Strona główna Aktualności Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zostaje nierozstrzygnięty!

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zostaje nierozstrzygnięty!

0
0

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu pozostaje nierozstrzygnięty. Żaden z uczestników dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego – Dariusz Grodziński oraz Robert Kuciński – nie uzyskał wymaganej, bezwzględnej większości głosów członków Komisji.


W nawiązaniu do ustaleń poczynionych podczas pierwszego posiedzenia Komisji, Przewodniczący Komisji poinformował, że 31 sierpnia 2023 r. do Departamentu Kultury UMWW w Poznaniu wpłynęły uzupełnienia do wniosków złożonych przez dwóch uczestników konkursu, wobec powyższego stwierdzono, że Pan Dariusz Grodziński i Pan Robert Kuciński spełnili warunek niezbędny do dopuszczenia ich do drugiego etapu postępowania konkursowego poprzez uzupełnienie braku dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną.

Przewodniczący Komisji zaproponował przedyskutowanie formy głosowania w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Komisja jednogłośnie przyjęła, że głosowanie to przeprowadzone zostanie jako głosowanie tajne, przy użyciu sporządzonych przez Departament Kultury kart głosowania. Następnie Komisja przeprowadziła rozmowy z niżej wymienionymi uczestnikami, zakwalifikowanymi do drugiego etapu postępowania konkursowego.

Przeznaczono ok. 10 minut na autoprezentację uczestników, następnie ok. 20 minut na pytania członków Komisji. Po przeprowadzonych rozmowach odbyła się zamknięta dyskusja członków Komisji na temat uczestników.

– Każdy z członków Komisji dokonał indywidualnej oceny uczestników, zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami. Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji każdy z członków Komisji dysponował jednym głosem czytamy w protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

wyniki głosowania:

  1. Dariusz Grodziński – 3 głosy,
  2. Robert Kuciński – 3 głosy,
  3. trzech członków Komisji wstrzymało się od głosu.

W związku z powyższymi wynikami, na podstawie § 2 ust. 11 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, przeprowadzono drugie tajne głosowanie w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

wyniki głosowania:

  1. Dariusz Grodziński – 2 głosy,
  2. Robert Kuciński – 3 głosy,
  3. czterech członków Komisji wstrzymało się od głosu.

W związku z wynikami przeprowadzonego głosowania w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w ramach którego żaden z uczestników dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego nie uzyskał wymaganej, bezwzględnej większości głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu, Komisja Konkursowa postanowiła, że przedmiotowy konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Konkursy są ważnym mechanizmem ustawowym, jednak przedstawiają bardzo wąski, często niekompletny wycinek rzeczywistości. Prawdziwy konkurs to dzieła, które razem z zespołem czynimy, a te mówią same za siebie. Są w opinii wielu imponujące i sami jesteśmy z nich dumni mówi portalowi Kalisz24 INFO Dariusz Grodziński, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. – Jestem gotów kontynuować wszystkie ważne projekty zaplanowane na najbliższe lata, ale to już nie moja decyzja. Natomiast jubileusz festiwalu jazzowego i pałacu w Antoninie są dla mnie bardzo ważne osobiście – dodaje.


PZA

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Nadciąga ARM RACE Kamień 2024 – 2 dni ekstremalnych biegów z przeszkodami!

Już 10 i 11 sierpnia 2024 na terenie boiska KS w Kamieniu wystartuje ogólno…