Strona główna Kalisz i region Kalisz Martwi was wycinka drzew? Zabytkowy Park-Arboretum w Gołuchowie jest w najlepszych rękach!

Martwi was wycinka drzew? Zabytkowy Park-Arboretum w Gołuchowie jest w najlepszych rękach!

0
0

Martwi was wycinka drzew? Arboretum jest w najlepszych rękach! Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie dbając o mienie Skarbu Państwa, jakim jest Park-Arboretum, za każdym razem przeprowadza wizję lokalną w terenie z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Wykorzystując jak najlepszą wiedzę z dziedziny dendrologii i analizując zagrożenia w zakresie bezpiecznego przebywania w Parku pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie wyznaczają do usunięcia te drzewa, które stanowią największe zagrożenie dla odwiedzających.

Zabytkowy Park-Arboretum w Gołuchowie, jak oczywiście inne obszary o podobnym znaczeniu w Wielkopolsce, na skutek długoletnich zmian klimatycznych, rekordowych temperatur, długich okresów suszy i różnego rodzaju anomalii pogodowych podlega dynamicznym zmianom.

W drzewostanach iglastych usunięte zostały porażone i martwe drzewa w sąsiedztwie ścieżek i dróg pieszych, które stanowią istotne zagrożenie dla odwiedzających park. Odpadająca kora na kłodach sosny, modrzewia, ślady żerowania szkodników pierwotnych i wtórnych świadczy o posuwającym się rozkładzie drewna i wymaga to interwencji pracowników, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia i życia osób odwiedzających park. Usuwanie chorych drzew jest formą ochronny czynnej Parku, która w zależności od potrzeby jest prowadzona od wielu dziesięcioleci jego istnienia – mówi Krzysztof Sadowski, Specjalista w Dziale Parkowym, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów i spacerowiczów należy do zadań Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Służby parku – leśnicy w konsultacji z naukowcami analizując zagrożenia, starają się ochronić i przebudowywać zbiorowiska leśne, sadząc nowe drzewa dopasowane do warunków siedliskowych. Sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski i brzoza brodawkowata zajmują dziś 75 proc. powierzchni lasów w Polsce. Właśnie te cztery gatunki są najbardziej wrażliwe na globalny wzrost temperatury i jego pośrednie następstwa.

Postępujące zmiany klimatu sprawiają, że wspomniane drzewa zaczynają tracić swoje optimum klimatyczne w naszym regionie. W miejsce drzewostanów sosnowych czy świerkowych rosnących na żyznych siedliskach wprowadzamy dęby, buki, lipy, klony itd., czyli gatunki drzew, dla których te warunki są optymalne. My przyrodnicy wiemy jak dbać o drzewostany, szczególnie te o ogromnym znaczeniu społecznym i kulturowym.

Przyroda, ale też leśnicy i naukowcy ją obserwujący, wprowadzają do lasów gatunki lepiej dostosowane do zmieniających się warunków środowiskowych i starają się, by drzewostany odpowiadały siedliskom, były różnowiekowe, wielopiętrowe i zróżnicowane gatunkowo – jest to podstawowa zasada zabezpieczenia życia biologicznego w siedlisku oraz rozproszenie ryzyka hodowlanego.

Jan i Izabela z Czartoryskich Działyńscy w wyniku zaistniałych czynników zewnętrznych wielokrotnie odbudowywali zniszczone fragmenty lasu i kolekcję drzew. Sadzonki wieziono całymi tygodniami z różnych stron świata. Tego typu działania prowadzi również od 45 lat Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, który przygotował i wdraża od 2022 roku pod nadzorem Pani Dyrektor Ewy Jedlikowskiej, opracowany przez specjalistów – naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Plan Rewitalizacji i Odbudowy Założeń Parkowych w Gołuchowie, uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oddział w Kaliszu.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie wychodząc naprzeciw potrzebom Parku, zlecił wykonanie prac glebowo-siedliskowych specjalistom, co pomoże pracownikom Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, pod nadzorem Konserwatora Zabytków dokonać odpowiednich nasadzeń gatunkami, które w trwały sposób będą odbudowywać Park-Arboretum – dodaje Krzysztof Sadowski Specjalista w Dziale Parkowym Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 

Czynności związane z opieką nad Arboretum sprawują na miejscu Specjaliści w Dziale Parkowym, leśnicy, przyrodnicy nadzorujący prowadzone prace. Część martwego drewna jest zostawiana na gruncie w celu ochrony bioróżnorodności. Posiadające wartość komercyjną pojedyncze kłody i dłużyce, jako wartościowy surowiec, zgodnie z procedurami obowiązującymi w LP, jak zawsze zresztą – zostaną wystawione na aukcjach drewna.

Ukształtowane w blisko 100-letniej historii Lasów Państwowych zasady planowania, opieki i ochrony drzewostanów szczególnych, w całej swojej złożoności procedur i instytucji uczestniczących w wydawaniu zgody na konieczne wycinki stanowią powszechnie uznawany na świecie za właściwy i odpowiedni, niemający sobie równego system ochrony lasów. Rozwój lesistości Polski jak i odbudowa i ochrona leśnych pomników przyrody na przestrzeni dziesięcioleci są najlepszym świadectwem, że nie ma żadnej innej instytucji, która w sposób kompleksowy, uwzględniający wszelkie naukowe, dalekowzroczne aspekty, mogłaby w większym stopniu zagwarantować bezpieczną przyszłość takich obszarów jak Gołuchowski Park – Arboretum.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie


PZA / za OKL Gołuchów.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kaliszu przeszedł na emeryturę ZDJĘCIA

Z końcem stycznia 2023 roku służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończył w…