Strona główna Kalisz i region Kalisz Nowy ciąg biologiczny i instalacja fotowoltaiczna o wartości 18,5 mln zł w Kucharach

Nowy ciąg biologiczny i instalacja fotowoltaiczna o wartości 18,5 mln zł w Kucharach

0
0

Nowy ciąg biologiczny oraz instalacja fotowoltaiczna o wartości 18,5 mln złotych to kolejna ważna inwestycja zrealizowana przez Spółkę Wodno-Ściekową „Prosna”. Uzyskana na ten cel unijna dotacja w wysokości 11,2 mln zł, pozwoliła na sfinansowanie inwestycji bez konieczności podwyższenia ceny usług dla mieszkańców. – To niezwykle pożądana inwestycja, nie tylko z punktu widzenia spółki, ale też miasta i całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – podkreśla prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Realizacja zadania, zakończonego w ubiegłym roku, trwała trzy lata. W ramach inwestycji oczyszczalnia została powiększona o kolejny, trzeci już trzeci już ciąg biologiczny oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW. Dzięki rozbudowie części biologicznej oczyszczalnia zwiększyła swoją przepustowość. Powstały także warunki techniczne do przeprowadzenia niezbędnych remontów eksploatowanych nieprzerwanie od 2000 roku i pracujących dotąd przy pełnym obciążeniu dwóch linii technologicznych – podkreśla Jerzy Czuba, prezes zarządu i dyrektor Spółki Wodno-Ściekowej Prosna

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18,5 mln zł, ale zadanie sfinansowane zostało w większości z dotacji unijnych. W kwietniu 2017 roku spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”. – Wysokość dotacji wyniosła 11,2 mln złotych, co pozwoliło na sfinansowanie inwestycji bez konieczności podwyższenia ceny usług dla mieszkańców – dodaje Jerzy Czuba.

Jest to niezwykle ważna i pożądana inwestycja, zarówno z punktu widzenia spółki, ale też miasta Kalisza i całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Tym bardziej, że na jej sfinansowanie udało się pozyskać tak duże środki zewnętrzne, co pozwoliło spółce utrzymać ceny usług na dotychczasowym poziomie. Ta inwestycja przyczyniła się do tego, że jeśli chodzi o odbiór ścieków zarówno od mieszkańców Kalisza, jak i sąsiednich miejscowości sytuacja wygląda bardzo dobrze, możemy więc spokojnie patrzeć w przyszłość. Spółka nie tylko dobrze spełnia swoją rolę, ale też jej wskaźniki finansowe są bardzo dobre. Życzyłbym sobie, aby było tak w również w innych obszarach funkcjonowania miasta – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Warto dodać, że aktualnie 70 procent energii elektrycznej i 100 procent wykorzystywanej przez zakład energii cieplnej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W ciągu najbliższych pięciu lat spółka zmierzać będzie do samowystarczalności w tym zakresie. Wybudowana i uruchomiona w ramach zakończonej właśnie inwestycji instalacja fotowoltaiczna jest kolejnym ważnym krokiem w stronę energetycznej niezależności zakładu.

W ubiegłym roku spółka zakończyła również inne inwestycje. Wybudowano zadaszenie o powierzchni ok. 3000 m2 nad istniejącym placem magazynowym osadów odwodnionych, dzięki czemu nie będą one wtórnie nawadniane przez wody opadowe. Zmniejszą się koszty ich transportu oraz poprawią warunki końcowego zagospodarowania. Wartość tego zadania to ok. 2 mln złotych. Ponadto przebudowano i zmieniono sposób użytkowania istniejącego na terenie oczyszczalni nieużywanego budynku mieszkalnego, w którym zlokalizowane będzie profesjonalne archiwum zakładowe. Nowo powstały obiekt korzysta z energii odnawialnej, ogrzewany jest pompą ciepła o mocy 10,6 KW. Koszt realizacji tego zadania wyniósł ok. 850 tys. zł

Łączna wartość inwestycji przekazanych do eksploatacji w roku 2018 wyniosła ok. 21,3 mln złotych. Większość Inwestycji realizowanych przez Spółkę finansowana była poprzez pożyczki umarzalne oraz dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W minionych latach spółka pozyskała dotacje unijne w wysokości 14 mln zł. Wartość umorzeń pożyczek wyniosła 11,2 mln zł. Ogółem wartość pozyskanej bezzwrotnej pomocy finansowej to 25,2 mln zł. Obecna wartość majątku wytworzonego przez spółkę wynosi 170 mln zł.

Spółka Wodno-Ściekowa PROSNA funkcjonuje na lokalnym rynku usług komunalnych od 33 lat. Obecnie zrzesza 13 członków: trzy samorządy (Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Gołuchów) oraz dziesięć przedsiębiorstw z terenu Kalisza i Nowych Skalmierzyc ( Kalskór S.A, WSK PZL – Kalisz S.A., Haft S.A., Runotex S.A., PSS Społem, SM Mlekovita, Fructon Sp. j., Calfrost Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Skalmierzyce Sp. z o.o.). Zakresem swojej działalności doskonale wpisuje się więc w ideę Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

W okresie swojej ponad trzydziestoletniej działalności wybudowała nowoczesną mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków w Kucharach oraz ok. 30 kilometrów kolektorów w Kaliszu oraz na terenie gmin Nowe Skalmierzyce i Gołuchów. Od 1999 roku w sposób nieprzerwany świadczy usługi odbioru i oczyszczania ścieków od 110 000 swoich klientów. Od 2007 roku ceny usług pozostają niezmienne.

źródło. Kalisz.pl
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Sypią się mandaty za parkowanie na chodniku i ścieżce rowerowej przy ul. Śródmiejskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza nakładają mandaty karna w kwocie 100 zł…