Strona główna Aktualności INWESTYCJE. Wały przeciwpowodziowe w kaliskim Parku Miejskim zostaną przebudowane [FOTO]

INWESTYCJE. Wały przeciwpowodziowe w kaliskim Parku Miejskim zostaną przebudowane [FOTO]

0
1

Wały przeciwpowodziowe – lewostronny Kanału Bernardyńskiego o długości 928 m i prawostronny głównego koryta Prosny o długości 592 m w Parku Miejskim zostaną przebudowane. Miasto przekazało wykonawcy plac budowy.

Miasto Kalisz zleciło opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obwałowania Parku Miejskiego i następnie, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniło wykonawcę robót. Będzie nim Zakład Budowlany „EKOBUDOWA” S.C., Waldemar Soliński, Bernardyna Wawrzyniak z Sieradza, który wykona zadanie za kwotę 3.181.836,90 złotych. Inwestycja obejmuje wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów bezpośrednio kolidujących z przebudową wału – to decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie prace wykonywane na terenie parku muszą być zgodne z jego postanowieniami.

Fot. UM

– Dbamy o to, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Kalisza. Remont wałów przeciwpowodziowych jest konieczny. Prace wykonywane są w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – mówi prezydent Krystian Kinastowski.

Ponadto w ramach zadania zostaną zdemontowane zniszczone schody skarpowe, latarnie parkowe, bariery ochronne i inne obiekty małej architektury. Trawy na skarpach będą wykoszone. Prace obejmą także: zdjęcie wierzchnicy ze skarp, częściową rozbiórkę korpusu wału, uszczelnienie wału i podłoża ścianką PVC, uformowanie górnej warstwy korpusu wału, profilowanie i plantowanie skarp i korony, wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie – także zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – o nawierzchni Hanse Grand według opracowanego w 2018 r. projektu na rewaloryzację Parku Miejskiego, humusowanie i obsiew skarp oraz ponowny montaż latarni, barierek, ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie terenu.

Fot. UM

Termin ukończenia prac przewidziano na 15 maja 2020 r.

Wały wokół Parku Miejskiego, które stanowią zabezpieczenie przeciwpowodziowe Kalisza zostały wykonane w latach trzydziestych ubiegłego wieku i były dosypywane w latach powojennych. Przez dziesiątki lat eksploatacji uległy zużyciu, co wpłynęło na konieczność przeprowadzenia prac związanych z ich przebudową w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne, w tym wymaganego przewyższenia wału w stosunku do poziomu wód oraz wskaźnika dogęszczenia.

Fot. UM
źródło. UM
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Michał Lewandowski, członek Samorządnego Kalisza został nowym dyrektorem Żłobka nr 2

Michał Lewandowski, członek stowarzyszenia Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza k…