Strona główna Aktualności Nowy samochód szkoleniowo-edukacyjny dla Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu [FOTO]

Nowy samochód szkoleniowo-edukacyjny dla Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu [FOTO]

0
0

W piątek, 9 sierpnia prezydent Kalisza, przekazał na ręce Tomasza Stępniaka, dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu samochód marki Hyundai, który będzie wykorzystywany m.in. do nauki jazdy oraz badań diagnostycznych.

Samochód Hyundai i20 został zakupiony w ramach Zadania 6: „Doposażenie i wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”, które stanowi część projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”. Wartość zakupu wyniosła 57.502,50 zł.

Jako samorząd wspieramy szkolnictwo zawodowe w Kaliszu. Zależy nam na jak najlepszej ofercie dla młodzieży. Mamy bardzo dobre szkoły, którymi już teraz możemy się chwalić. W Kaliszu kształcimy wysokiej klasy specjalistów, którzy znajdują pracę od razu po zakończeniu nauki – mówił prezydent Krystian Kinastowski. – Przekazany samochód to kolejny element projektu “Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów”. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych zyskali właśnie możliwość nauki jazdy i wykonywania badań diagnostycznych na nowym pojeździe, a to z pewnością pomoże im poszerzać wiedzę w dziedzinie motoryzacji.

Samochód będzie służył uczniom Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu jako pomoc dydaktyczna w zdobywaniu umiejętności prowadzenia pojazdu w ramach praktycznej nauki jazdy realizowanej w podstawie programowej kształcenia dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych – mówił Tomasz Stępniak, dyrektor szkoły. – Ponadto będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli zawodu do wykonywania badań diagnostycznych w ramach zajęć w pracowni mechaniki i mechatroniki pojazdowej, co znacząco podniesie jakość nauczania i komfort pracy. Samochód jest wyposażony w nowoczesne technologie, dostępne dziś w pojazdach samochodowych.

W uroczystym przekazaniu nowego auta uczestniczyła także m.in. Monika Otrębska-Juszczak, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Miasto Kalisz realizuje projekt „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” od 1 maja br.

Źródłem dofinansowania jest WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest edukacja publiczna poprzez prowadzenie edukacji zawodowej młodzieży, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu wynosi 2 051 629,42 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 846 466,47 zł.

Uczestnikami są placówki kształcenia zawodowego z Kalisza: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” (ZSGH), Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica (ZSS), Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych (ZSTE) w Kaliszu oraz uczniowie/uczennice i kadra dydaktyczna ww. szkół. W sumie, w działaniach projektowych, uczestniczyć będzie 170 uczniów/uczennic, 22 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego i 1 instruktorka praktycznej nauki zawodu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/uczennic poprzez staże i praktyki ,
  2. wspieranie indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez: organizowanie zajęć dodatkowych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, kursów przygotowujących na studia, obozu naukowego w szkole wyższej, wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień oraz doradztwo zawodowe.
  3. wsparcie szkół w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia edukacji zawodowej – wyposażenie/doposażenie następujących pracowni i warsztatów szkolnych:
    ZSTE: Pracownia dostępowych urządzeń teleinformatycznych,
    ZSGH: Pracownia organizacji usług kelnerskich, Pracownia technologii gastronomicznej, Pracowni obsługi gości, Warsztaty szkolne,
    ZSS: Pracownia pojazdów samochodowych z elementami warsztatów szkolnych, Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, Pracownia mechatroniki samochodowej.
  4. doskonalenie kompetencji nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego i instruktorki praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia doskonalące i staże.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku. Jest zintegrowany i komplementarny z przedsięwzięciem Miasta Kalisza w ramach Poddziałania 9.3.5 p.n. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” oraz pierwszą edycją projektu „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

źródło. UM
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza zorganizowana w trybie zdalnym- transmisja online

Dzisiejsza, XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza zorganizowana została w trybie zdalnym. Ra…