą odwołania prezydenta Miasta Kalisza. Jest inicjatywa mieszkańców ws. referendum

0
0

W związku z haniebnymi zdarzeniami, jakie miały miejsce 11 listopada br. w naszym mieście i brakiem reakcji na nie władz miasta, powstała obywatelska grupa, której celem jest zainicjowanie referendum w sprawie odwołania Krystiana Kinastowskiego z funkcji Prezydenta miasta Kalisza. W poniedziałek, 20 grudnia grupa kaliszan przedstawiła swój plan działania.


Grażyna Błasik, Monika Mierzejewska, Ewelina Stasiak, Anna Kurpik, Krystyna Rygiel i Wojciech Grudziński – to sześcioosobowa grupa osób, która nie jest związanych z organizacjami politycznymi czy obywatelskimi. Ci, aby zawiązać tzw. komitet referendalny szukają osób chętnych do pomocy przy organizacji referenudum. Docelowo musi mieć 15 członków.

Naszym celem nie jest robienie rozróby. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad tym czy ruszyć z tą inicjatywą. Był to krok bardzo trudny, rozważaliśmy wszystkie za i przeciw. W końcu przeważyła opinia, że człowiek, który nie ma szacunku dla historii naszego miasta i dla mieszkańców, nie ma pojęcia o tym czym jest odpowiedzialność, na koniec nie potrafi używać słów dziękuję i przepraszam – nie powinien być prezydentem – tłumaczy Grażyna Błasik. Pan prezydent wciąż powtarza, że nie jest politykiem. Zupełnie tego nie rozumiem. Czym jest sprawowanie władzy, odpowiedzialność za mieszkańców miasta, za decyzje polityczne, bo prezydent realizuje zadania polityczne. Jest to polityka lokalna. Uważam, że prezydent to nie jest architekt miejski, a tak swoją rolę rozumie pan Kinastowski.

Fot. Kalisz24 INFO

– Jeszcze nigdy wcześniej nasze miasto nie trafiło na czołówki serwisów informacyjnych w kraju i na świecie w tak złym świetle. Marsz faszystów w czasie ważnego dla nas święta a także zachowanie prezydenta i poczucie, że nic się nie stało, całkowity brak poczucia odpowiedzialności oraz lekceważenie mieszkańców to obraz człowieka, który nie wie jaką rolę przyjął i nie zdaje sobie sprawy czym jest odpowiedzialność – uważa Anna Kurpik.

– W dobie pandemii i lockdownu, kiedy wielu ludzi zostało pozbawionych dochodów, nasz Pan prezydent z wielkim rozmachem wyremontował swój gabinet. Na szczęście za to wzięła się już Najwyższa Izba Kontroli. Wszyscy doskonale dzisiaj wiemy, że pochłonęło to ogromne środki. Uważamy, że umiar i troska o wspólne pieniądze miasta to cechy obce prezydentowi mówiła Monika Mierzejewska.

Mieszkańcy zgłosili chęć zorganizowania referendum. Zwracają się do kaliszan, organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych, niezrzeszonych obywatelki, którzy chcieliby poprzeć te działania. Wszyscy chętni do wyrażenia swojej opinii czy pomocy przy organizacji referendum proszeni są o kontakt na adres email: referendum.kalisz@op.pl

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:

  • grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także 5 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,
  • statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego,
  • organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.

Inicjator referendum powiadamia na piśmie przewodniczącego zarządu danej jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie potwierdza na piśmie otrzymanie powiadomienia. Na pisemny wniosek inicjatora referendum przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, powiadamia w formie pisemnej inicjatora referendum lub jego pełnomocnika o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do głosowania.

Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, a w powiecie i w województwie – poprzez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnodostępnej w danej jednostce samorządu terytorialnego.

W terminie 60 dni od dnia powiadomienia przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, jego inicjator zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie.

Fot. Kalisz24 INFO
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Jagódka Michalak otrzymała najdroższy lek świata!

To jedna z najbardziej pozytywnych w całej tej sytuacji informacja. Ja…