Strona główna Aktualności Miasto i Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiły konkurs na kaliskie rynki

Miasto i Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiły konkurs na kaliskie rynki

0
0

Miasto Kalisz i Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu. Ogłoszenie jego wyników nastąpi 11 grudnia 2019 roku.

Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów śródmiejskich o wysokich walorach estetycznych, atrakcyjnej dla mieszkańców i odwiedzających miasto. Powinna ona jednocześnie wpisywać się w otoczenie, z uwzględnieniem istniejącego szerszego kontekstu i przestrzeni zurbanizowanych o charakterze historycznym, które znajdują się wokół obszaru objętego konkursem. Jest to Główny Rynek z Nowym Rynkiem wraz z łączącą je ulicą Kanonicką.

– Konkurs ten ma charakter otwarty, każdy może wziąć w nim udział. Regulamin został też udostępniony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, więc będą się z nim mogli zapoznać także architekci z zagranicy, którzy być może też spróbują zmierzyć się z zadaniem konkursowym. Nie chcieliśmy zespołom narzucać konkretnych rozwiązań. Prosimy projektantów, żeby rozwiązali kwestię chociażby parkowania na Nowym Rynku, ale nie wskazujemy jaki ma być rodzaj parkingu. Wszystkie rozwiązania mają przystawać do miasta i być ekonomicznie uzasadnione, a jednocześnie ciekawe. Muszą też odpowiadać na potrzeby mieszkańców Kalisza – wyjaśnił podczas dzisiejszego briefingu prasowego prezydent Krystian Kinastowski.

Efektem konkursu ma być koncepcja urbanistyczno-architektoniczna najlepsza pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, na nowo definiująca ten ważny dla miasta obszar, określająca jego relacje z istniejącym otoczeniem oraz wskazująca zasady kształtowania przestrzeni miejskiej o różnym charakterze. Celem Konkursu jest wyłonienie opracowania prezentującego współcześnie i atrakcyjnie ukształtowaną i zagospodarowaną przestrzeń publiczną w nowym ujęciu, adekwatną do dzisiejszych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem racjonalnych rozwiązań na miarę możliwości Miasta Kalisza i w odniesieniu do jego skali.

Autor pracy, którą sąd konkursowy wskaże jako najlepszą, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 45 tysięcy złotych. Zostanie także zaproszony, w trybie zamówienia z wolnej ręki, do negocjacji umowy na szczegółowe opracowanie swojej pracy, obejmujące w szczególności wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawcy opracowań uhonorowanych drugą i trzecią nagrodą, a także wyróżnionych, również otrzymają nagrody finansowe. Na wszystkie Miasto Kalisz przeznaczy pulę 120 tysięcy złotych. Za realizację całego zamówienia poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich otrzyma wynagrodzenie w wysokości 147 600 złotych.

Skład sądu konkursowego

Przewodniczący Sądu: dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław, Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Sędzia referent: arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Członkowie:

 • arch. Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza
 • Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Urbanistyki UM Kalisza
 • dr Izabela Rącka – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 • arch. Kazimierz Łatak – SARP Kraków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • arch. Przemysław Woźny- SARP Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Zastępca sędziego:

 • Izabela Grześkiewicz – Kierownik Biura Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta UM Kalisza
  -arch. Aleksandra Kornecka – SARP Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów R
 • Sekretarz organizacyjny Konkursu: arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

  Harmonogram prac konkursowych

 • 19 lipca 2019r. – ogłoszenie konkurs
 • do 19 sierpnia 2019 r. – składanie pytań w sprawach formalnych
 • do 27 sierpnia 2019 r. – odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych
 • do 2 września 2019 r. – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
 • 17 września 2019 r. – ogłoszenie o kwalifikacji uczestników konkurs
 • do 18 października 2019 r. – składanie pytań w sprawach merytorycznych
 • do 25 października 2019 r. – odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych
 • 18 listopada 2019 r. – termin składania prac konkursowych
 • 11 grudnia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac
 • 11 grudnia 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. – wystawa pokonkursowa

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej www.poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz/

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje, czyli popularna gra na giełdzie to forma inwestycji, …