Strona główna Kalisz i region Kalisz Stanisław Pilarczyk nie jest już prezesem Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Stanisław Pilarczyk nie jest już prezesem Sądu Okręgowego w Kaliszu.

0
0

Kolejne odwołania w Kaliszu. Stanisław Pilarczyk nie jest już prezesem Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Informacja o zmianie prezesa kaliskiego Sądu dotarła drogą mailową do naszej redakcji w dniu wczorajszym. W pisemnej decyzji nie zawarto powodu odwołania Stanisława Pilarczyka z pełnionego przez niego jeszcze do dnia 12 lutego br. stanowiska.  Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał się na zapisy Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lipca 2017 r.

W myśl art. 17 pkt 1, „Prezesi i wiceprezesi sądów powołani na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą zostać odwołani przez Ministra Sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, bez zachowania wymogów określonych w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Stanisław Pilarczyk pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu od maja 2014 r. Przez ten czas udało się rozbudować, a następnie przenieść administrację sądu do budynku dawnego banku PKO.

Nieoficjalnie, odwołanie S. Pilarczyka z funkcji prezesa kaliskiego sądu nastąpiło wskutek przeprowadzenia prac związanych z analizą czynników mogących mieć wpływ na ocenę jakości polskich sądów pod względem wskaźnika opanowania wpływu w sprawach cywilnych . Jej wynik ukazał niską efektywność w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Spośród zamieszczonych w rankingu 45 polskich sądów, ten kaliski zajął 38 miejsce.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje, czyli popularna gra na giełdzie to forma inwestycji, …