Strona główna Aktualności Otrzymać można nawet 80% wartości kosztów poniesionych na zakup urządzeń grzewczych

Otrzymać można nawet 80% wartości kosztów poniesionych na zakup urządzeń grzewczych

0
0

Do 30 października można składać wnioski o dotację do wymiany pieca opalanego paliwem stałym na ekologiczny. Otrzymać można nawet 80% wartości kosztów poniesionych na zakup urządzeń grzewczych, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.


O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami nieruchomości mieszkalnych, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości bądź lokalu, zasilanych paliwem stałym bądź biomasą. Należy zaznaczyć, iż dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione na zakup urządzeń grzewczych (piec + grzejniki).

Otrzymać można 80% wartości kosztów poniesionych na zakup urządzeń grzewczych, jednak nie więcej niż 5 000 zł liczonych za każde trwale zlikwidowane źródło emisji opalane paliwem stałym. Dotacja przekazywana jest Wnioskodawcy po zakończeniu inwestycji jako refundacja faktycznie poniesionych kosztów. – Każdego roku do Urzędu Miasta Kalisza wpływa około 200 wniosków. Na ich realizację przeznaczony mamy milion złotych. W tym roku już przyjęliśmy 150 wniosków, a przewiduję, że liczba ta na pewno jeszcze wzrośnie – mówi Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza – ratusz, piętro I, pokój nr 30, 32 – w terminie do 30 października br. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (lokalu),
  • zgodę właściciela lub zarządcy budynku na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
  • oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki źródeł emisji opalanych paliwem stałym, w związku ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
  • dowody księgowe (faktury, rachunki) potwierdzające koszty poniesione w danym roku budżetowym lub w roku poprzednim na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne,
  • aktualną umowę odpowiednio z dostawcą: gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego.

UM
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje, czyli popularna gra na giełdzie to forma inwestycji, …