Strona główna Kalisz i region Kalisz Miasto i Energa chcą współpracować przy wykorzystaniu ciepła z wód geotermalnych

Miasto i Energa chcą współpracować przy wykorzystaniu ciepła z wód geotermalnych

0
0

Prezydent Grzegorz Sapiński oraz Piotr Meler, prezes spółki Energa Wytwarzanie SA, podpisali dziś w obecności przedstawicieli mediów list intencyjny w sprawie współpracy w celu wykorzystania ciepła pochodzącego z wód geotermalnych na terenie Kalisza. Wiąże się to z planami władz miasta dotyczącymi wykonania odwiertu w Piwonicach.

Miasto chce sprawdzić możliwość wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie Kalisza. W tym celu konieczne jest wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego. Będzie to możliwe po uzyskaniu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” będzie złożony jeszcze w tym roku. Program zakłada 100% dofinansowania. – Grupa Energa jest bardzo otwarta na współpracę z miastem na wielu płaszczyznach – mówi prezydent Grzegorz Sapiński. – Podpisany dziś list intencyjny wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. Wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego pozwoli na ocenę parametrów złoża: określenie wydajności, temperatury, mineralizacji i składu chemicznego wód termalnych, czy przydatności ujętych wód do celów ciepłowniczych na terenie miasta.

Projektowane roboty geologiczne mogą potrwać 17 miesięcy, jednak ich rozpoczęcie uzależnione będzie od pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, a także ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów na wiercenie otworu oraz na nadzór i dozór geologiczny podczas wiercenia.

W odróżnieniu od gruntowych pomp ciepła, dla których wykonuje się odwierty o  głębokości 100 m, co pozwala odzyskać ciepło o niskiej temperaturze (ok. 40 °C), odrębną technologię stanowi geotermia wód podziemnych. Wówczas głębokość odwiertów sięga nawet do 5 km. W geotermii głębinowej wydobywa się nagrzaną wodę z zasobów poszczególnych warstw geologicznych. Miasto Kalisz planuje wykonanie tego typu odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego w okolicach Elektrociepłowni Piwonice. To pozwoli na określenie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych (złóż wód termalnych) na terenie miasta.

Energia zakumulowana w wodach geotermalnych może posłużyć do wytwarzania prądu elektrycznego przy wykorzystaniu par geotermalnych lub – w zależności od temperatury – znajduje zastosowanie m.in. w ciepłownictwie, balneoterapii i rekreacji.

W Kaliszu, ze względu na oczekiwaną temperaturę wód do 60 °C, proponuje się wykorzystanie zasobów do wsparcia produkcji energii cieplnej (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej).

Jeśli Miasto Kalisz podejmie eksploatację złóż wód geotermalnych, pozyskane w ten sposób ciepło może trafić do lokalnych odbiorców przy wykorzystaniu sieci ciepłowniczej Spółki ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. – Grupa Energa kładzie bardzo duży nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie S.A. – Miasto kalisz, współpracą z którym często się chwalimy, ma podobne do naszych priorytety, związane z ochroną środowiska. Wody geotermalne to rozwiązanie ekologiczne, które oznacza również oszczędności finansowe. Ich wykorzystanie to dziś bardzo rozsądny kierunek. Cieszę się, że wspólnie możemy do tego przedsięwzięcia przystąpić.

Deklaracja przyszłej współpracy wiąże się z ubieganiem się przez Miasto Kalisz o dofinansowanie wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego.

W kontekście planowanych przez grupę Energa inwestycji, zaopatrzenie Kalisza w ciepło z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z wód geotermalnych może stanowić uzupełnienie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w postaci budowy bloku biomasowego.

Jednym z założeń podpisanego dziś listu intencyjnego jest wspólna walka ze smogiem i przekroczeniami dopuszczalnych poziomów dla pyłów PM10 i PM 2,5 oraz ograniczenie niskiej emisji CO2 w celu poprawy stanu powietrza w Kaliszu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Starówki. – Dzięki modelowej współpracy z kaliskim samorządem w centrum miasta przestają dymić kolejne kominy – podkreśla Marek Bartczak, prezes zarządu spółki Energa Ciepło Kaliskie. – W ciągu trzech, czterech tygodni, na Głównym Rynku rozpoczniemy prace, związane z położeniem ciepłociągu. To umożliwi ogrzewanie niemal całej Starówki. Stajemy się czymś w rodzaju centralnego ogrzewania dla starej substancji mieszkaniowej miasta. Kilka dni temu oddaliśmy budynek przy ulicy Piskorzewskiej. To oznacza ponad dwadzieścia pieców mniej w centrum miasta. W dalszej kolejności są budynki przy Kościuszki i Złotej. Dzięki temu przestanie dymić kolejnych kilkadziesiąt kominów. MZBM, do którego należą te budynki to oczywiście nie nasz jedyny kontrahent. Zgłaszają się do nas kolejni zarządcy kamienic, a to dopiero początek procesu, dzięki któremu zmniejszone zostaną koszt produkcji ciepła i emisja pyłów.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Sypią się mandaty za parkowanie na chodniku i ścieżce rowerowej przy ul. Śródmiejskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza nakładają mandaty karna w kwocie 100 zł…