Strona główna Aktualności Libacje, awantury, smród i zbieractwo. MZBM zabiera głos w sprawie „uciążliwych lokatorów”

Libacje, awantury, smród i zbieractwo. MZBM zabiera głos w sprawie „uciążliwych lokatorów”

0
1

Zaledwie kilka dni temu na łamach naszego portalu publikowaliśmy zdjęcia i krótki opis uciążliwej sprawy, z jaką od lat zmagają się lokatorzy jednej z kamienic znajdujących się w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Sprawa „kłopotliwego sąsiedztwa” w budynku przy ul. Kościuszki 14 znana jest pracownikom MZBM, i jak informują, zostały już podjęte odpowiednie działania, jednak ich efekt nie może być natychmiastowy, gdyż procedury z tym związane są trudne i długotrwałe.

Problem trudnych lokatorów, którzy zakłócają, bądź nie przestrzegają porządku domowego występuje – w większym lub mniejszym stopniu – chyba w każdej gminie. Zakłócanie ciszy nocnej, wrzaski, krzyki, wyzwiska, libacje alkoholowe, głośna muzyka, grilowanie na balkonie, nocne imprezy albo zbieranie i przechowywanie śmieci w mieszkaniu – to tylko przykładowe problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy lokali w budynkach wielolokalowych.

Mieszkając w budynku wielorodzinnym, należy liczyć się ze zdarzającymi się sporadycznie zachowaniami sąsiadów, które wykraczają poza ramy porządku domowego. Jednak sytuacja komplikuje się w momencie, gdy w budynku zamieszkuje „uciążliwy sąsiad”, który swoim negatywnym zachowaniem utrudnia spokojne zamieszkiwanie innym osobom – mówi portalowi Kalisz24 INFO Marzena Wojterska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. – W każdym przypadku zakłócania porządku domowego i nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, MZBM podejmuje stosowne czynności, które jednak muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. W ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustawodawca określił  przypadki, w których właściciel może wypowiedzieć najemcy umowę najmu.

Na fot. M. Wojterska, dyrektor MZBM / Tomasz Rogoziński, naczelnik WM

Jednym z nich jest wykraczanie przez najemcę w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez  niewłaściwe zachowanie  utrudnianie korzystanie z innych lokali w budynku. Zwroty takie jak „rażący”, „uporczywy”, „niewłaściwe zachowanie” odnoszą się do sytuacji, które dotyczą powtarzających się,  trudnych i dosyć zaawansowanych postaci naruszeń porządku domowego, a nie pojedynczego i incydentalnego zachowania najemcy.

Każdorazowo pracownicy MZBM ustalają, czy działania najemcy są rażące (poza zakresem powszechnie akceptowalnych norm) bądź noszą cechy uporczywości (powtarzają się). W przypadku potwierdzenia faktu nagannego zachowania najemcy, zarządca – zgodnie z przepisami – wysyła pisemne upomnienie, wzywając jednocześnie do przestrzegania regulaminu porządku domowego i powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego. W piśmie najemca zostaje poinformowany, że niezaprzestanie nagannego zachowania skutkować może wypowiedzeniem umowy najmu – dodaje Tomasz Rogoziński, naczelnik w MZBM.

W niektórych sytuacjach Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych czy też sąsiedzi powiadamiają także o zaistniałych zdarzeniach policję lub Straż Miejską lub MOPS. Jeżeli takie upomnienie nie przynosi skutku, ostatecznie następuje wypowiedzenie umowy najmu i wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu, jednakże nawet takie radykalne działania nie rozwiązują problemu, gdyż w większości przypadków „uciążliwy sąsiad” nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania. W takiej sytuacji niezbędne jest wystąpienie na drogę sądową z pozwem o eksmisję. Uzyskanie prawomocnego wyroku eksmisyjnego także nie kończy sprawy.

Wydając wyrok nakazujący opróżnienie lokalu, sąd orzeka jednocześnie, czy danej osobie przysługuje prawo do zawarcia umowy najmu socjalnego (czyli prawo do lokalu socjalnego), czy też nie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie – wyjaśnia M. Wojterska. – Jeśli w wyroku pozwany nie uzyskał uprawnień do najmu socjalnego, to MZBM wnioskuje do komornika o przeprowadzenie eksmisji do pomieszczenia tymczasowego, wskazanego przez firmę zewnętrzną z którą współpracuje (tzw. „eksmisje do Petryk”).

W sytuacji uzyskania wyroku eksmisyjnego z uprawnieniem pozwanego do najmu socjalnego, wyrok zostaje zarejestrowany w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Eksmisja może nastąpić dopiero w momencie, gdy gmina złoży eksmitowanemu ofertę najmu lokalu socjalnego, i jak wynika z powyższego, rozwiązanie problemu „uciążliwego lokatora” nie jest działaniem prostym, łatwym ani szybkim.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Pijany kierowca Opla uszkodził zaparkowane auto. Przejechał zaledwie kilka metrów [FOTO]

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu podczas …