Strona główna Kalisz i region Kalisz Do 28 lutego w Kaliszu potrwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Do 28 lutego w Kaliszu potrwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

0
0

Od 1 lutego w Kaliszu trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. W naszym mieście potrwa do 28 lutego, w kraju do 27 kwietnia. 

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w budynku przychodni przy ul. Śródmiejskiej 34 (Rogatka), wejście A, III piętro, tel. 603887960, w godz. 7.00 – 15.00.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w br. Prezydent Miasta Kalisza wzywa:

1) mężczyzn urodzonych w 1999 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1997- 1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 2254);

5) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

1)  sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2) ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, czyli sprawdzany jest stan zdrowia. W wyniku tych badań nadawana jest określona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej:
– kat. „A” – zdolny do czynnej służby wojskowej,
– kat. „B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,
– kat. „D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
– kat. „E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

3)  założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;

4)  wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;

5)  przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się do niej w miejscu właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się do kwalifikacji wojskowej w miejscu właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się do niej (w okresie jej funkcjonowania) także wtedy, jeśli nie otrzymały pisemnego wezwania.

Jeśli osobom wzywanym do kwalifikacji wojskowej wyznaczony w wezwaniu termin stawienia się z obiektywnych względów nie odpowiada, mogą uzgodnić jego zmianę w dniach przeprowadzania kwalifikacji we wskazanym wyżej lokalu osobiście lub telefonicznie.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Długa Wieś III. Peugeot 206 dachował na prostym odcinku drogi. Jedna osoba ranna

Jedna osoba została poszkodowana w zdarzeniu drogowym do jakiego doszło w s…