Strona główna Kalisz i region Kalisz Marlena Maląg prezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Marlena Maląg prezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0
0

Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski odebrała w dniu 19 grudnia br. z rąk Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego powołanie na prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zastąpiła na tym stanowisku Krzysztofa Michałkiewicza.

Marlena Maląg urodziła się 2 listopada 1962 Ostrowie Wielkopolskim. Nauczycielka, urzędniczka i samorządowiec. W latach 2012–2014 wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego, w latach 2014–2016 wicestarosta ostrowski, od 2016 wicewojewoda wielkopolskiJest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie ukończyła pedagogikę na Wydziale Humanistycznym, a także studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzania instytucjami oświatowymi na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej i w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Ministerstwo Rodziny @MRPiPS_GOV_PL

Pracowała jako nauczycielka. W latach 1999–2002 pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim, następnie przez 9 lat kierowała ostrowskim Zespołem Szkół Spółdzielni Oświatowej. Zaangażowała się w przekształcenie zarządzanej przez siebie szkoły w placówkę niepubliczną. Trzykrotnie uzyskała ogólnopolskie wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji”, wdrażała także programy edukacyjne, prozdrowotne i finansowane przez Unię Europejską do lokalnych szkół. Nadzorowała wprowadzenie Karty Dużej Rodziny.

W 2006 po raz pierwszy wybrana do Rady powiatu ostrowskiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskiwała reelekcję w 2010 i 2014. Do 2012 pełniła funkcję naczelnika wydziału edukacji w ostrowskim urzędzie miejskim. W 2012 powołana na stanowisko zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego (należącego do Platformy Obywatelskiej Jarosława Urbaniaka), odpowiedzialnego za sprawy społeczne, oświatę i kulturę. W 2014 objęła stanowisko wicestarosty ostrowskiego, popierając wcześniej kandydaturę Urbaniaka na prezydenta. 11 stycznia 2016 powołana na stanowisko wicewojewody wielkopolskiego. W wyborach samorządowych w 2018 zdobyła mandat radnej sejmiku wielkopolskiego.

Ministerstwo Rodziny @MRPiPS_GOV_PL

Czym się zajmuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami jest tworzenie warunków ułatwiających Osobom z Niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. PFRON ma być nowoczesną organizacją publiczną, efektywnie realizującą swoje podstawowe działania oraz inicjującą innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów Osób z Niepełnosprawnościami.

Mechanizm finansowania PFRON opiera się przede wszystkim na wpłatach od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Środki na realizację zadań PFRON są pozyskiwane z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Beneficjentami środków Funduszu są pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje.

Największą część środków PFRON przekazuje bezpośrednio pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń. Środki funduszu przekazywane są również na pomoc indywidualnych osób niepełnosprawnych, wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz finansowanie specjalistycznych placówek takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej lub przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej na przykład Zakładów Aktywności Zawodowej. Część środków finansowych – wspierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne – dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego. Jednostki te poprzez podległe struktury przyjmują wnioski o dofinansowanie a następnie rozpatrują i przekazują środki finansowe.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Czy Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski zafunduje mieszkańcom kolejne podwyżki?

W nawiązaniu do projektów uchwał przedłożonych przez Prezydenta Miasta Kali…