Strona główna Aktualności Przyznano dotacje na remont kamienic w specjalnej strefie rewitalizacji Miasta Kalisza

Przyznano dotacje na remont kamienic w specjalnej strefie rewitalizacji Miasta Kalisza

0
0

W kolejnej edycji dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych posiadających nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Kalisza dofinansowanie otrzymało 12 beneficjentów. 6 beneficjentów nie otrzymało dotacji z uwagi na ograniczone środki finansowe – 1.000.000,00 zł. Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć, to 3.612.487,19 zł.


Z przyznanych wniosków 19 zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym. Jedna osoba wycofała wniosek z uwagi na uzyskanie dotacji na analogiczny zakres w naborze o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytkach w 2022 r. Ocenie merytorycznej zostało poddanych 18 wniosków i na podstawie przyznanych punktów dotacje otrzymało 12 beneficjentów. 6 beneficjentów nie otrzymało dotacji z uwagi na ograniczone środki finansowe – 1.000.000,00 zł. Całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć, to 3.612.487,19 zł.

Dofinansowanie przyznane od Miasta zostanie przeznaczone w głównej mierze na remonty dachów, elewacji, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poza tym remont klatki schodowej, remont podwórza oraz dokończenie remontu ogrodzenia przykościelnego.

Wsparcie finansowe otrzymane z budżetu Kalisza umożliwia właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wykonanie koniecznych robót lub prac, które mają na celu modernizację, renowację i adaptację obiektów zabytkowych, podniesienie technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków mieszkalnych, przystosowanie lokali i budynków oraz modernizację powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej a także szeroko rozumianą estetyzację przestrzeni publicznej.

Są to działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.


PZA / za Biuro Rewitalizacji.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Kaliski park wodny gotowy na rozpoczęcie sezonu letniego 2023. Niestety zapłacimy więcej!

Kaliski park wodny jest już gotowy do sezonu letniego i wkrótce otworzy dla mies…