Strona główna Aktualności Nowoczesny sprzęt komputerowy dla szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła [email protected]

Nowoczesny sprzęt komputerowy dla szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła [email protected]

0
0

W poniedziałek, 15 marca Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał dwóm kaliskim szkołom podstawowym oraz jednej placówce edukacyjnej w Opatówku najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Było to możliwe dzięki 4 edycji projektu Cyfrowa Szkoła [email protected]


Nowoczesny sprzęt komputerowy trafił do Szkoły Podstawowej nr 21, im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Kaliszu, Szkoły Podstawowej nr 16, im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu oraz Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. W jego przekazaniu Anna Piotrowska Wicedyrektor Kaliskiej Delegatury WKO, Jarosław Wujkowski, Dyrektor ODN a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

– Cieszę się, że już po raz czwarty, Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje program Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. Dzięki temu możemy doposażać placówki oświatowe w naszym województwie. Program obejmuje nie tylko zakup sprzętu, który jest ważny tym bardziej, że kolejny rok szkolny prowadzona jest nauka zdalna, ale obejmuje również szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli – mówił Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Szkoły otrzymały certyfikaty uczestnictwa w programie Cyfrowa Szkoła [email protected]

– Celem projektu jest podniesienie edukacji na każdym szczeblu kształcenia, począwszy od szkół podstawowych po szkoły ponadpodstawowe województwa wielkopolskiego. Chodzi przede wszystkim o podniesienie umiejętności cyfrowych. Przeszkolonych zostało już około 5 tys. nauczycieli i 13 tys. uczniów. W ramach realizacji programu przede wszystkim w czasie zajęć pozalekcyjnych będzie doskonalona komunikacja za pośrednictwem nowoczesnych technologii – mówiła Anna Piotrowska Wicedyrektor Kaliskiej Delegatury WKO.

Projekt trwał będzie blisko 7 miesięcy i realizowany będzie podczas 64 godzin pozalekcyjnych.


Projekt jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Realizatorem projektu jest ODN w Poznaniu. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Jego głównym celem jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5.040 nauczycieli/nauczycielek i 13.280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szkoły, które znalazły się na załączonej liście biorą udział w IV edycji projektu i są odbiorcami dwóch rodzajów wsparcia oferowanego w projekcie:

Wsparcie merytoryczne.

  • Wybór jednego z podprojektów edukacyjnych, w ramach którego będą realizowane zajęcia pozalekcyjne z uczniami.

Szkoły podstawowe będą mogły wziąć udział w następujących podprojektach edukacyjnych:

  • Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty.
  • Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski.
  • Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.

Szkoły ponadpodstawowe będą mogły wziąć udział w następujących podprojektach edukacyjnych:

  • Klasy Akademickie.
  • Ligi Przedmiotowe.
  • Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.

Szkolenia dla nauczycieli – przed rozpoczęciem zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele wybrani do ich prowadzenia, wezmą udział w szkoleniach przygotowujących ich do pracy z uczniami. Zatrudnienie nauczycieli na podstawie umowy o pracę – nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne z uczniami oraz nauczycie pełniący funkcję specjalistów ds. IT będą otrzymywali wynagrodzenie z tytułu zawartej z ODN w Poznaniu umowy o pracę.

Realizacja zajęć pozalekcyjnych – zajęcia będą trwały 64 godziny lekcyjne i będą realizowane przez ok. 7 miesięcy.

Wsparcie opiekunów naukowych i doradców metodycznych – nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne z uczniami będą wspierani przez opiekunów naukowych – pracowników naukowych UAM w Poznaniu i doradców metodycznych. Otrzymają również poradniki dydaktyczne opracowane pod kierunkiem opiekunów naukowych.

Gala finałowa – zespoły uczniowskie, które opracują najlepsze projekty podczas zajęć pozalekcyjnych zostaną zaprezentowane na Gali finałowej oraz otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszystkie szkoły objęte wsparciem w projekcie otrzymały do tej pory łącznie 717 laptopów i 17.300 tabletów. Każda ze szkół znajdujących się na liście została wyposażona w 1 laptop i 25 tabletów. Po dokonaniu wyboru podprojektu edukacyjnego każda ze szkół zostanie dodatkowo doposażona w narzędzia TIK wspierające realizację zajęć pozalekcyjnych w danym podprojekcie takie jak m.in. aparaty cyfrowe, wizualizery, stacje meteorologiczne, roboty, ozoboty, tablety graficzne.

Szkoły specjalne biorące udział w projekcie zostaną dodatkowo, indywidualnie wyposażone w narzędzia TIK, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczniów tych szkół. W tych placówkach zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb, w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły, w zakresie wyposażenia w narzędzia cyfrowe.

W szkołach została zbudowana sieć teleinformatyczna, umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności. Projekt zapewnia także utrzymanie tej sieci przez cały okres jego trwania.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Tragiczny wypadek na krajowej „48”. Ciężarówki należą do jednej z podkaliskich firm [FOTO]

Dramatyczny wypadek z udziałem dwóch samochodów ciężarowych należących do jednej…