Strona główna Aktualności Stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej dot. emisji obligacji

Stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej dot. emisji obligacji

0
0

Klub Radnych SLD zawsze opowiadał się za i nie zmieni swojego stanowiska w kwestii wsparcia rozwoju miasta. Nigdy nie byli także zwolennikami zadłużania miasta ponad miarę. Jak mówią, podobnie postąpili w lipcu 2014 roku, kiedy ówczesny Prezydent Janusz Pęcherz przedłożył Radzie Miejskiej Uchwałę Nr XLIX/653/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.

Celem emisji obligacji było sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2015 – 2028. Wykup obligacji nastąpi z dochodów własnych Miasta Kalisza w latach 2019 – 2028.

– Zaciągnięcie przez obecną ekipę prezydencką nowego zobowiązania oburzyło wówczas radnego Grzegorza Sapińskiego, ówczesnego kandydata ugrupowania Wspólny Kalisz na prezydenta Kalisza. – Obecne władze miasta zaciągają kolejne długi mając pełną świadomość, że ich spłata obciąży przyszłe ekipy rządzące – tak dowodził pan Sapiński – podają członkowie SLD. – A absurdalna metamorfoza Platformy polega na tym, że wówczas w 2014 roku wraz ze swoim Wiceprezydentem Grodzińskim poparli zaciąganie zobowiązań a dziś tak bardzo to krytykują.

Już w 2014 roku radny SLD Tomasz Grochowski mówił: Tak olbrzymia kwota nowego zobowiązania pod koniec kadencji Janusza Pęcherza wzbudza bardzo duży niepokój nie tylko radnych SLD ale i wielu mieszkańców Kalisza a samo uzasadnienie dołączone do uchwały, informujące że nowe zobowiązanie ma posłużyć do spłaty już istniejących zobowiązań wzbudza jeszcze większy niepokój ponieważ zamierza Pan jedno zobowiązanie spłacić drugim, a tak najczęściej robią ci, którzy mają duże kłopoty finansowe i których po prostu nie stać na spłatę dlatego szukają nowych kredytów aby spłacić stare.

– Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej doskonale rozumie, że aby miasto mogło się rozwijać czasem należy zaciągać zobowiązania, jednak należy to robić z rozsądkiem i rozwagą. Jesteśmy natomiast przeciwni zaciągania takiego zobowiązania w postaci emisji obligacji na kwotę 50 mln złotych na sam koniec kadencji – informuje Karolina Pawliczak.

Według członków SLD prezydent powinien mieć przy tym świadomość ogromnej odpowiedzialności, bo pożycza pieniądze, którymi będzie dysponował a będą je oddawać kaliszanie. Przypominamy, że Miasto za chwilę dysponować będzie wolnymi środkami w kwocie ponad 20 mln zł. a mimo to Grzegorz Sapiński chce je dodatkowo zadłużać na kwotę tak wysoką, jest dla nas zupełnie absurdalna, podobnie jak tłumaczenie: kto nie zagłosuje za emisją obligacji na kwotę 50 mln zł., ten jest przeciw rozwojowi Kalisza. Idąc tym tokiem rozumowania, można zarzucić Grzegorzowi Sapińskiemu, że chce tylko nieznacznego rozwoju miasta, bo mógł zaproponować emisję obligacji na 150, albo 200 mln zł. Nie kierują nami względy polityczne ale troska o dobro miasta, bowiem znakomita część planowanych przez pana Sapińskiego inwestycji prawdopodobnie nie będzie już realizowana a on tym samym niestety pogarsza sytuację finansową miasta, którą obejmie jego następca. Nie ma na to naszej zgody.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

MZDiK. Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Wąskiej. Utrudnienia także na ul. Polnej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w poniedział…