Strona główna Aktualności Kalisz. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarty dwa razy w tygodniu

Kalisz. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarty dwa razy w tygodniu

0
0

Urząd Miasta Kalisza przypomina, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z którego mieszkańcy najczęściej korzystają w soboty, czynny jest dwa razy w tygodniu – także w środę.


PSZOK jest otwarty w środy w godzinach 10:00–18:00 i soboty w godzinach 8:00–16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Od stycznia PSZOK działa w nowym miejscu, przy ulicy Smolnej (wjazd od Piwonickiej). Poza lokalizacją zmieniły się także zasady oddawania odpadów.

A co konkretnie i w jakich ilościach można oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych?
– papier,
– metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
– szkło,
– odpady ulegające biodegradacji,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie przyjmuje się sprzętu zdekompletowanego),
-. przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne,
– zużyte baterie i akumulatory,
– odzież i tekstylia,
– odpady niekwalifikowane do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
– zużyte opony – wyłącznie z pojazdów o ładowności do 3,5 Mg, maksymalnie 4 sztuki z gospodarstwa domowego w ciągu roku,
– odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 300 kg z gospodarstwa domowego w ciągu roku.

W stosunku do ubiegłego roku, w którym do PSZOK-u przywieziono ponad 1727 ton różnego rodzaju odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wprowadzono limit dla zdawania tego typu odpadów w punkcie. Ustawodawca dopuszcza takie rozwiązanie, a Miasto Kalisz z niego skorzystało. Głównym celem zastosowanych ograniczeń było wyeliminowanie strumienia odpadów pochodzących od przedsiębiorców, którzy świadcząc usługę (remontową, budowlaną itp.), stają się wytwórcami odpadów. Wytwórcy natomiast zobligowani są do ich zagospodarowania, poprzez odpłatne przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

W zeszłym roku zaobserwowano natomiast przypadki częstego przywożenia do PSZOK-u odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez te same osoby i w ilościach zdecydowanie przewyższających odpady, które generowane są przez pojedynczy remont prowadzony we własnym zakresie. Co więcej, prawdopodobnie wiele z nich pochodziło spoza terenu Miasta Kalisza.

PSZOK nie jest miejscem przyjmowania odpadów z działalności gospodarczej, które powinny trafić do innego podmiotu zbierającego odpady – firmy posiadającej odpowiednie zezwolenie lub bezpośrednio do instalacji komunalnej.


źródło. Kancelaria Prezydenta Miasta – Urząd Miasta Kalisza

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Wypadek na rondzie Ptolemeusza w Kaliszu. Jedna osoba została poszkodowana [FOTO]

Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe na rondzie Ptolemeusza w Kaliszu. W c…