Strona główna Aktualności Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Smolnej w Kaliszu już działa!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Smolnej w Kaliszu już działa!

0
1

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uruchomiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), z którego mogą korzystać mieszkańcy Kalisza. Punkt mieści się przy ul. Smolnej 11, wjazd jest możliwy od ulicy Piwonickiej.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest miejscem, gdzie osoby fizyczne mogą bezpłatnie oddać odpady, które nie są objęte standardową zbiórką.

PSZOK jest otwarty dwa razy w tygodniu:

 • w środy, w godz. 10:00 – 18:00,
 • w soboty, w godz. 8:00 – 16:00,
 • z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do punktu można przekazać:

 1. papier,
 2. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 3. szkło,
 4. odpady ulegające biodegradacji,
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie przyjmuje się sprzętu zdekompletowanego),
 7. przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. odzież i tekstylia,
 10.  odpady niekwalifikowane do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 11. zużyte opony – wyłącznie z pojazdów o ładowności do 3,5 Mg, maksymalnie 4 sztuki z gospodarstwa domowego w ciągu roku, 12. odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 300 kg z gospodarstwa domowego w ciągu roku.

PSZOK nie jest miejscem na przyjmowanie odpadów z działalności gospodarczej, które powinny trafić do innego podmiotu zbierającego odpady – firmy posiadającej odpowiednie zezwolenie lub bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Odpady należy samodzielnie umieścić w oznaczonym kontenerze lub zdeponować w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u.

Odpady będą ważone przy wjeździe oraz ewidencjonowane przez pracownika PSZOK-u. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


źródło. UM Kalisz

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w formie elektronicznej

W związku z występującym stanem epidemii rekrutacja do szkół ponadpodstawow…