Strona główna Kalisz i region Kalisz Miasto sprzedaje mieszkanie o powierzchni 18,78 m2. Cena wywoławcza 80.000,00 złotych

Miasto sprzedaje mieszkanie o powierzchni 18,78 m2. Cena wywoławcza 80.000,00 złotych

0
1

Miasto Kalisz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w Kaliszu przy ul. 3 Maja 5, o powierzchni 18, 78 m2, wraz z piwnicą o powierzchni 2,61 m2.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność dotyczy lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w Kaliszu przy ul. 3 Maja 5, o powierzchni 18,78 m2 , wraz z piwnicą o powierzchni 2,61 m2 jako pomieszczeniem przynależnym i udziałem 110/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy lokal położony jest na czwartym piętrze i składa się z: pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Łączna powierzchnia lokalu wraz z piwnicą wynosi 21,39 m2 . Lokal mieszkalny nr 29 wchodzi w skład niewyodrębnionych lokali, których właścicielem jest Miasto Kalisz. Lokal wymaga remontu.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 w budynku Ratusza, pokój nr 36, I piętro, w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 11.00.

Cena wywoławcza wynosi łącznie brutto 80.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwolniona jest z podatku VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100).

Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal, położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza w obrębie geodezyjnym nr 016 Śródmieście jako działki nr 30/3, 33/5, 33/6 oraz 62/3 o łącznej powierzchni 0,1698 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1A/00010748/6 i jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. W budynku usytuowanych jest 45 lokali mieszkalnych. Dotychczas 40 z nich zostało wyodrębnionych i zbytych. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, rok zakończenia budowy budynku – 1967.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną oraz centralnego ogrzewania i domofon. Zgodnie z Protokołem z przeglądu stanu sprawności technicznej obiektu (5- letni) z kwietnia 2019 r. „budynek nadaje się do dalszej eksploatacji”. W 2020 r. wykonano termomodernizację ścian szczytowych wraz z kolorystyką oraz nowe tynki ścian podłużnych wraz z kolorystyką.


PZA. za/um

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

W mieszkaniu 32-latka policjanci znaleźli ponad 200 gramów amfetaminy oraz marihuanę!

Kryminalni z Ostrowa Wielkopolskiego zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który pos…