Strona główna Aktualności Już w najbliższą niedzielę Regaty VII Kaliskiej Ligi Żeglarskiej na rzece Prośnie w Kaliszu

Już w najbliższą niedzielę Regaty VII Kaliskiej Ligi Żeglarskiej na rzece Prośnie w Kaliszu

0
1

Już w najbliższą niedzielę, 15 maja na przystani żeglarskiej przy Wale Piastowskim 3 odbędą się Regaty VII Kaliskiej Ligi Żeglarskiej na rzece Prośnie w Kaliszu! Regaty mają charakter otwarty i są skierowane do dzieci i młodzieży nie tylko z Kalisza.


Celem regat jest popularyzacja żeglarstwa, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i ożywianie Przystani Kalisz oraz rzeki Prosny w centrum miasta. Regaty rozegrane zostaną dnia 15 maja 2022 r. na rzece Prośnie w Parku Miejskim. (dojazd ul Parkową i Wioślarską).

Program regat 15.05.22 r. Niedziela

 • Godz. 08:30-10:00 Przygotowanie do regat.
 • Godz. 10:00-11,00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat.
 • Godz. 11:30 Odprawa z kierownikami ekip, trenerami i załogami,
 • Godz. 12:00 Start do I wyścigu – następnie wg komunikatów Komisji Sędziowskiej
 • Godz. 14:30 Zakończenie biegów.
 • Godz. 14:30-15.00 Wyciąganie jachtów, roztaklowanie, schowanie do hangaru.
 • Godz. 15:00 Zakończenie Regat, wręczenie dyplomów.

Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej przy Wale Piastowskim 3 (wjazd od ul Parkowej i Wioślarskiej). Zostanie otwarte o godz. 10.00 w dniu regat. Regaty zostaną przeprowadzone na łódkach klasy: „420” Ankora 13; Optimist UKS; Otimist.

Zgłoszenia na regaty przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 15 maja 2022 r. od godz. 10.00 do 11.00. Zgłoszenia można przesłać na adres mailowy robertpapuzinski@gmail.com w terminie do 14 maja 2022 r. Pobierana będzie opłata wpisowa do regat wysokości 10 zł od osoby. Wpisowe płatne na miejscu w Biurze Regat.

Organizator Organizatorami regat są:

 • Polacy Dookoła Świata ul. Częstochowska 15/4 62-800 Kalisz;
 • Harcerski Klub Żeglarski ODKRYWCA Kalisz, ul. Legionów 42. Tel. 539993275 mail: robertpapuzinski@gmail.com

Kaliska Liga Żeglarska 2022

REGULAMIN REGAT

I. CEL REGAT

Celem imprezy jest wyłonienie najlepszej załogi w cyklu regat, promocja żeglarstwa, miasta Kalisza – walorów żeglugowych rzeki Prosny oraz integracja uczestników regat. Regaty mają charakter cykliczny.

II. ORGANIZATORZY Organizatorem regat jest:

 • Stowarzyszenie „Polacy Dookoła Świata”,

Kontakt: Bartłomiej Czarciński tel. 531760383 mail: bartek@wmozeczas.pl

 • Harcerski Klub Żeglarski „Odkrywca” Kalisz

Kontakt: Robert Papuziński tel. 539993275 mail: robertpapuzinski@gmail.com

III. TERMIN I MIEJSCE REGAT

 • 15 maja 2022 rzeka Prosna w Kaliszu;
 • 12 czerwca 2022 rzeka Prosna w Kaliszu;
 • 25 września 2022 rzeka Prosna w Kaliszu;
 • 09 października 2022 rzeka Prosna w Kaliszu;

Dzienny plan zawodów dla wszystkich terminów.

 • 08.30-10.00- przygotowania do regat.
 • 10.00 – 11.00 przyjmowanie zgłoszeń do regat.
 • 11,30 odprawa uczestników regat
 • 12.00 – 14.00 regaty klasy Ancora 13; 420; Optimist UKS; Optimist;
 • 14,30 – wyciąganie jachtów, roztaklowanie, odstawienie do hangaru.
 • 15.00 – wręczenie dyplomów, integracja załóg;

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu regat ze względu na warunki atmosferyczne.

Treningi: od 11 maja po ustaleniu terminu z organizatorem

IV. UCZESTNICY REGAT

 • W zawodach mogą brać udział uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat, lub poniżej 18 lat wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. (Zgoda wyrażona podczas zgłaszania do regat)
 • Załogę biorącą udział w regatach stanowią: 1 sternik + 1 członek załogi. (w klasie Optimist UKS, Optimist-1 zawodnik)
 • W trakcie całego cyklu w załogach mogą następować zmiany zawodników. • Prowadzący jacht musi posiadać minimum umiejętności żeglarskich, pozwalających na bezpieczny udział w regatach. Nie jest wymagany patent Żeglarza Jachtowego.
 • Regaty rozgrywane będą na jachtach Ancora 13, klasy 420, Optimist UKS, Otimist dostarczonych przez organizatora, przydzielanych na zasadzie losowania przed każdymi regatami. W przypadku większej liczby załóg niż jachtów organizatorzy przewidzieli biegi eliminacyjne.
 • Zespoły walczą o największą ilość punktów przez cykl 4 regat. • Zespoły mogą mieć dowolne nazwy określone w formularzu zgłoszeniowym.

V. PRZEPISY i PUNKTACJA

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISAF RRS 2021-2024 oraz instrukcją żeglugi dostarczaną przed każdymi regatami na odprawie.

Punktacja Regat a. Stosowany będzie system małych punktów:

a. I. 1 miejsce 1 pkt; II. 2 miejsce 2 pkt; III. 3 miejsce 3 pkt….. IV. Itd.

b. Zwycięzcą regat będzie ta załoga która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów.

c. W każdych regatach planuje się rozegrać max 5 wyścigów.

d. Przy rozegraniu więcej niż 3 wyścigi, najgorszy wynik zostanie odrzucony

e. Remisy rozstrzygane będą według przepisów ISAF

 • Punktacja Ligi – sezonu.

a. Każde regaty punktowane są według poniższego systemu: I. 1 miejsce: 7 pkt II. 2 miejsce: 5 pkt III. 3 miejsce: 4 pkt IV. 4 miejsce: 3 pkt V. 5 miejsce: 2 pkt VI. 6 miejsce: 1 pkt

b. Ostatnie, 4 regaty finałowe zaliczane są do punktacji Ligi ze współczynnikiem x2

c. W Lidze zwycięży ta drużyna, która ze wszystkich regat zdobędzie największą liczbę punktów. Wystartuje w minimum 2 terminach regat. W przypadku remisu o wyższej pozycji decydować będzie większa liczba wyższych miejsc.

VI. ZGŁOSZENIA DO REGAT

 • Zgłoszenia załóg do regat odbywać się będą drogą mailową do dnia 15 maja na adres: kontakt@polacydookolaswiata.pl ; robertpapuzinski@gmail.com
 • Opłata wpisowa do regat jest wpłacana w biurze regat w dniu regat 10 zł/os.
 • Ilość załóg jest ograniczona. O przyjęciu załogi do udziału w regatach decyduje kolejność zgłoszeń.

VII. BIURO REGAT

Biuro Regat na czas zawodów mieścić się będzie w przypadku regat na rzece Prośnie: ul. Wał piastowski 3. Kaliska Liga Żeglarska 2022

VIII. NAGRODY

 • 3 pierwsze załogi otrzymają Nagrody • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i gadżety.

IX. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Załogi posiadające sponsorów mogą zamieszczać logo na własnej odzieży.

X. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Organizator oświadcza, że posiada polisę OC organizatora regat.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Kaliski park wodny gotowy na rozpoczęcie sezonu letniego 2023. Niestety zapłacimy więcej!

Kaliski park wodny jest już gotowy do sezonu letniego i wkrótce otworzy dla mies…