Strona główna Aktualności Dyrektor szpitala Radosław Kołaciński otrzymał ustawową nagrodę za 30-letni staż pracy

Dyrektor szpitala Radosław Kołaciński otrzymał ustawową nagrodę za 30-letni staż pracy

0
0

Kaliski radny i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Radosław Kołaciński, zgodnie z uchwałą z dnia 15 kwietnia br. otrzymał nagrodę jubileuszową za 30-lecie stażu pracy w wysokości 150% miesięcznego wynagrodzenia dyrektora. Finansowy zastrzyk gotówki przyznał szefowi „okrąglaka” Zarząd Województwa Wielkopolskiego.


Opinie na temat zarządzania przez Kołacińskiego kaliską lecznicą są podzielone, jedni go chwalą – inni mocno krytykują. Większa część tych negatywnych wypływa od szpitalnego personelu. Inni natomiast zauważają inwestycje w kadry i nowoczesny sprzęt, jaki trafia do Kalisza. Dziś jednak emocje u niektórych wzbudziła finansowa nagroda dla dyrektora regulowana ustawą za 30-letni staż pracy.

– Mówiąc krótko poszedł wniosek na zarząd o jubileusz. Wynika on z ustawy o działalności leczniczej. Dostają go dyrektorzy i nie tylko za wypracowane lata ogółem. Akurat po 30 latach wynosi on 150%, natomiast po 35 latach 200% wynagrodzenia. Podobnie jak pracownicy szpitala, ale dla tych podstawą prawną jest regulamin wynagradzania -procenty są takie same – mówi portalowi Kalisz24 INFO Radosław Kołaciński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. – Jubileusz nie ma nic wspólnego z nagrodą roczną, którą dyrektorzy mogą lecz nie muszą dostać. W finansach szpitala tworzy się rezerwy na tzw. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, które corocznie są aktualizowane.


Uzasadnienie do uchwały Nr 3467/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przyznania nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Wnioskiem z dnia 29 marca 2021 roku Przewodniczący Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpital Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wystąpił o przyznanie nagrody jubileuszowej za 30-lecie stażu pracy dla Pana Radosława Kołacińskiego w wysokości 150% miesięcznego wynagrodzenia dyrektora.

Nagroda jubileuszowa może zostać przyznana kierownikowi SPZOZ jako świadczenie dodatkowe na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2020 r., poz. 1399). Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 rozporządzenia jeżeli zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie określa, m.in. dla kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uprawnień do nagrody jubileuszowej lub odprawy pieniężnej, świadczenia te mogą być im przyznane w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy.

W świetle powyższego uzasadnionym jest przyznanie nagrody jubileuszowej w wysokości 150% wygrodzenia miesięcznego dla Pana Radosława Kołacińskiego. W związku z powyżej przytoczoną argumentacją zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Paulina Stochniałek
Członek Zarządu


Nie mniejsze emocje wśród kaliszan wzbudziła niejedna nagroda finansowa Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, którą przekazał swoim zastępcom – wiceprezydentowi Grzegorzowi Kulawinkowi i Mateuszowi Podsadnemu, o czym także informowaliśmy na łamach naszego portalu. A takie właśnie – za za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, przejawianie inicjatywy oraz sprawne wykonywanie zadań dla miasta i jego mieszkańców” – czyli mówiąc wprost – za ich obowiązku – trafiały do nich w roku 2019, 2020 i w roku 2021.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Plamy substancji ropopochodnej na rzece Swędrni i w Kanale Bernardyńskim w Kaliszu

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2 Państwowej Str…