Strona główna Aktualności Kalisz. Zniknie nieład i chaos reklamowy. Szerzej o projekcie uchwały krajobrazowej!

Kalisz. Zniknie nieład i chaos reklamowy. Szerzej o projekcie uchwały krajobrazowej!

0
0

Prezydent Kinastowski i zaledwie dwoje radnych Rady Miasta Kalisza – Barbara Oliwiecka i Eskan Darwich – wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.


Hanna Zalewska, plastyk miejski oraz Agnieszka Wypych, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza przedstawiły przebieg prac nad projektem uchwały oraz wyjaśniły ujęte w nim zasady umieszczania szyldów, reklam itp. Omówiły różnice między pojęciami stosowanymi w uchwale: reklama, szyld, tablica reklamowa i urządzenie reklamowe. Wskazały przykłady właściwego umieszczenia tego typu materiałów na terenie nieruchomości.

Prace nad projektem trwały od 2016 roku. Od tego czasu m.in. przeanalizowano inne tego typu uchwały w kraju, przeprowadzono ankiety oraz konsultacje ze Związkiem Miast Polskich, ustalono podział miasta na strefy, zrealizowano konsultacje społeczne, częściową inwentaryzację reklam oraz przygotowano projekt katalogu mebli miejskich.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na fakt, że połowa reklam, szyldów w śródmieściu została umieszczona nielegalnie, a uchwała, o ile zostanie przyjęta przez Radę Miasta, pozwoli na uporządkowanie przestrzeni. Za dziesiątki szyldów, które znajdują się w pasie drogowym, czyli te wystające ze ścian budynków np. nad chodniki i ulice Miasto powinno pobierać opłaty. Szacuje się, że tylko za szyldy reklamowe w ciągu ul. Śródmiejskiej i Zamkowej do kasy miasta każdego roku wpływałoby ok, 1,6 miliona złotych.

Zmiany, które być może nastąpią nie spodobają się każdemu. Projekt uchwały zakłada termin dostosowania do jej zapisów, który wynosi do 5 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat projektu uchwały.


PZA / za UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Poważny wypadek na ul. Częstochowskiej! Dwoje nastolatków potraconych na pasach [FOTO]

Potrącenie pieszych na oznakowanym przejściu przy ul. Częstochowskiej w Kal…