Strona główna Aktualności Inauguracja roku kulturalnego 2023/2024. Wyróżniono twórców, animatorów i mecenasów kultury

Inauguracja roku kulturalnego 2023/2024. Wyróżniono twórców, animatorów i mecenasów kultury

0
0
Prezydent Miasta Kalisza po raz kolejny wyróżnił twórców, animatorów, mecenasów oraz osoby i instytucje, które w minionym sezonie przyczyniły się do upowszechniania kultury. Uroczystość inauguracji roku kulturalnego 2023/2024 odbyła się w auli Uniwersytetu Kaliskiego.


– Z dumą możemy powiedzieć, że w Kaliszu mamy możliwość obcować ze sztuką na najwyższym poziomie – mówił podczas otwarcia właściwej części uroczystości prezydent Krystian Kinastowski. – Dzięki państwa talentom i zaangażowaniu: dzięki artystom, animatorom życia kulturalnego, popularyzatorom wiedzy o naszym dziedzictwie i oczywiście dzięki mecenasom. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję i dziękuję za wkład w budowanie kaliskiego świata kultury.

Tytułem „Srebrny Mecens Kultury” zostali uhonorowani: Hotel Hampton by Hilton, Marek Strzelkowski (M&P Alkohole, Wina, Cygara), Marta Wawrzyniak (Świat Optyki), Edwin Napierała (PKO Bank Polski S.A. I Oddział w Kaliszu), Margota i Cezary Suszyńscy (Komoda Club Residence), Stefan Lis (Auto Centrum Lis), Andrzej Rogowski (E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.), Sławomir Zdyb (Meyer Tool Poland Sp. z o.o.), Vitalii Kisil (Firma Florance Sp. z o.o.) oraz Daniel Bitke (24studio.pl).

Tytuły „Złoty Mecens Kultury” otrzymali: Piotr Zasuń (PSS Społem w Kaliszu), Marek Antczak (Firma Budowlana „Antczak”), Tadeusz Mazek (Firma MTM Consulting Developer), Jan Kolański (Colian Developer), Tomasz Goździewicz (Kalmedica Sp. z o.o.) oraz Sławomir Rudowicz (Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.).

Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza odebrali: Katarzyna Kwiatkowska (muzyka), Dagny i Daniel Szwedowie (sztuki wizualne), Filip Pinczewski i Ewelina Knajdek-Marcinkowska (animacja kultury), Marta Śniosek-Masacz (teatr i film), Małgorzata Piotrowska i Ewa Iżykowska-Lipińska (upowszechnianie kultury), Izabela Fietkiewicz-Paszek (działalność literacka i wydawnicza), Anna Maria Gałczyńska, Andrzej Bednarczyk i Sławomir Przygodzki (popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego)*.

Listami gratulacyjnymi zostali uhonorowani: Marcel Tułacz (muzyka), Stowarzyszenie i Zespół Folklorystyczny „Calisia”, Jakub Łopatka (teatr i film), Tomasz Dalinkiewicz (upowszechnianie kultury), Paweł Althamer i Artur Żmijewski (sztuki plastyczne).

Nagrody rzeczowe otrzymali: Mateusz Świdlik, Joanna Militowska, Michał Gąsior oraz Joanna Leśna.

Okolicznościowe grawertony odebrali: Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu, Zespół Folklorystyczny „Piwonice”, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, Szkoła Muzyczna „Talent Studio” w Kaliszu, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Fundacja Clarino oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu.

Inaugurację roku kulturalnego swoimi występami uświetnili Anna Wytych-Wierzgacz, Małgorzata Kałędkiewicz, Marcel Tułacz, Maurycy Majewski, Leon Jakubek, trio Michała Kaczmarczyka oraz Tomasz Ratajczak.


 • Katarzyna Kwiatkowska

Jest pierwszą waltornistką orkiestry Filharmonii Kaliskiej. Już w czasie studiów pracowała z najlepszymi, by wspomnieć tylko zespoły Sinfonia Varsovia, czy Orkiestry Polskiego Radia i takie tuzy dyrygentury, jak Jerzy Semkov, Jerzy Maksymiuk i Antoni Wit. Wraz z grupą muzyków Filharmonii Kaliskiej współtworzy kwintet instrumentów dętych blaszanych Khaleesi Brass. Wśród jej wielu osiągnięć artystycznych wymienić trzeba udział w nagraniach, firmowanych przez nadprośniańską orkiestrę. Ich pokłosiem były m.in. płyty ze współczesnym wykonaniem opery „Aleksander i Apelles” Karola Kurpińskiego, czy „300 lat poloneza w kulturze europejskiej”, wydane przez Polskie Radio. Umiejętności i pasję od lat wykorzystuje w działalności popularyzatorskiej i pedagogicznej. Trudno przecenić jej udział w projektach edukacyjnych i pracę nauczyciela w Szkole Muzycznej im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. To właśnie tam z powodzeniem rozbudowuje klasę waltorni i z zaangażowaniem przekonuje młodzież o wyjątkowej roli muzyki w życiu człowieka.

 • Marcel Tułacz

W tym roku skończył 15 lat, a jego głos i umiejętności znają i komplementują choćby Adam Sztaba, Dorota Miśkiecz, czy Natalia Kukulska. Jest multiinstrumentalistą, a koncerty grupy Muzyczni Tułacze, którą współtworzy, przyjmowane są z entuzjazmem przez coraz szerszą rzeszę melomanów. Regularnie zbiera laury i pochwały na kolejnych konkursach, przeglądach, czy warsztatach. Pochodzący z Chełmc, młody muzyk i wokalista chętnie dzieli się swoim talentem, podczas akcji o charakterze charytatywnym. W ubiegłym roku wziął udział w m.in. Wigilii na Kaliskim Rynku. Wszystko wskazuje na to, że usłyszymy go także podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Wiosną stanął na podium kolejnej edycji „The Voice Kids”, dojrzałością wykonawczą, barwą głosu i wrażliwością zjednując sobie trenerów i publiczność programu.

 • Tomasz Dalinkiewicz

Pracę w Archiwum Państwowym łączy z wielką pasją, jaką jest historia, zwłaszcza ta związana z obroną granic w 1939 roku. Od dziewięciu lat przewodzi fundacji „Walkiria”, której celem jest opieka nad fortyfikacjami z okresu II wojny światowej. To z jego inicjatywy odbyło się wiele akcji porządkowych przy schronach bojowych na linii obronnej przedmoście Kalisz. W dwóch obiektach fortecznych założył i udostępnił do zwiedzania izby muzealne. Na jego wniosek kolejne schrony i fortyfikacje trafiają do rejestru zabytków. Jest inicjatorem wycieczek i pikników historycznych, autorem prelekcji i artykułów. Na jednym z portali społecznościowych prowadzi popularne grupy, zrzeszające pasjonatów przeszłości regionu. Działalność prowadzonej przez niego fundacji wykracza już poza obszar południowej Wielkopolski. Dzięki jego inicjatywie, pasji i pracy najnowsza historia Polski odkrywa przed nami kolejne tajemnice.

 • Filip Pinczewski

Jest pianistą, kompozytorem i pedagogiem. Jako twórca i wirtuoz zdobywa kolejne laury na międzynarodowych konkursach. Jego kunszt mieli okazję docenić melomani z m.in. Norwegii, Islandii, Malty, Łotwy, Węgier, Włoch, Austrii, Niemiec, czy Szwajcarii. Jest aktywnym animatorem życia muzycznego, regularnie współorganizując koncerty i festiwale. Z zaangażowaniem oddaje się pracy naukowej, jako doktorant i wykładowca Konserwatorium Wiedeńskiego. Od 2021 roku jest prezesem Fundacji Calisia Arts, która za cel stawia sobie promowanie Kalisza oraz popularyzowanie muzyki klasycznej. Z jego inicjatywy odbył się I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Henryka Melcera. Wydarzenie okazało się sukcesem frekwencyjnym i artystycznym, które przyciągnęło blisko osiemdziesięciu młodych muzyków z dziesięciu krajów, a podczas koncertów finałowych kaliscy melomani mieli okazję oklaskiwać niezwykle utalentowanych młodych pianistów z Polski, Szwecji, Włoch, Chin i Japonii.

Daniel i Dagny Szwed

To duet artystyczny i kuratorski odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych „A-Kumulacji 2023, Kaliskiego Biennale Sztuki”. Przedsięwzięcie, zainicjowane przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina, współtworzone przez Wydział Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu i Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta. Każda edycja „A-kumulacji” to wyzwanie dla zespołu koordynującego imprezę. Za kolejną odsłoną „Kaliskiego Biennale Sztuki” stoją konkretni ludzie odpowiedzialni za przygotowanie koncepcji i organizację wydarzeń, wystaw, spotkań autorskich, warsztatów edukacyjnych i koncertów. Wspomnieć trzeba także o udziale w pracach jury oraz projekcie i opracowaniu okolicznościowego wydawnictwa. Dagny i Daniel na co dzień projektują także większość publikacji Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. O ich wszechstronności świadczą z pewnością logotypy przygotowane na potrzeby obchodów Roku Rodziny Fibigerów.

 • Ewelina Knajdek-Marcinkowska

Od ponad 20 lat animuje i organizuje życie kulturalne w Kaliszu. Pod jej kierownictwem Multi Art Festival, którego niezwykle udana, siedemnasta edycja odbyła się na przełomie sierpnia i września, stał się jedną z ważniejszych interdyscyplinarnych imprez kulturalnych w województwie wielkopolskim. Trudno przecenić te kilka dni każdego roku, które regularnie dają nam dobre pojęcie o najciekawszych zjawiskach kulturalnych i społeczno-kulturowych w kraju. Pod jej prezesurą działania zespołu Stowarzyszenia Multi.Art stały się dowodem na to, że cieszące się coraz większą renomą wydarzenia mogą być realizowane również poza instytucjami, w strukturach organizacji pozarządowych. Chętnie podejmuje współpracę ze środowiskami twórczymi Kalisza i regionu Dba o dobre relacje zarówno z innymi przedstawicielami NGO, jak i instytucjami. Jej wyjątkowa aktywność skutkuje wzbogaceniem oferty kulturalnej oraz budowaniem świadomej publiczności w Kaliszu.

 • Marta Śniosek-Masacz

Jest niezwykle utalentowaną scenografką i kostiumografką, absolwentką Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na co dzień pracuje w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Regularnie bierze udział w ważnych i bardzo dobrze przyjmowanych przedsięwzięciach scenicznych na terenie całego kraju. Współpracuje m.in. z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Wrocławskim Teatrem Współczesnym, Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, czy Teatrem Ludowym w Krakowie. Od kilkunastu lat związana ze Stowarzyszeniem Multi.Art odpowiada za oprawę wizualną przestrzeni festiwalowej na Skwerze Historycznym Rozmarek. Bajkowe instalacje zmieniają znany kaliszanom plac zlokalizowany w centrum miasta, w magiczną przestrzeń sztuki. Jej każda kolejna realizacja dowodzi wyjątkowej wrażliwości plastycznej, oryginalności, inteligencji i konsekwencji w rozwoju artystycznym.

 • Małgorzata Piotrowska

To wszechstronna sopranistka młodego pokolenia, specjalizująca się w wykonawstwie arii operowych, operetkowych, oratoryjnych oraz pieśni. Jako koncertująca solistka występuje w realizacjach oper, spektaklach i koncertach. Prowadzi Chór Bazyliki Kaliskiej, Chór „Kościuszko” w II LO w Kaliszu oraz Chór II st. w Państwowej Szkole Muzycznej w Kaliszu, gdzie pracuje jako nauczyciel. Jest zaangażowana w Letnią Akademię Instrumentów Dętych Blaszanych+ – prawdziwe święto muzyki zarówno dla instrumentalistów z różnych stron świata, jak i publiczności, która z entuzjazmem wita każdą kolejną edycję wydarzenia. Przez tydzień wykładowcy z kraju i zagranicy prowadzą zajęcia, warsztaty, wykłady i koncerty. Idea wspólnych występów mistrzów i adeptów sztuki muzycznej, nietuzinkowej wymiany doświadczeń połączonych z dobrą zabawą doskonale się sprawdziła. Ponad sześciuset uczestników z Europy, Izraela i USA oraz kilka tysięcy widzów jest na to najlepszym dowodem.

 • Ewa Iżykowska-Lipińska

Jest światowej sławy sopranistką, aktorką i pedagogiem. Na najsłynniejszych scenach operowych występowała z najwybitniejszymi wokalistami, muzykami i dyrygentami. W 2017 roku powołała do życia fundację „Arte Eva”, której jednym z celów statutowych jest pomoc wybitnie uzdolnionym młodym twórcom i artystom. To dzięki jej inicjatywie, w 2018 roku, najstarsze polskie miasto stało się gospodarzem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Viva Calisia”. Już pierwsza edycja zmagań młodych artystów była wydarzeniem: do Kalisza przyjechało trzydziestu artystów krajowych i zagranicznych scen operowych oraz studenci szkół muzycznych z Turcji, Gruzji, Meksyku, Argentyny, Indii, Chin i Rosji. W tym roku odbędzie się piąta edycja konkursu, który dla laureatów coraz częściej wiąże się z otwarciem ścieżki kariery zawodowej i staje się przepustką do występów na renomowanych scenach. „Viva Calisia” to z pewnością oczko w głowie fundacji „Arte Eva” ale trzeba także pamiętać o koncertach, podczas których muzyka klasyczna spotyka się z jazzem i szeroko pojętą twórczością rozrywkową, widowiskach słowno-muzycznych i spektaklach operowych, które przyciągają rzesze melomanów w całym kraju.

 • Izabela Fietkiewicz-Paszek

Nauczycielka, bibliotekarka, vlogerka, felietonistka. Jest autorką kilkuset publikacji prasowych, redaktorką kilkunastu książek, autorką wstępów. Współtworzyła Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka i Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej Kaliszu. Moderuje spotkania autorskie, uczestniczy w pracach jury licznych konkursów literackich o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Jej twórczość jest obecna w kraju i poza jego granicami. Wiersze poetki ukazały się we Francji, Anglii, Chorwacji i Rosji. Najnowszy tom, „Koniec srebrnej nitki” – zbiór sonetów poświęconych nieżyjącym pisarkom i pisarzom związanym z Kaliszem – zebrał świetne recenzje w czołowych czasopismach literackich. Trudno przecenić jej pracę na rzecz upowszechniania kultury. Dostrzegali to choćby kaliscy samorządowcy – Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza świadczą o tym najlepiej – ale także Marszałek Województwa Wielkopolskiego, dwukrotnie przyznając poetce stypendium w dziedzinie kultury.

 • Anna Maria Gałczyńska

Jest animatorką kultury i folklorystką. Jej pasją jest kultura tradycyjna i regionalna: Kalisza, Ziemi Kaliskiej i południowej Wielkopolski. Jest autorką lub współtwórczynią kilku wydawnictw książkowych oraz płyt poświęconych folklorowi i jego twórcom. Doradza, wspiera i pełni rolę archiwisty około trzydziestu związanych z regionem zespołów. Od kilkunastu lat pełni funkcję specjalistki ds. dziedzictwa kulturowego w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jest dwukrotną stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dzięki jej zaangażowaniu i staraniom twórcy ludowi są regularnie nagradzani, a rzemiosło i umiejętności odradzają się podczas biesiad, festiwali i warsztatów. Ukoronowaniem jej działań animacyjnych jest decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisaniu Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 • prof. Andrzej Bednarczyk

Artysta i dydaktyk – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest współzałożycielem Platformy Badań Artystycznych, której celem jest łączenie sztuk pięknych z nauką. Należy do zespołu redakcyjnego periodyku „Zeszyty Malarstwa”, Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz Związku Literatów Polskich. Jest stypendystą ministra kultury oraz Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku. Jego twórczość obejmuje poezję i eseje o sztuce. Jest autorem ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem ponad dwustu zbiorowych, w dwudziestu dziewięciu krajach. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, Biblioteki Brytyjskiej w Londynie, czy krakowskiej Biblioteki Jagiellońskiej. Pokłosiem współpracy profesora z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu jest wydawnictwo „Listy Minotaura do zakażonych”. Publikacja została wyróżniona w 68. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Polskie Książki 2022”. Wydawnictwo zakwalifikowało się także do finału konkursu European Design Awards.

 • dr Sławomir Przygodzki

Jest historykiem, wszechstronnym pedagogiem oraz autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Pracę zawodową godzi z funkcjami pełnionymi w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz powołanej przez Prezydenta Miasta Kalisza Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza. Od wielu lat włącza się w konferencje, na których występuje z tematami związanymi z historią najstarszego polskiego miasta. Popularyzuje wiedzę o Kaliszu, publikując w „Roczniku Kaliskim”, „Roczniku Łódzkim”, „Zeszytach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” oraz „Cerkiewnym Wiestniku”. W ostatniej książce – „Elity gospodarcze Kalisza. Proces formowania się burżuazji w latach 1815-1867” – ukazał szereg aspektów ekonomicznej i pozagospodarczej działalności kaliskiej burżuazji w pierwszej połowie XIX wieku. Jeden z recenzentów publikacji pisał: „Potrzeba ukazania i jednocześnie uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy zasługują ze wszech miar na pochwałę. Autor zrobił to wręcz perfekcyjnie”.

 • Jakub Łopatka

Do zespołu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego trafił zaraz po szkole, w 2017 roku. Na kaliskiej scenie debiutował w spektaklu „7 minut”, który z powodzeniem prezentowany był podczas wielu festiwali. Ma na koncie kilkanaście ról teatralnych, występuje w serialach i filmach fabularnych. Szczególnie bogaty i owocny w jego dotychczasowej karierze był miniony sezon, w którym stworzył znakomite kreacje w „Kto się bo Virginii Woolf” Edwarda Albee’go, „Złym” według Leopolda Tyrmanda, „Skąpcu” Moliera, a nade wszystko „Czerwonych Nosach” Petera Barnes’a. Za rolę Foka w spektaklu „7 minut” otrzymał nagrodę aktorską na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” w Zabrzu.

 • Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „Calisia”

To jeden z najbardziej zasłużonych, dla promowania kultury ludowej regionu, zespołów. Pierwsi członkowie grupy rozpoczęli swoją przygodę ze śpiewem i tańcem ponad 65 lat temu. Od tego czasu zespół przygotował wiele programów, które oklaskiwała publiczność w całym kraju. Pierwszy i obecny skład „Calisii” łączy z pewnością umiłowanie folkloru, potrzeba obcowania z kulturą i obrzędowością ludową oraz wytrwała praca. Ich ostatni program, „Kalisz tańcem malowany”, jest swoistym hołdem dla rodzinnego miasta ale także Wielkopolski, regionu, którego dziedzictwo, choćby w kontekście kształtowania polskiej państwowości, jest szczególne ważne.

 • Paweł Althamer

Jego twórczość jest różnorodna medialnie i formalnie. Tworzy rzeźbiarskie autoportrety, występuje w performansach i wideo, pragnie doświadczyć materialności ciała oraz nakreślić własne granice psychiczne. Przez akcje, do których angażuje całe społeczności, chce tworzyć wspólnoty, skonfrontować ludzi ze sobą poprzez sztukę. Jest laureatem prestiżowej holenderskiej nagrody Vincenta Van Gogha i Lovis-Corinth-Preis. W 2010 roku, na gali wręczenia Paszportów Polityki, otrzymał specjalną nagrodę dla Kreatora Kultury. Wystawy indywidualne prac artysty odbyły się między innymi w New Museum w Nowym Jorku i Centrum Pompidou w Paryżu. Jego prace i projekty artystyczne brały udział w prestiżowych festiwalach sztuki, takich jak Manifesta, Biennale w Wenecji, czy Berlin Biennale.

 • Artur Żmijewski

Postuluje świadome uczestnictwo sztuki w życiu społecznym. W swoich pracach eksponuje świat ludzi „innych”, często niezauważanych. Najchętniej używanym przez artystę medium jest paradokument, polegający na prowokowaniu niecodziennych sytuacji i niemal laboratoryjnej obserwacji ich rozwoju i rezultatów. Filmem „Powtórzenie” reprezentował Polskę na 51. Biennale Sztuki Współczesnej w Wenecji. Jest laureatem prestiżowej nagrody Ordway Prize, przyznawanej wspólnie przez New Museum w Nowym Jorku oraz nagrody TVP Kultura w kategorii „Kultura Alternatywna i Sztuki Wizualne”. Był kuratorem 7. Berlińskiego Biennale Sztuki Współczesnej. W 2013 roku został laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy.


PZA / za UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Łuszczykiewicz: to ważny element kampanii dotyczący mieszkań i dostępności lokali dla młodych

Prof. Piotr Łuszczykiewicz, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Kalisz…