Strona główna Kalisz i region Kalisz Specjalna Strefa Rewitalizacji. Otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r.

Specjalna Strefa Rewitalizacji. Otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r.

0
0

Ogłoszono otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.


O dotację ubiegać się mogą właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (obszar ograniczony: Al. Wojska Polskiego, ul. Poznańską, ul. Harcerską, ul. Nowy Świat, ul. Szlak Bursztynowy, Rzeką Prosną, Kanałem Bernardyńskim, ul. Ciepłą, ul. Winiarska, ul. Warszawską, ul. Gen. Wł. Sikorskiego).

Dotacje mogą być udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac. Maksymalna kwota dotacji to 200 tys. zł. 

Zapraszamy na specjalną zakładkę Dotacje, na której udostępnione są niezbędne do złożenia dokumenty.

Wnioski z niezbędnymi załącznikami będzie można składać w dniach od 1 do 31 października 2022 r.

Informacje dotyczące naboru oraz pomoc w składaniu wniosku w formie elektronicznej będzie można uzyskać w Biurze Rewitalizacji – Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Kalisza, w godzinach urzędowania tj. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 lub podczas dyżurów pracowników Biura w dniach 26, 27 oraz 31 października w godzinach 15:30 – 18:30.

Przypominamy o możliwości składania wniosków w formie elektronicznej przez serwis Witkac.pl.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza


PZA / za UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Uszkodzenie zaworu sieci wodociągowej na Głównym Rynku. Kilka budynków bez wody! [FOTO]

Awaria sieci wodociągowej na Głównym Rynku w Kaliszu. W czwartek przed …