Strona główna Aktualności Kolejne setki ton śmieci odkryte na budowie połączenia ul. Ks. Jolanty z ul. Budowlanych?

Kolejne setki ton śmieci odkryte na budowie połączenia ul. Ks. Jolanty z ul. Budowlanych?

0
0

Wracamy do sprawy związanej z realizacją projektu pod nazwą „Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych – Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta” i ujawnionego w trakcie robót wysypiska śmieci. Znaleziono kolejne setki tony odpadów?.


Przypomnijmy. O sprawie nielegalnego składowania śmieci na terenach, na których trwa obecnie budowa drogi łączącej ulice Budowlanych z Księżnej Jolanty podczas konferencji prasowej posłanki Barbary Oliwieckiej mówiła radna miasta Kalisza, Magdalena Walczak. Wcześniej interpelację z prośbą o wyjaśnienie nieprawidłowości w tym zakresie złożył radny Eskan Darwich – aktualnie kandydat na Prezydenta Miasta Kalisza. Nie uzyskał on jednak wyczerpującej odpowiedzi.

Jak wiadomo z oficjalnych dokumentów Urzędu Miasta, do tej pory (do dnia 9 lutego br.) wywieziono i zutylizowano 1981,32 ton odpadów komunalnych na łączną wartość 1.691,634,58 zł, obejmującą koszt utylizacji w wysokości 1.498.376,88 zł oraz wydobycie, załadunek i transport odpadów w wysokości 193.257,70 zł. Niewielka różnica (w wysokości 3.444,96 zł) w zakresie kosztów wywozu i utylizacji w stosunku do informacji udzielonej 13.12.2023 r. w odpowiedzi na interpelacje wynika z powykonawczego rozliczenia tych prac.

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów poniesiono w myśl art. 6r ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako dotyczące odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Środki wydatkowano na podstawie zawartego Aneksu nr 10 z 25.09.2023 r. do Umowy nr UA/12/WGOS/2020 z dnia 27.01.2020 r. ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Prażuchach, poprzez zwiększenie zaangażowania na umowie o kwotę 1.500.000,00 zł brutto, co znajduje odzwierciedlenie w kosztach wskazanych w poz. 23 faktury FS/1/MOP/10/2023 r. z 5.10.2023 r. w kwocie 402.842,16 zł brutto oraz kosztach wskazanych w poz. 22 faktury FS/ 62/MOP/10/2023 r. z 31.10.2023 r. w kwocie 1.095.534,72 zł brutto.

W miejscach stwierdzonych odpadów komunalnych, na których wykonano do tej pory elementy drogi, zakres dodatkowych robót ograniczony został do wykonania dodatkowej warstwy z gruntu pozyskanego z ukopu na miejscu budowy w ramach realizowanego zadania i zawiera się w ww. kosztach.

  • Utylizacja śmieci z tego miejsca kosztowała mieszkańców prawie 1,7 mln złotych, plus koszty wydobycia i wywozu, zapewne około 200 tys. złotych. Dziwi nas, że prezydent nie poinformował opinii publicznej, ani rady miasta o wydatkowaniu tak dużej kwoty na likwidację wysypiska.– mówi wówczas portalowi Kalisz24 INFO radny Eskan Darwich, o czym pisaliśmy tutaj.

Teraz okazuje się, że w wyniku kontynuacji robót budowlanych do wywozu – czyli „nowych” śmieci – pozostało ok. 250 ton odpadów komunalnych, których transport i utylizację Urząd Miasta szacuje na kwotę ok. 220.000 zł.

  • Obecnie oczekujemy na pilne przedstawienie przez projektanta rozwiązania technicznego mającego na celu wzmocnienie podłoża dla uzyskania jego wymaganej nośności. Określenie kosztów wzmocnienia podłoża będzie możliwe po przedłożeniu przez projektanta ww. rozwiązania i jego akceptacji przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu – czytamy w dokumencie Urzędu Miasta.

Roboty w zakresie branży drogowej nie zostały jeszcze rozpoczęte na całym terenie inwestycji – w szczególności dotyczy to odcinka drogi prowadzącej w kierunku Giełdy Kaliskiej. Dlatego trudno jest jednoznacznie wykluczyć zaleganie odpadów komunalnych w innych niż ujawnionych do tej pory miejscach.

W tym zakresie Ratusz oczekuje na niezwłoczne przekazanie przez projektanta stosownych badań geotechnicznych, które powinny wykazać, czy zalegają tam odpady komunalne.


PZA

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Policja w Kaliszu: jedna osoba zatrzymana po niebezpiecznym pościgu ulicami miasta [FOTO]

Jedna osoba została zatrzymana po szaleńczym i niebezpiecznym pościgu ulicami mi…