Strona główna Aktualności Ponad trzykrotnie zwiększyło się zainteresowanie kaliszan Kaliską Kartą Mieszkańca

Ponad trzykrotnie zwiększyło się zainteresowanie kaliszan Kaliską Kartą Mieszkańca

0
0

Program „Kaliska Karta Mieszkańca” kierowany jest do osób zamieszkujących w Kaliszu oraz członków ich rodzin, rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu. Obejmuje również rodziny wielodzietne i seniorów (3 funkcjonalności karty: Kaliska Karta Mieszkańca, Karta Kalisz Rodzina 3+, Karta Senior).


Kaliska Karta Mieszkańca to plastikowa, elektroniczna karta posiadająca indywidualny numer oraz imię, nazwisko i zdjęcie posiadacza. Jest nośnikiem ulg i usług oferowanych przez partnerów, jak również pełni funkcję karty elektronicznej KLA. Jej posiadaczom przysługują zniżki, preferencje i zwolnienia oferowane przez instytucje miejskie takie jak KLA, Aquapark, Filharmonia, OSRiR, Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, oraz przez partnerów, którzy przystąpili do programu oferując mieszkańcom ulgi na usługi, zakupy bądź świadczenia.

Fot. Kalisz24 INFO

– Kaliska Karta Mieszkańca posiada aktualnie 48 partnerów, z czego Wydziałowi Spraw Społecznych i Mieszkaniowych udało się pozyskać, tylko w 2019 roku, aż 17 partnerów, którzy przedstawili także atrakcyjne oferty dla posiadaczy Kaliskiej Karty Senior. Warto zaznaczyć, że nadal poszerzamy grono partnerów i w tym miejscu serdecznie zapraszamy wszystkie firmy i usługodawców chcących przystąpić do Programu. Partnerem może zostać każdy podmiot świadczący usługi na terenie Miasta Kalisza, który zawrze pisemne porozumienie o współpracy mówił wiceprezydent Mateusz Podsadny.

– Porównując dane dotyczące liczby przyjętych wniosków oraz wydanych kart, do końca grudnia 2018 roku przyjęto 1.527 wniosków i wydano 1.455 kart, natomiast w bieżącym roku, do 14 czerwca, przyjęto już 5.125 wniosków i wydano aż 2.976 kart mówił podczas spotkania z dziennikarzami Janusz Sibiński. – W odpowiedzi na duże zainteresowanie ze strony kaliszan zwiększono liczbę stanowisk do przyjmowania wniosków i wydawania Kaliskiej Karty Mieszkania w Kaliskich Liniach Autobusowych. Obecnie sprawy związane z KKM obsługują cztery stanowiska (pierwotnie jedno) zlokalizowane na Dworcu Autobusowym przy ul. Podmiejskiej dodaje.

Kaliska Karta Mieszkańca to:

  • poprawa warunków życia mieszkańców,
  • zwiększenie dostępności do usług publicznych przez poszerzenie zakresu ulg,
  • umacnianie poczucia tożsamości lokalnej,
  • poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu,
  • promocja korzystania ze środków komunikacji miejskiej w celu odciążenia centrum miasta od nadmiernego ruchu samochodów osobowych.

Wniosek o wydanie Karty można złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej www.kalisz.pl, załączając do wniosku aktualną fotografię oraz skan pierwszej strony zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy. Wniosek można złożyć także osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych w Kaliszu, ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS) w godzinach pracy punktu (poniedziałek 7.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00). Okres oczekiwania na wydanie Karty na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wynosi maksymalnie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Emeryci i renciści mogą przedstawić jedynie posiadany formularz PIT-40A wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego.

Osoby ubiegające się o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca uprawniającej do darmowych przejazdów komunikacją miejską, zobowiązani są dodatkowo okazać następujące dokumenty:

  • emeryci i renciści – legitymację emeryta lub rencisty,
  • dzieci w wieku od ukończenia 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole – dokument potwierdzający wiek dziecka,
  • dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół – ważną legitymację szkolną,
  • studenci – ważną legitymację studencką.

Uprawnienia do darmowych przejazdów nadawane są na czas ważności uprawnień potwierdzonych w legitymacji, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września roku następującego po kolejnym roku podatkowym.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Ekwiwalent dla ratowników OSP. 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu

Radni Miasta Kalisza zagłosowali za ustaleniem wysokości ekwiwalentu przysługującego …