Strona główna Aktualności Milionewe inwestycje! Zakończyły się prace rekultywacyjne na terenie ZUOK „Orli Staw”

Milionewe inwestycje! Zakończyły się prace rekultywacyjne na terenie ZUOK „Orli Staw”

0
1

Zakończenie prac rekultywacyjnych kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.


Zakończono prace związane z rekultywacją kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Proces rekultywacji zgodnie z planem objął kilka faz rozłożonych na lata 2015-2020.

Rekultywacja składowiska odpadów to szereg ustaleń dotyczących sposobu i zakresu wykonania prac rekultywacyjnych, a także późniejszego zagospodarowania terenu. Istotą rekultywacji składowiska odpadów jest stworzenie poprzez zabiegi techniczne, agrotechniczne i uprawowe takich warunków, aby naturalne procesy przemian biochemicznych zachodzące wewnątrz składowiska przebiegały w sposób możliwie najszybszy, przy jak najmniejszym niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko. Zabiegi minimalizujące zagrożenia dla składowisk polegają głównie na uszczelnieniu złoża odpadów oraz stworzeniu rekonstrukcji warstwy roślinotwórczej wraz z pokrywą roślinną.

Rekultywacja kwatery nr 1 przeprowadzona została w dwóch etapach:

  • rekultywacja techniczna,
  • rekultywacja biologiczna.

Techniczne zamknięcie kwatery nr 1 polegało na ukształtowaniu jej wierzchowiny, w taki sposób, aby otrzymać spadek terenu gwarantujący swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych, co wraz z zastosowaniem warstwy uszczelniającej składającej się m.in. z bentomaty oraz zainicjowaną zabudową biologiczną całego depozytu ograniczy filtrację pionową wód, tj. do wewnątrz masy odpadów.

Rekultywacja biologiczna ma za zadanie odtworzenie i ukształtowanie nowych biologicznych wartości użytkowych gleby oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowiska przez zabudowę biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną wierzchowiny i zboczy składowiska. Rekultywacja biologiczna kwatery nr 1 została wykonana poprzez obsianie jej mieszankami traw.

W ramach inwestycji uzupełniono także system aktywnego odgazowania składowiska o dodatkowe studnie odgazowujące, ujmujące gaz składowiskowy, który następnie przekazywany jest do agregatu kogeneracyjnego w celu produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Inwestycja zrealizowana została przy współpracy z firmami „TOMBET” z siedzibą w Korytnicy, BUDEKO z Dopiewa oraz EKOWAT z Łobza.


„Projekt rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych “Orli Staw”” o wartości 1 548 810 zł został zrealizowany w latach 2015-2020 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW w postaci dotacji w wysokości 449 912 zł.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Kalisz. 1 czerwca 2021 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków publicznych

Od dnia 1 czerwca od godz.12.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacj…