Strona główna Aktualności Rada Miasta Kalisza wprowadziła dziś uchwałę krajobrazową. Zmieni się naprawdę wiele!

Rada Miasta Kalisza wprowadziła dziś uchwałę krajobrazową. Zmieni się naprawdę wiele!

0
0

Rada Miasta Kalisza wprowadziła dziś uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.


Przyjęty dokument pozwoli na wprowadzenie znaczących zmian w krajobrazie miejskim. Wszystkie pozwolą na podniesienie estetyki miasta. Celem wprowadzonej uchwały jest:

  1. podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wsparcie działań mających na celu poprawę ładu przestrzennego i harmonii przestrzeni publicznych;
  2. realizacja oczekiwania społecznego, wyrażonego w konsultacjach społecznych prowadzonych we wrześniu 2017 roku oraz w marcu 2020 roku;
  3. podniesienie prestiżu Miasta poprzez dbałość o dziedzictwo kulturowe i związany z nim wizerunek „miasta o najstarszej metryce pisanej w Polsce”;
  4. wprowadzenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla obszaru całego miasta Kalisza, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu;
  5. ochrona ładu przestrzennego i jego prawidłowego kształtowania w zabytkowej przestrzeni Miasta;
  6. ochrona krajobrazu kulturowego, cennych historycznie i kulturowo walorów widokowych Miasta;
  7. poprawa estetyki, wprowadzenie dobrych praktyk i opanowania chaosu reklamowego na terenie Miasta.

– Przegłosowana dzisiaj uchwała krajobrazowa pozwoli podjąć konkretne działania. Uporządkujemy miejski krajobraz, powstrzymamy rozprzestrzeniający się od lat chaos reklamowy, ochronimy zabytkowy charakter Kalisza. Jednocześnie zapewnimy przedsiębiorcom możliwość informowania o swojej działalności w sposób spójny i estetyczny. Kalisz wypięknieje. Stanie się bardziej atrakcyjny dla mieszkańców oraz odwiedzających nas gości i turystów – komentuje uchwałę prezydent Krystian Kinastowski.

Za wprowadzeniem uchwały krajobrazowej, porządkującej przestrzeń Kalisza, głosowało trzynaścioro radnych. Siedmioro wstrzymało się od głosu, jedna radna była przeciwna uchwale.

Z treścią uchwały można zapoznać się pod linkiem UCHWAŁA.

Fot. UM

PZA / za UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Adaptacja kontrowersyjnej powieści Jerzego Andrzejewskiego po raz pierwszy na deskach teatru

Powieść Jerzego Andrzejewskiego z 1963 odbiła się wielkim echem w środowisku int…