Strona główna Kultura i rozrywka III Gala Wolontariatu za niami. Wolontariusze i działacze społeczni uhonorowani [FOTO]

III Gala Wolontariatu za niami. Wolontariusze i działacze społeczni uhonorowani [FOTO]

0
0

Za nami III Gala Wolontariatu. Zorganizowany przez Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego i Urząd Miasta Kalisza konkurs i wieńcząca go uroczystość ponownie stały się okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych wolontariuszy i działaczy społecznych służących mieszkańcom Kalisza, jak również osób fizycznych, podmiotów i instytucji wspierających finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie działalność wolontariacką.

Podczas uroczystej gali w Sali Recepcyjnej Ratusza prezydent miasta Krystian Kinastowski i przewodniczący kapituły konkursowej wiceprezydent Mateusz Podsadny wręczyli statuetki Wolontariusz Roku 2018 i Mecenas Wolontariatu Roku 2018. – Działacie na bardzo różnych płaszczyznach, w sferze szeroko pojętej pomocy społecznej, ale też kultury, sztuki, edukacji i wielu innych – mówił podczas uroczystości, zwracając się do bohaterów wieczoru prezydent Krystian Kinastowski. – Macie jednak ze sobą wiele wspólnego: pasję, wrażliwość, bezinteresowność, cechy, które stanowią fundament idei wolontariatu.

– Niech wręczone dziś statuetki i dyplomy będą symbolem naszego podziwu i uznania dla państwa pracy. Niech nie zabraknie Wam sił i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych, cennych społecznie wyzwań, a ich realizacja sprawia radość i satysfakcję. Życzę też, by wasza działalność znajdowała naśladowców, aby lista laureatów godnych uhonorowania podczas takiej gali, jak dzisiejsza, wciąż się wydłużała.


Poniżej lista tegorocznych laureatów:

Wolontariusz Roku 2018:

Izabella Galuba-Bryja (Zespół Szkół Ekonomicznych)
Piotr Gutowski (Komenda Hufca ZHP w Kaliszu im. ks. hm. Stanisława Piotrowskiego)
Katarzyna Muszalska (Szlachetna Paczka – Rejon Kalisz)
Jan Szczepankiewicz (Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu)
Barbara Wrzesińska (Kaliski Klub „Amazonki”)

Mecenas Wolontariatu Roku 2018

Elżbieta i Jacek Magnuszewscy, calisia.pl (Szkoła Podstawowa nr 19 w Kaliszu)

Dyplomy dla nominowanych odebrali:

w kategorii Wolontariusz Roku:

Henryk Mielczarek – Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”,
Anna Bruś – Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club
Iwona Durman – Szkoła Podstawowa Nr 19
Małgorzata Tomczak – Fundacja „Bread of life”

w kategorii Mecenas Wolontariatu

Pratownicy – Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club
Provident – Tak Pomagam – Fundacja „Bread of life”

Dyplomy dla nominowanych:

w kategorii „Wolontariusz Roku”

 • Henryk Mielczarek – Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”,
 • Anna Bruś – Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club
 • Iwona Durman – Szkoła Podstawowa Nr 19
 • Małgorzata Tomczak – Fundacja „Bread of life”

w kategorii „Mecenas Wolontariatu”

 • Pracownicy – Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club
 • Provident – Tak Pomagam – Fundacja „Bread of life”

Statuetki oraz dyplomy dla laureatów:

Wolontariusz Roku 2018

 • Izabella Galuba-Bryja (Zespół Szkół Ekonomicznych) – Jest nauczycielem i wychowawcą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu, w ramach którego współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, m.in.: Caritas Diecezji Kaliskiej, Fundacją Bread of Life, Stowarzyszeniem „Fajna Szkoła”, Fundacją „Nowa Nadzieja”. Aby uwrażliwić uczniów kaliskiego ”Ekonomika” na sprawy ochrony środowiska, a także by uczniowie dostrzegali wymierne efekty udziału w akcjach charytatywnych organizuje akcje: zbiórki nakrętek, ubrań, zużytego obuwia, puszek aluminiowych. Poza tym promuje rodzicielstwo i rodzicielstwo zastępcze, działa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, promuje zdrowy tryb życia.
 • Piotr Gutowski (Komenda Hufca ZHP w Kaliszu im. ks. hm. Stanisława Piotrowskiego) – Jest wolontariuszem od początku działalności w ZHP, czyli od 1993 r. Od tego czasu aktywny w wielu akcjach charytatywnych m.in. „Mały Kaliszanin – Pomóż dziecku”. Corocznie kwestuje na rzecz ratowania zabytkowych cmentarzy w Kaliszu. Od 2013 r. jest członkiem Kaliskiego Sztabu WOŚP, organizuje podsztab wraz ze swoją drużyną. Organizator imprez turystyczno-krajoznawczych. Aktywnie współpracuje z Fundacją „Walkiria”, promuje i porządkuje schrony bojowe Kaliskich Linii Maginota. Jest pomysłodawcą corocznego rajdu zuchowego „Zuchowa Akademia Przygody”, która w tym roku odbyła się po raz 13. W 2008 r. zorganizował Wyprawę Rowerową na 12. Ogólnopolskie Spotkania Młodych „Lednica 2000”.
 • Katarzyna Muszalska (Szlachetna Paczka – Rejon Kalisz) – Jest wolontariuszką projektu Szlachetnej Paczki, w obecnej edycji jest liderem-koordynatorem Szlachetnej Paczki w Kaliszu. To dzięki niej możliwe było utworzenie kaliskiego rejonu i przeprowadzenie akcji w Kaliszu. Szlachetna Paczka w 2017 roku pomogła 57 rodzinom z Kalisza i okolic, a łączna wartość paczek dla tych rodzin to 163.200 zł. W akcję w rejonie kaliskim włączyło się ok. 4000 osób. W bieżącym roku pomoc otrzyma ok. 60 rodzin. Liderka i wolontariusze aktywnie promują akcję w Kaliszu, pozyskując darczyńców i sponsorów, którzy przekazują opał, sprzęt RTV i AGD oraz meble i elementy wyposażenia mieszkania, a także produkty żywnościowe i art. chemiczne.
 • Jan Szczepankiewicz (Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu) – Jest współzałożycielem Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu i od 25 lat działa w niej jako wolontariusz. Całkowicie poświęcił się działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych przez los. Dzięki jego pomocy powstało w Wielkopolsce Południowej 6 warsztatów terapii zajęciowej, które na dzień dzisiejszy obejmują rehabilitacją zawodową i społeczną blisko 250 osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni 25 lat istnienia fundacji współorganizował kilkaset zadań w zakresie integracji społecznej, aktywizacji i rehabilitacji ON, co pozwoliło m.in. likwidować zjawisko izolacji społecznej, nabywać poczucia własnej wartości. Dla wielu mieszkańców Kalisza było to zupełnie nowe, pozytywne doświadczenie.
 • Barbara Wrzesińska (Kaliski Klub „Amazonki”) – Jest Amazonką od 1997 roku, a od 2000 r. pełni funkcję prezeski Klubu. Była inicjatorką remontu i nowoczesnego wyposażenia siedziby klubu, urządzenia gabinetu fizjoterapeutycznego, organizowała indywidualną i grupową gimnastykę usprawniającą, turnusy rehabilitacyjne, a także wiele imprez integracyjnych dla członkiń i ich rodzin. Pani Barbara zorganizowała grupę wolontariuszek wspierających chore kobiety w walce z chorobą, organizowała spotkania psychologów z ich rodzinami. W 2003 roku zorganizowała pierwszy w Kaliszu „Marsz Życia i Nadziei” oraz wiele akcji profilaktycznych Była inicjatorką i gorącą orędowniczką budowy ośrodka Radioterapii w Kaliszu, wraz z utworzeniem Oddziału Onkologicznego w kaliskim Szpitalu.

Mecenas Wolontariatu Roku 2018

 • Elżbieta i Jacek Magnuszewscy, calisia.pl (Szkoła Podstawowa nr 19 w Kaliszu) – Państwo Magnuszewscy to wyjątkowe osoby. Jako pierwsi otworzyli drzwi dla formy społecznej -Grupa Wsparcia „Przystań”, od samego początku ułatwiając przeprowadzenie i realizowanie inicjatyw, które przez tą grupę nieformalną były organizowane w Kaliszu. Wspierają większość inicjatyw społecznych na terenie Kalisza, które często dzięki ich pomocy (finansowej, rzeczowej) są możliwe do przeprowadzenia. Są wśród nich m.in.: Festiwal Działań Artystycznych „Sztukakuka”, czy też Wigilia na kaliskim Rynku. Dodać do tego należy ogrom mniejszych, niszowych projektów, które dzięki ich pomocy mają samym szansę pokazania się szerszej publiczności.
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kultura i rozrywka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Muzyczny wstrząs? Niezapomniany koncert zespołu „Experiment” w Akceleratorze Kultury

Czy jesteście gotowi na muzyczny wstrząs? Przygotujcie się na niezapomniany…