Strona główna Kalisz i region Kalisz Stanowisko klubu radnych Polska 2050 ws. marszu i nacjonalistycznych wydarzeń w Kaliszu

Stanowisko klubu radnych Polska 2050 ws. marszu i nacjonalistycznych wydarzeń w Kaliszu

1
0

Są kolejne reakcje i interwencje kaliszan w sprawie wydarzeń jakie miały miejsce podczas zgromadzenia grupy faszyzujących narodowców skupionych wokół osoby Wojciecha Olszańskiego pseudonim Aleksander Jabłonowski w Kaliszu, w dniu 11.11.2021, Święta Niepodległości.


Radna Klubu Polska 2050 Barbara Oliwiecka już na początku listopada sygnalizowała prezydentowi Kinastowskiemu, o pojawiających się w sieci nagraniach wideo Wojciecha Olszańskiego, posługującego się pseudonimem Aleksander Jabłoński, dotyczące nawoływania „kamratów” do wzięcia udziału w wydarzeniu „Na Kalisz”, które jest zaplanowane na dzień 11.11.2021r.

Uwagę na to wydarzenie zwrócili radnej zaniepokojeni mieszkańcy. Wojciech Olszański (ps. Aleksander Jabłoński) reprezentuje grupy skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, antyszczepionkowe, od których, z uwagi na radykalizm, odcięło się już oficjalnie wiele ruchów i organizacji reprezentujące zdawałoby się podobne poglądy.

Filmy publikowane przez ww. w sieci wzywają do agresji, momentami do nienawiści.

– Zwracam się z pytaniem, czy do Urzędu Miasta wpłynęło pismo podpisane przez Wojciecha Olszańskiego (ps. Aleksander Jabłoński) lub kogokolwiek, kto utożsamia się z ruchem zbudowanym wokół tej postaci, z wnioskiem o wydanie zgody na organizację w dniu 11.11.2021r manifestacji, przemarszu lub innego typu zgromadzenia? Jeżeli tak, to czy taka zgoda została udzielona? W imieniu wielu zaniepokojonych mieszkańców, mam nadzieję, że ww. akcja pozostanie wyłącznie w świecie wirtualnym, a ewentualny wniosek zostanie odrzucony. Z uwagi na krótki okres czasu, jaki pozostał do 11.11.2021r. proszę o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi. Liczę, że uspokoimy mieszkańców, i że w Kaliszu, z uwagi choćby na bezpieczeństwo, nie dojdzie do organizacji tak kontrowersyjnego wydarzenia czytamy w piśmie Barbary Oliwieckiej z 3 listopada br.


Stanowisko Radnych Klubu Polska 2050 w sprawie wydarzeń jakie miały miejsce podczas zgromadzenia grupy faszyzujących narodowców skupionych wokół osoby Wojciecha Olszańskiego pseudonim Aleksander Jabłonowski w Kaliszu, w dniu 11.11.2021, Święta Niepodległości.

Jako radni Polska 2050 jesteśmy głęboko oburzeni tym, że:

1. Po pierwsze doszło do takiego zgromadzenia (radna Barbara Oliwiecka już podczas sesji październikowej sygnalizowała oburzenie i zaniepokojenie mieszkańców, którzy liczyli na odrzucenie wniosku i nie wydanie zezwolenia – zapytanie pisemne z dn. 3.11.2021r.) (Art.14, ustawy Prawo o zgromadzeniach).

2. Po drugie, że nikt podczas przebiegu zgromadzenia nie zareagował na obraźliwe, pełne nienawiści treści, nawoływanie do uśmiercania Żydów, wrogów ojczyzny itp. i zgromadzenie nie zostało rozwiązane. (Art.17,20 ustawy Prawo o zgromadzeniach).

3. Po trzecie, że doszło do spalenia STATUTU KALISKIEGO.

Domagamy się aby Prezydent Miasta zgłosił do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z podżeganiem do nienawiści i wszystkimi innymi działaniami, które można uznać za naruszenie prawa.

Apelujemy do Prezydenta, aby w trybie natychmiastowym przeszkolił urzędników, którzy mogliby być w przyszłości oddelegowali w roli obserwatorów na różnego rodzaju zgromadzenia, pod kątem możliwości prawnych rozwiązywania tego typu wydarzeń, w szczególności na podstawie przepisów karnych o podżeganiu do nienawiści. (art. 119 Kodeksu Karnego)

Wnioskujemy do Prezydenta aby właśnie teraz, Urząd Miasta przeprowadził kampanię przypominającą i upamiętniającą STATUT KALISKI. Można to zrobić zarówno w internecie jak i w przestrzeni miejskiej organizując wystawę Statutu Kaliskiego wg Artura Szyka (wydruk plakatów i ich ekspozycja na Głównym Rynku).

Jednocześnie informujemy, że jako radni przygotujemy uchwałę stanowiskową Rady Miasta w sprawie uznania Statutu Kaliskiego za dokument szczególnie ważny dla dziedzictwa kulturowego i historycznego Miasta Kalisza i zwrócimy się do wszystkich klubów radnych o poparcie.

Zapisy prawne, na które powołujemy się w piśmie.

  • Ustawa Prawo o zgromadzeniach

Art. 14. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli: 1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; 2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13

Art. 17. 1. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia. 2. Organ gminy informuje organizatora zgromadzenia o wyznaczeniu swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. (…)

Art. 20. 1. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

  • Kodeks karny

Artykuł 119 kodeksu karnego Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w § 1.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Jeden komentarz

  1. renegade

    13 listopada 2021 w 09:59

    Słychać wycie ? Znakomicie ! Dobrze że się ujawniacie szabesgoje ! My , Polacy dobrze was sobie zapamiętamy.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

86-letnia kaliszanka uwierzyła w historię o wypadku zięcia. Straciła dużą sumę pieniędzy

Oszustwa metodą na wnuczka, policjanta, czy pracownika wodociągów w dalszym…