Strona główna Kalisz i region Kalisz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie zbiera na zakup nowego wozu bojowego

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie zbiera na zakup nowego wozu bojowego

0
0

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie, leżąca w podkaliskiej gminie Żelazków otrzymała w tym roku dofinansowanie na zakup nowego, średniego auta ratowniczo-gaśniczego. Samo dofinansowanie oraz wkład Urzędu Gminy Żelazków jednak nie wystarczą. Pożarnicy liczą na Państwa pomoc.


Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej o każdej porze dnia i nocy gotowi są nieść pomoc mieszkańcom gminy. Żeby jednak ich praca i wysiłek w ratowanie ludzkiego życia i dobytku było efektywniejsze, potrzebują nowego sprzętu. To w części już się udało, jednak brakuje kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby marzenie druhów zrealizować.

Jednostka OSP otrzymała w tym roku dofinansowanie na zakup nowego, średniego auta ratowniczo-gaśnicznego, do zakupu którego brakuje bliksko 40 tysięcy złotych.

“Zachęcamy do dołożenia cegiełki za pośrednictwem naszego konta strażackiego. Poniżej podajemy jego numer, by każdy z własnej i nie przymuszonej woli mógł nas wesprzeć!”

Numer konta: 80 8404 0006 2003 0007 0087 0001


Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie

Początki królewskiej wsi Tykadłów datuje się na 1213 rok. W 1827 roku Tykadłów występuje jako wieś szlachecka i liczy 36 domów i 286 mieszkańców.

Do ważnych obiektów z późniejszego okresu należy zaliczyć: Kościół parafialny pod w. św. Katarzyny zbudowany w latach 1905-1911 murowany z cegły oraz dzwonnica i plebania. Zabudowa wsi to przede wszystkim były budynki drewniane, kryte słomą co stwarzało bardzo duże zagrożenie pożarowe. W tych też latach światlejszy mieszkańcy Tykadłowa podejmowali pierwsze próby organizowania się w celu ratowania ludzi i ich dobytku.

Straże pożarne były bowiem jednymi z pierwszych organizacji społecznych podejmujących działalność przeciwpożarową na terenie Kalisza i jego okolic. Dużo kłopotów, przeszkód i trudności stwarzały wnioskodawcom w ich powstawaniu urzędy administracji gubernialnej powiatowej i miejskiej ,które niechętnie wydawały zezwolenia na ich tworzenie lub odwlekały termin zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych straży, bowiem obawiały się podejmowania innej bardziej patriotycznej walki ze strony towarzystw strażackich.

Mimo tych kłopotów i trudności Straż Pożarna w Tykadłowie powstała w 1911 roku. Wszystko zaczęło się od chwili kiedy druhowie: Józef Durajczyk, Piotr Tomczyk i Józef Słomian-mieszkańcy Tykadłowa zmobilizowali grupę ochotników i złożyli wniosek o założenie Straży Pożarnej, który został rozpatrzony pozytywnie. Wg .stanu na dzień 1 stycznia 1913 roku w Guberni Kaliskiej funkcjonowało ogółem 109 straży ogniowych. i drużyn strażackich w tym 59 we wsiach i folwarkach. W tym rejestrze znajduje się również straż ogniowa z Tykadłowa.

Wybuch w 1914 roku I wojny światowej i początek działań armii niemieckiej przyniosły Kaliszowi i jego okolicom całkowitą zagładę.

Mieszkańcy ziemi Kaliskiej, masowo opuszczali swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania. W wyniku tych wydarzeń Kalisz liczący 70-tys.mieszkańców przestał prawie istnieć. Jesienią 1914 roku na gruzach i zgliszczach pozostało zaledwie 5 tys. osób. Po zakończeniu I wojny światowej działacze i strażacy przystąpili do odbudowy organizacji. Konieczny był zakup sprzętu gaśniczego. Nie było to jednak łatwe ze względu na wielkie zniszczenia kraju i biedę.

Podejmowano różne działania w celu zdobycia środków na jego zakup, organizowano loterie fantowe a dochody z nich zasilały fundusze straży. Organizacje strażackie tworzyły również własne orkiestry dęte. W Tykadłowie w1921 r. zostały zakupione instrumenty muzyczne oraz powstał zalążek orkiestry dętej która po wielu przejściach istnieje w dobrej kondycji do dnia dzisiejszego. W roku 1924 ochotnicza straż pożarna otrzymała od społeczności lokalnej sztandar, który przetrwał i jest prezentowany do dnia dzisiejszego.

Pierwszym środkiem lokomocji, by dojechać do pożaru był koń z uprzężą i wóz, który Jednostka otrzymała w nagrodę za zajęcie I miejsca w zawodach powiatowych w Kaliszu. W sierpniu 1924 roku odbył się w Kaliszu, Powiatowy Zjazd Straży zwołany w celu utworzenia powiatowego Związku. W Zjeżdzie tym brało udział 750 strażaków, reprezentujących 20 straży, w tym strażacy z Tykadłowa.

Działalność OSP w Tykadłowie przerwał wybuch II wojny światowej.

Niemcy wkroczyli do wsi 4 września 1939 roku i rozpoczęły się masowe ucieczki mieszkańców na Wschód. Na mocy dekretu Hitlera, polskie ziemie północne i zachodnie w tym Kaliskie wcielono do Rzeszy. Kalisz i jego okolice zostały zaliczone do obszarów przeznaczonych pod zwarte osadnictwo niemieckie. Okupant przystąpił do niszczenia polskich symboli narodowych, m.in. .sztandarów, pomników. tablic pamiątkowych, itp. Sztandar OSP Tykadłów udało się ukryć.

Niemcy zarekwirowali część instrumentów muzycznych i sprzętu, zabrano i nie odzyskano dokumentów podstawowych, ewidencji członków straży, zdjęć, pucharów i kroniki. Losy i działalność strażaków w okresie okupacji nie są znane-brak jest odpowiednich dokumentów źródłowych na ten temat bowiem prowadzili je Niemcy.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku przystąpiono do odbudowy straży organizowano ludzi, kupowano nowy sprzęt przeciwpożarowy, nabyto również samochód Chevrolet. Po 11-tu latach powojennej działalności uchwałą mieszkańców wsi Tykadłów straż otrzymała działkę pochodzącą z rozparcelowanego majątku tzw. Sołtysówki, którą ze względu na nieodpowiednią lokalizację sprzedano i za pozyskane środki finansowe zakupiono inną na, której przystąpiono do budowy strażnicy a jej budowę zakończono i oddano do użytku w 1966 roku.

W wyniku szybkiego rozwoju Jednostki w nagrodę otrzymała ona samochód bojowy marki STAR 20 oraz motopompę M-800. W kolejnych latach powstawały nowe drużyny pożarnicze w tym żeńskie, które zajmowały wysokie lokaty w zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Często zdarzało się, że Jednostka wracała z czterema pierwszymi miejscami w poszczególnych kategoriach. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć to, iż sekcja męska do lat 16-tu, reprezentowała województwo Kaliskie na Krajowym Zlocie Młodzieży Pożarniczej w Świerzynie i zajęła tam I miejsce MDP w 1987 r. reprezentowała województwo Kaliskie na Zlocie MDP w Oleśnie, w tym też roku dokonano wymiany samochodu bojowego na Stara 244 GBM i pozyskano drugą motopompę M-800.

W 1991 roku obchodzono uroczyście Jubileusz 80-lecia OSP z tej okazji Jednostka została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa przyznanym przez Zarząd Główny Związku .Wtedy też OSP otrzymała nowy samochód bojowy marki JELCZ-GCBA6/32. Był to wówczas bardzo korzystny okres dla Jednostki, bowiem dobrze wyszkolona drużyna MDP, startowała jako reprezentacja Polski w międzynarodowych zawodach pożarniczych w miejscowości Kladno-Czechy i zajęła I miejsce. W 1992 roku OSP Tykadłów brała udział w gaszeniu groźnych pożarów obszarów leśnych w miejscowościach Świerczyna gm. Gizałki woj. Kaliskie oraz w Kuźni Raciborskiej woj. Katowickie-w tej ostatniej akcji brały udział 3 sekcje.


Ważnym wydarzeniem w działalności OSP było włączenie jej w 2002 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2003 roku założono system alarmowania selektywnego, dzięki czemu ratownicy mogą szybciej wyjeżdżać do akcji, obecnie średnio biorą udział w około 70 zdarzeniach. Bardzo ważnym elementem działalności OSP jest szeroko pojęta praca z młodzieżą. Praca z młodzieżą to przede wszystkim Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz Zespół Szkół w Russowie.

Członkowie drużyny i młodzież szkolna biorą aktywny udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach wiedzy pożarniczej, zlotach, grają w orkiestrze dętej. Efektem tej współpracy jest zajmowanie czołowych miejsc na zawodach gminnych, powiatowych, turniejach oraz w zlotach wojewódzkich. Drużyna MDP zajmowała czołowe miejsca na: Zlocie Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku, zdobyła I miejsce i puchar Prezesa Zarządu Oddziału Woj. Wielkopolskiego, w 2007 roku II miejsce i puchar Starosty Gostyńskiego a 2008 roku ponownie I miejsce i puchar Prezesa Zarządu Oddziału Woj. Wielkopolskiego ZOSP RP.

W 2010 roku drużyny pożarnicze zajęły trzy pierwsze miejsca w zawodach gminnych a żeńska MDP w zawodach powiatowych stanęła na najwyższym stopniu podium. Dwukrotnie podejmowano i goszczono delegacje strażaków-ochotników z Dolnej Saksonii-Niemcy nawiązano z nimi bliskie kontakty i podjęto współpracę. Jednostka była dwukrotnie nominowana do honorowego tytułu „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna roku” w latach 2006 i 2008. W roku 2008 w strażnicy powstało Centrum Edukacyjno-Oświatowe gdzie mieszkańcy okolicznych wsi mogli korzystać z Internetu jak również z różnych form szkolenia, szczególnie ze szkoleń korzystają strażacy-ochotnicy.


Przy OSP działa 20-osobowa orkiestra dęta, koncertując w wielu miejscach , kilkakrotnie została wyróżniana na różnych przeglądach i prezentacjach, m.in. w Sycowie-II miejsce w Łubnicach III-miejsce w Częstochowie w Ostrowie Wlkp w Kutnie, w Ciechocinku, we Wronkach i Żelazkowie.

Strażacy-ochotnicy uczestniczą w różnych imprezach i festynach takich jak:” dzień dziecka”,„dożynki” i wielu innych w czasie których urządzają pokazy z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych oraz udzielania pomocy medycznej. Jednostka posiada przeszkolonych ratowników medycznych a zdecydowana większość to ludzie młodzi.

Strażacy OSP Tykadłów zorganizowali i wzięli aktywny udział w organizowaniu pomocy dla poszkodowanych w trakcie powodzi jaka miała miejsce w Polsce w 1997 roku oraz w 2010 r., zebrane dary w 1997 roku zostały przekazane mieszkańcom gminy Mysłakowice w woj. Jeleniogórskiem a w 2010 roku do gminy Wilków w woj. Lubelskiem. Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna skupia 126 członków czynnych w tym 20 kobiet oraz 10 członków wspierających. W ramach MDP działa 22 członków w tym 12 dziewcząt. Powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną w ilości 32 strażaków którzy są po szkoleniach i mogą brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Jednostka posiada specjalizację w ratownictwie wodnym, chemiczno-ekologicznym, technicznym i drogowym, medycznym i ratowniczo-gaśniczym. Bardzo dobrze Zarząd OSP współpracuje z Komendą Miejską PSP w Kaliszu oraz Zarządem Powiatowym Związku OSP RP.

W roku 2011 Jednostka obchodziła jubileusz 100 lecia powstania OSP Tykadłów została odznaczona najwyższym odznaczeniem strażackim Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz na wniosek Starosty Kaliskiego za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kaliskiego oraz niesienie pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej Odznaką Honorową dla Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2012 otrzymała lekki samochód Ford Transit, który służy jako samochód do ratownictwa technicznego. W 2015 roku Jednostka po wielkich staraniach otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA. Jednostka czyni starania o zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpiłby lekki samochód Ford Transit. Obecnie

Jednostka otrzymała dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i w niedługim czasie marzenia wszystkich strażaków się spełnią, Z powyższego wynika, że strażacy z tej Jednostki od chwili jej utworzenia niosą zorganizowaną pomoc swoim bliskim, sąsiadom, oraz innych miejscowości.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Tragiczny wypadek w gm. Brzeziny. Jednoślad wypadł z drogi. Nie żyje 40-letni mężczyzna!

Tragiczny w skutkach wypadek drogowy w powiecie kaliskim. W sobotę przed&nb…