Strona główna Aktualności Miasto sprzedaje swoje nieruchomości. Wśród nich dwie atrakcyjne działki przy ul. Łódzkiej

Miasto sprzedaje swoje nieruchomości. Wśród nich dwie atrakcyjne działki przy ul. Łódzkiej

1
0

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił przetargi ustne na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego na Głównym Rynku oraz dwóch nieruchomości – atrakcyjnych działek – przy ul. Łódzkiej, stanowiących własność Miasta Kalisza. Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Kalisza 12 i 13 kwietnia oraz 11 maja.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w Kaliszu, Główny Rynek 15 o powierzchni 107,00 m2 , stanowiącego własność Miasta Kalisza, wraz z udziałem 201/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Przedmiotowy lokal położony jest na drugim piętrze i składa się z : trzech pokoi, dwóch kuchni, dwóch łazienek, wc i dwóch korytarzy. Budynek położony w Kaliszu, Główny Rynek 15, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.

Cena wywoławcza wynosi: 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium w wysokości : 28.000,00 zł.

Kolejny, to pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczy sprzedaż na własność nieruchomości, stanowiących własność Miasta Kalisza, położonych w Kaliszu, przy:

 •  ul. Łódzkiej 5A, oznaczonej jako działka nr 10/4 o powierzchni 0,1802 ha, w obrębie geodezyjnym 026A Tyniec, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00095653/2,
 • ul. Łódzkiej 5B, oznaczonej jako działka nr 10/1 o powierzchni 0,7485 ha, w obrębie geodezyjnym 026A Tyniec, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00062485/3.

To dwie atrakcyjne inwestycyjne działki vis a vis nieczynnego już zakładu karnego, a znajdujące się obecnie pomiędzy dwiema inwestycjami Firmy Budowlanej Antczak, tj. inwestycji budowy apartamentów „Łódzka 7” i „Między Mostami”. Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorstwem chętnym na zakup nieruchomości będzie właśnie FB Antczak, co wiąże się z nowymi budynkami mieszkalnymi.

 1. Cena wywoławcza wynosi łącznie brutto 880.000,00 zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwolniona jest z podatku VAT.
 2.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 8.800,00 zł

OPIS: Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż działek nr 10/4 i nr 10/1, tworzących nieruchomość nadającą się do racjonalnego zagospodarowania, posiadającą bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Łódzkiej i znajdującą się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w tej ulicy. Działki zostały sklasyfikowane jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działki są częściowo ogrodzone: przęsłami na podmurówce betonowej (od strony ul. Łódzkiej) oraz ogrodzeniem z siatki.

Działka nr 10/4 przylega do drogi ul. Łódzkiej szerokością około 16 m, a działka nr 10/1 szerokością około 8,5 m. Obie działki przylegają także do ciągu pieszego Alei Walecznych. Ukształtowanie terenu od strony ul. Łódzkiej jest płaskie, a w pozostałej części o dużej różnicy poziomów powierzchni, z dużym uskokiem terenu w stronę kanału. Działka 10/4 jest częściowo utwardzona, porośnięta trawami i pojedynczymi drzewami, a działka nr 10/1 prawie w całości zadrzewiona.


PZA/za UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Jeden komentarz

 1. KL

  1 kwietnia 2022 w 17:41

  Skoro takie atrakcyjne te działki, to 880000 za obie to raczej bardzo niewiele…

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Kaliski park wodny gotowy na rozpoczęcie sezonu letniego 2023. Niestety zapłacimy więcej!

Kaliski park wodny jest już gotowy do sezonu letniego i wkrótce otworzy dla mies…