Strona główna Aktualności Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wprowadziło ulgi dla swoich najemców

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wprowadziło ulgi dla swoich najemców

0
0

W obliczu trwającej pandemii Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wprowadza ulgi dla swoich najemców. Dotyczą one zarówno lokatorów, jak i osób wynajmujących lokale dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Propozycje osłonowe wprowadzono po analizie potrzeb, zgłaszanych przez mieszkańców i przedsiębiorców, a także w oparciu o aktualną sytuację spółki.

Pierwsze dwie z nich skierowane są dla osób użytkujących lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Możliwe jest dla nich odroczenie terminu płatności czynszu najmu za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 roku o 4 miesiące, jeśli średni przychód w miesiącach grudzień 2019-luty 2020 jest wyższy o 25% od przychodu uzyskanego w miesiącu, którego dotyczy wniosek. Proponuje się także obniżenie czynszu najmu za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 roku o 50%, w przypadku całkowitego zawieszenia działalności lub nieosiągania przychodów we wnioskowanych miesiącu. W obu przypadkach wymagany jest indywidualny wniosek najemcy z oświadczeniem informującym o zaistniałej sytuacji oraz uzasadnieniem wniosku. Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego najemca w terminie do 30 dni musi udokumentować okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku. Jeśli tego nie zrobi to naliczone zostaną odsetki za opóźnienie płatności – w przypadku pierwszej ulgi – lub naliczony zostanie czynsz w pełnej wysokości wraz z odsetkami za opóźnienie płatności – w przypadku drugiej ulgi.

Dwie propozycje osłonowe skierowano także do najemców lokali mieszkaniowych. Pierwsza dotyczy mieszkań z zasobu „Kaliskie własne M” z dojściem do własności w blokach przy ulicy Rodzinnej. Na wniosek najemcy możliwe jest zawieszenie wpłaty na wykup mieszkania w wysokości 5,50 zł/m² na maksymalnie trzy miesiące (od maja do lipca 2020 roku). Wniosek powinien zawierać stosowne oświadczenie z uzasadnieniem. Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego najemca w terminie do 30 dni musi udokumentować okoliczności podane w nim podane. Jeśli tego nie zrobi – będzie wymagana wpłata razem z odsetkami.

W przypadku pozostałych lokali mieszkalnych z zasobu najmu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na indywidualny wniosek najemcy z podaniem uzasadnienia, możliwe jest nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowania należności za okres od kwietnia do czerwca 2020 roku. Propozycja ta dotyczy jedynie osób, które wcześniej nie miały zaległości czynszowych.

Na stronie Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego www.tbs.kalisz.pl dostępny jest formularz wniosku, na którym lokatorzy i przedsiębiorcy mogą zwracać się o udzielenie pomocy. Skan wypełnionego wniosku należy przesłać na adres mailowy: [email protected]

źródło. UM / Juliusz Kowalczyk
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Jesień w Domu Sąsiedzkim to czas różnorodnych aktywności. Poszukajcie czegoś dla siebie!

Jesień w Domu Sąsiedzkim to czas różnorodnych aktywności. Przedstawiamy wybrane …