Strona główna Aktualności Policja i Straż Miejska chcą zwiększyć efektywność pracy monitoringu wizyjnego miasta

Policja i Straż Miejska chcą zwiększyć efektywność pracy monitoringu wizyjnego miasta

0
0

Straż Miejska Kalisza jest umundurowaną formacją samorządową, której zadaniem jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.


W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Straż Miejska Kalisza realizuje te ustawowe prerogatywy za pomocą systemu kamer wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta. Miejski monitoring jest jednym z ważniejszych elementów tworzących system bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Pozwala w czasie rzeczywistym monitorować bieżące zagrożenia oraz przyczynia się do wykrywania przypadków łamania prawa. Ujawnianie wykroczeń i przestępstw to nie jedyna funkcja monitoringu. Nie mniej istotne jest oddziaływanie prewencyjne.

Fot. SM Kalisza

Obecności kamer powoduje, że potencjalni sprawcy wykroczeń i przestępstw odstępują od swoich zamiarów. Ponadto zarejestrowany materiał bardzo często pozwalała Policji ustalić sprawców przestępstw a Straży Miejskiej Kalisza sprawców wykroczeń. Monitoring wizyjny jest wyjątkowo użytecznym narzędziem pozwalającym skutecznie usprawnić zarządzanie bezpieczeństwem w czasie imprez masowych czy zgromadzeń publicznych.

W celu poprawy efektywności wykorzystania monitoringu miejskiego Straż Miejska Kalisza wspólnie z Komendą Miejską Policji w Kaliszu poddała ocenie wykorzystanie części kamer monitoringu miejskiego znajdujących się w szczególności w rejonie ulic: Wyszyńskiego 11 i 13, Podmiejskiej 27, Alei Wojska Polskiego 53, Górnośląskiej 78 oraz Asnyka 69 i 71.

Fot. SM Kalisza

Biorąc pod uwagę techniczne możliwości wykorzystania posiadanego sprzętu oraz dokonaną wspólnie z Policją analizę bezpieczeństwa, kamery monitoringu miejskiego w ww. rejonach mogą okazać się bardziej przydatne dla służb oraz przysłużyć się społeczeństwu w sytuacji gdy poprawi się ich lokalizację przy jednoczesnym zachowaniu obszaru działań.

Zanim zostaną podjęte w tym kierunku kroki Straż Miejska Kalisza wspólnie z Komendą Miejską Policji w Kaliszu zaprosi do rozmów przedstawicieli wybranych spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz członków rady osiedla na konsultacje, której celem będzie wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla wszystkich mieszkańców Kalisza.

Fot. SM Kalisza

PZA / za SM Kalisz

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Adaptacja kontrowersyjnej powieści Jerzego Andrzejewskiego po raz pierwszy na deskach teatru

Powieść Jerzego Andrzejewskiego z 1963 odbiła się wielkim echem w środowisku int…