Strona główna Kultura i rozrywka Obchody Narodowego Święta Niepodległości i wystawa „90-lecie Krótkofalarstwa w Polsce”

Obchody Narodowego Święta Niepodległości i wystawa „90-lecie Krótkofalarstwa w Polsce”

0
0

Jedną z części miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kaliszu jest zorganizowanie wystawy, poświęconej krótkofalarstwu w Polsce. Wystawa jest też kontynuacją obchodów „90-lecia Krótkofalarstwa w Polsce”. Eksponaty będzie można obejrzeć w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, przy ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu, 11 listopada 2021 r., w godz. od 17. do 20.


Początków krótkofalarstwa polskiego należy doszukiwać się tuż po odzyskaniu niepodległości a pierwszymi radioamatorami byli wojskowi i harcerze. W latach 1921 – 1922 został zorganizowany w Warszawie pierwszy kurs radioamatorski, dedykowany harcerzom, ograniczał się do nauki telegrafii oraz obsługi stacji nadawczej i odbiorczej. Pierwsza organizacja amatorska powstała w 1924 roku, jako Harcerski Radio Klub. Pod koniec lat dwudziestych powstają następne, prężne środowiska krótokofalowców, takie jak: Lwowski Klub Krótkofalowców, Warszawski Klub Krótkofalowców, Wileński Klub Krótkofalowców. W 1930 roku powołany zostaje Polski Związek Krótkofalowców, jako organizacja naczelna w ww. klubów.

Druga wojna światowa to okres próby i poświecenia krótkofalowców w walce z okupantem. Cały sprzęt radionadawczy jak i odbiorczy został poddany konfiskacie, zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Poczty i Telegrafów, z sierpnia 1939 r . Natychmiast po wkroczeniu Niemców do Warszawy przeprowadzono rewizje w celu rekwizycji urządzeń i sprzętu nadawczego. Pierwszą ofiarą był SP1YX Musiałowicz. W tym okresie krótkofalowcy walczyli w oddziałach Wojska Polskiego, w ramach organizacji podziemnych, budowali radiostacje i odbiorniki na potrzeby AK.

Brali udział w walkach na wszystkich frontach drugiej wojny światowej. Przedwojenny krótkofalowiec SP2BD inż. Gwidon Damazyn, będąc więźniem KL Buchenwald, skonstruował potajemnie odbiornik i nadajnik, z którego w 1945 roku, nadał apel do wojsk amerykańskich z prośbą o pomoc, o przyspieszenie wyzwolenia obozu w obawie przed wymordowaniem więźniów.

W okresie Polski Ludowej, pod koniec 1946 roku następuje pierwsza nieudana próba odtworzenia Polskiego Związku Krótkofalowców. Powstała wtedy grupa 24 entuzjastów krótkofalarstwa, która powołała zarząd organizacyjny, w składzie przewodniczący: mjr Ksionda SP2RC, wiceprzewodniczący kpt. Jegliński SP1CM, wiceprzewodniczący Musiałowicz SP1YX , sekretarz Rutkowski oraz skarbnik Damazyn SP2BD. Na początku 1950 roku dochodzi do zmiany polegającej na połączeniu wielu organizacji takich jak PZK, Aeroklub Polski, TPŻ w Ligę Przyjaciół Żołnierza.

W 1956 roku, na fali odwilży lat stalinowskich dochodzi do zmiany w zarządzeniach ministra łączności, następuje wówczas wzrost liczby indywidualnych stacji nadawczych do 300 osób. 11 stycznia 1957 roku Polski Związek Krótkofalowców reaktywowano. W 1970 roku PZK posiadał 17 Oddziałów Wojewódzkich, istniało 109 klubów PZK, 224 kluby Ligi Obrony Kraju oraz 55 klubów ZHP. W okresie stanu wojennego 1981 roku, krótkofalowcy musieli zdeponować radiostacje, sprzęt nadawczy oraz licencje nadawcze, podobnie jak w okresie okupacji niemieckiej.

Okres od 1989 roku, to czas przemian politycznych i gospodarczych. W 1990 roku PZK na fali zmian przepisów o stowarzyszeniach stał się organizacją samofinansującą i działającą na własny rachunek. Prezesem został Krzysztof Słomczyński SP5HS. W 2002 dokonano wpisu PZK do Krajowego Rejestru Sądowego. Równolegle obok PZK , LOK, ZHP powstało wiele nowych stowarzyszeń związanych z krótkofalarstwem.

Wystawa to wspólna praca pasjonatów krótkofalarstwa, udało się ją zrealizować w 90% dzięki pracy społecznej członków klubu. Kaliski Klub Krótkofalowców działa obecnie przy Akademii Kaliskiej w Kaliszu. Wystawa zaprezentuje sprzęt, ale także ludzi, ponieważ to hobby zakłada przede wszystkim komunikację – chodzi o łączność, pomiędzy ludźmi dobrej woli, pomiędzy ludźmi bez względu na poglądy. Patrząc na historię Polski, są to bohaterowie biorący udział w I czy II wojnie światowej, w tym okresie odbudowy niepodległej Polski krótkofalowcy odegrali bardzo ważną rolę – mówi Bogdan Szkudlarek z kaliskiego klubu krótkofalowców.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zabytkowe radiostacje, stacje nadawcze i odbiorcze, biogramy wybitnych krótkofalowców, mundury harcerskie, dokumentacja historyczna. Kilka z eksponatów zostało wykonanych bądź udoskonalonych własnoręcznie przez pasjonatów krótkofalarstwa.


WKST, Foto: KKK

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kultura i rozrywka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Piątek. Zainaugurujemy cykl letnich koncertów plenerowych pt. „Muzyka przy fontannie”

W piątek, 2 czerwca o godz. 18.00, zainaugurowany zostanie cykl letnich kon…