Strona główna Kalisz i region Kalisz Kalisz. Powstanie nowy „Ośrodek Ograniczenia Marnotrawstwa i Pomocy Żywnościowej” [FOTO]

Kalisz. Powstanie nowy „Ośrodek Ograniczenia Marnotrawstwa i Pomocy Żywnościowej” [FOTO]

0
0

Samorząd Województwa Wielkopolskiego konsekwentnie realizuje „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”. Na wsparcie „Ośrodków Ograniczenia Marnotrawstwa i Pomocy Żywnościowej” Województwo przekaże rekordowe blisko 232 tys. zł, ponadto powstanie nowy środek w Kaliszu.


W środę 14 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach realizacji projektów 2. edycji programu „Ośrodki Ograniczenia Marnotrawstwa i Pomocy Żywnościowej”.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z przedstawicielami Banków Żywności, które uzyskały dofinansowanie na realizację zadań w ramach konkursu. Dzięki konsekwentnemu i systematycznemu wsparciu na mapie województwa pojawi się nowy ośrodek w Kaliszu.

– Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał środki w wysokości blisko 232 tys. zł na utworzenie „Ośrodków Ograniczenia Marnotrawstwa i Pomocy Żywnościowej” które będą funkcjonowały w Poznaniu, Pile, Koninie i Kaliszu. Ośrodki będą ściśle współpracowały z bankami żywności by monitorować oraz wspierać działania w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof. Ważnym zadaniem będzie również prowadzenia działań mających wpływ na zwiększenie świadomości i zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem marnotrawienia żywności, której rocznie w Wielkopolsce marnuje się blisko pól mln ton. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej mają zwiększyć możliwości reagowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz przyczynić się do zmiany świadomości społecznej i uwrażliwić wielkopolan na negatywne skutki marnowania żywności.

Dofinansowane Ośrodki obejmą swym działaniem subregiony: poznański, pilski, kaliski i koniński. Ośrodek w subregionie poznańskim uzyskał wsparcie wynoszące 68 tys. zł zł, pilski i koniński po 58 000 zł, natomiast kaliski 47 950 zł. Dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach dwóch edycji z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczono ponad 353 tys. zł.


PZA / za UMWW

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Unieważnij kredyt frankowy bez wydawania środków na proces!

Firma Protekcja z Oleśnicy świadczy pomoc w zakresie odszkodowań dla konsumentów…