Strona główna Aktualności Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kaliszu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kaliszu

0
0

W naszym mieście utworzono siedzibę instytucji, wchodzącej w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W kaliskim zarządzie zlewni załatwić można m.in. sprawy związane z opłatami za usługi wodne.

1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r., powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W jego skład wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 50 zarządów zlewni i 330 nadzorów wodnych.

Nadzór nad kaliską jednostką sprawuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który administruje regionem wodnym Warty. Na jego terenie działa pięć zarządów zlewni – w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Kole, Poznaniu i Sieradzu.
Kaliski oddział mieści się przy ul. Kolegialnej 4 i przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15. W zarządzie zlewni oraz podległych mu nadzorach wodnych pracuje łącznie 39 osób.

Do zadań zarządów należy m.in. prowadzenie spraw dotyczących zgód wodnoprawnych oraz decyzji; współuczestniczenie w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; prowadzenie spraw dotyczących opłat za usługi wodne,a także planowanie i prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, czy działań ochronnych. Wykonują również szereg innych zadań, narzuconych przez ustawę Prawo Wodne.

W styczniu prezydent Grzegorz Sapiński spotkał się z Magdaleną Żmudą, dyrektor RZGW w Poznaniu oraz Anną Marecką, dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu, by rozmawiać o działalności nowo powołanego PGW Wody Polskie. Obecni byli również wiceprezydent Barbara Gmerek, wiceprezydent Karolina Pawliczak, a także przedstawiciele PWiK oraz Urzędu Miasta Kalisza: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i Wydziału Organizacyjnego.

Oprac. Biuro Komunikacji Społecznej
foto. Kalisz czasem malowany/fb
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Sypią się mandaty za parkowanie na chodniku i ścieżce rowerowej przy ul. Śródmiejskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza nakładają mandaty karna w kwocie 100 zł…