Strona główna Kalisz i region Kalisz Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez wójta gm. Żelazków

Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez wójta gm. Żelazków

0
0

Skończyło się urzędowanie – zaczynają się kolejne kłopoty? Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wójta gm. Żelazków – Sylwiusza J. Chodzi m.in. o bezpodstawny wykup sieci wodociągowej w miejscowość Florentyna czy zatrudnienie syna – Adama J. – w spółce Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp z o.o.


Dziennikarze portalu Kalisz24 INFO ustalili, że Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo w sprawie przekraczania uprawnień przez odwołanego wójta gminy Żelazków Sylwiusza J. Chodzi głównie o art. 231 § 1 KK, który mówi Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Jak udało nam się ustalić, ma chodzić między innymi o bezpodstawny wykup sieci wodociągowej w miejscowości Florentyna w tejże gminie czy bezpodstawne zatrudnieni syna – Adama – w podległej mu gminie, w spółce Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp z o.o. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zbada także sprawę bezpodstawnego umarzania podatków i należności skarbowych.

Warto zaznaczyć, że syn byłego wójta – Adam J. –  zatrudniony na kontrakcie managerskim w spółce jest także… radnym Gminy Żelazków z dietą 7.100,00 złotych. Rocznie z Zakładu Komunalnego otrzymuje ponad 91.000,00 tysięcy złotych. Czy w tym przypadku prawo zostało złamane?

Polskie prawo mówi jasno, radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Nie mogą też powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. Nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, ani zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu.

Ponadto radni, małżonkowie radnych i osoby pozostające we wspólnym pożyciu nie mogą być członkami władz zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych instytucji (lub jednostek).

Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. początkowo funkcjonował jako Budżetowy Zakład Komunalny na terenie Gminy Żelazków. Z dniem 18 grudnia 2000 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 23 września 2003 roku przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50500 zł i dzieli się na 101 udziałów po 500 zł każdy. Gmina Żelazków jest właścicielem 100% udziałów Zakładu Komunalnego.


PZA

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Poważny wypadek na ul. Częstochowskiej! Dwoje nastolatków potraconych na pasach [FOTO]

Potrącenie pieszych na oznakowanym przejściu przy ul. Częstochowskiej w Kal…