Strona główna Aktualności “Kalisz świeci przykładem” IV Rajd Rolkowo-Rowerowy już w najbliższą sobotę!

“Kalisz świeci przykładem” IV Rajd Rolkowo-Rowerowy już w najbliższą sobotę!

0
0

Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Urząd Miejski oraz Rolki Kalisz zapraszają na kolejny już Rajd rolkowo-rowerowy pod hasłem “Kalisz świeci przykładem”. “XXIII Kaliskie Dni Trzeźwości”. Impreza zaczyna się na terenie przyległym do AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowa 9 o godzinie 19:30. Pierwszych 300 cyklistów i rolkarzy, którzy przyjadą na linię startu otrzyma od organizatorów kamizelki odblaskowe.

Rajd ulicami miasta odbędzie się w godzinach wieczornych, pozwalający tym samym spojrzeć na nie z innej perspektywy. Jest to znakomita okazja dla mieszkańców, aby choć na chwilę oderwać się od codziennych zajęć i wspólnie czerpać radość z tej formy rekreacji. Tempo przejazdu dostosowane jest do możliwości słabszych uczestników, jednak wymagana jest umiejętność hamowania i swobodnej jazdy na rolkach. Na trasie, jak podczas każdego przejazdu obecny będzie DJ, który umili uczestnikom przejazd.

Kolumna przejedzie 12,5 km trasą: ulica Sportowa – Łódzka – Trasa Bursztynowa – Nowy Świat – Górnośląska – Podmiejska – Stańczukowskiego – Korczak – Poznańska – Harcerska – Śródmiejska – al. Wolności – Sukiennicza – plac Kilińskiego – Warszawska – Łódzka – Wał Jagielloński.

Dzięki zgromadzeniu jak największej liczby uczestników, chcemy osiągnąć kilka istotnych dla wszystkich rolkarzy celów:

 • umożliwienie wszystkim uczestnikom bezpiecznego przejazdu na rolkach po wyznaczonej trasie;
 • promowanie sportów wrotkarskich;
 • propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych;
 • promowanie miasta Kalisz przez działalność sportową;
 • promowanie rolek jako jednego ze środków transportu w mieście;
 • edukacja dotycząca bezpiecznej jazdy na rolkach;
 • zwrócenie uwagi na obecność rolkarzy i ich potrzeby (np. odpowiednia nawierzchnia i obiekty do jazdy czy uchwalenie przepisów regulujących status rolkarza na drogach);
 • znakomita zabawa uczestników;

REGULAMIN IMPREZY

 • Regulamin określa zasady i warunki przejazdu uczestników oraz sposoby ich zachowania się w trakcie trwania imprezy.
 • Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. “Prawo o zgromadzeniach”.
 • W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na: łyżworolkach, wrotkach, nartorolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach zwykłych (Wszelkie pojazdy elektryczne, spalinowe (np. rowery), nie napędzane siłą ludzkich mięśni nie mogą brać udziału w przejeździe. Biorąc udział w imprezie jej uczestnik oświadcza, że użytkowany przez niego sprzęt jest sprawny technicznie i spełnia normy bezpieczeństwa.
 • Osoby, które zdecydują się zakończyć udział w imprezie przed oficjalnym, planowanym zakończeniem, powinny opuścić trasę sprawnie, nie utrudniając przejazdu pozostałym uczestnikom.
 • Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność poruszania się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach oraz umiejętność wykonywania manewrów hamowania oraz skręcania w sposób gwarantujący bezpieczny przejazd zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający powyższych warunków mogą zostać poproszeni przez przedstawicieli organizatora o opuszczenie imprezy.
 • Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy (na nadgarstki, łokcie i kolana) oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Noszenie kasku jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników poniżej 18 roku życia, a w przypadku niespełnienia tego warunku, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia takiego uczestnika do przejazdu.
 • Udział w imprezie dzieci do lat 13 możliwy jest tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, biorącego tym samym pełną odpowiedzialność prawną i inną za siebie i osoby pozostające pod jego opieką. Opiekun musi mieć możliwość swobodnego, indywidualnego poruszania się.
 • Organizator zapewnia na trasie przejazdu obecność wyraźnie oznakowanej służby porządkowej (NS Team) oraz zabezpieczenie medyczne.
 • “Lewa wolna!” – podczas przejazdu należy trzymać się możliwie najbliżej prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
 • Każdy uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i pozostałych uczestników. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
 • Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 • Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub o podobnym działaniu.
 • Podczas przejazdu zabrania się uczestnikom posiadania, spożywania, sprzedaży i innego udostępniania: napojów alkoholowych, środków odurzających lub o podobnym działaniu.
 • Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 • Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego i niezwłocznego wykonywania poleceń organizatora i jego przedstawicieli, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 • Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd i służb porządkowych mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
 • Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 • W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję rozstrzygającą podejmuje organizator.
 • Udział w imprezie jest bezpłatny.
 • Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora i/lub na portalu Facebook. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na wyraźną prośbę uczestnika zdjęcie może zostać usunięte lub retuszowane, w zależności od decyzji organizatora.
 • Poprzez udział w imprezie „IV Rajd Rolkowo-Rowerowy” uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz akceptację każdego z jego punktów.
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Zderzenie samochodów osobowych na prostym odcinku drogi w Stobnie pod Kaliszem [FOTO]

Okazuje się, że tym razem zima zaskoczyła… kierowców. Po pierwszych opadac…