Strona główna Aktualności Mazda, Seat Ibiza i Fiat Cinquocento. Kolejne porzucone pojazdy zniknęły z parkingów [FOTO]

Mazda, Seat Ibiza i Fiat Cinquocento. Kolejne porzucone pojazdy zniknęły z parkingów [FOTO]

0
0

W piątek, na podstawie art. 50a Prawa Ruchu Drogowego kolejne trzy pojazdy zalegające na parkingach spółdzielni i przy drogach osiedlowych zniknęły. Teraz przez sześć miesięcy będą oczekiwały na swoich prawowitych właścicieli na parkingu strzeżonym pomocy drogowej w Niedźwiadach pod Kaliszem. Po tym okresie samochody te zostaną zezłomowanie.

Artykuł . 50a. Prawa Ruchu Drogowego stanowi; Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela, skutek nieodebrania pojazdu w terminie

  1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
  2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.
  4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.
  5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
  • szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;
  • tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy.
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Kierująca Citroenem uderzyła w betonowy słup energetyczny, który przewrócił się na jezdnię [FOTO]

Zdarzenie drogowe na ul. Kaliskiej w Koźminku. W poniedziałek po …