Strona główna Aktualności Szacowany koszt usunięcia odpadów chemicznych to koszt ok. 10 MLN złotych [FOTO]

Szacowany koszt usunięcia odpadów chemicznych to koszt ok. 10 MLN złotych [FOTO]

0
0

Koszt utylizacji sięga 10 milionów złotych, co jest bardzo dużym obciążeniem dla Miasta, dlatego czynione są starania o wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Apeluję do parlamentarzystów o wsparcie działań podejmowanych przez Miasto w celu jak najszybszego zlikwidowania nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Wrocławskiej – mówił podczas dzisiejszego briefingu prasowego Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Magazyn nielegalnie nagromadzonych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 164 A, był użytkowany w 2013 r. w ramach prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów przez firmę z siedzibą w Poznaniu. W wyniku stwierdzenia prowadzenia działalności niezgodnej z udzielonym zezwoleniem 17.03.2014 r. Prezydent Miasta Kalisza wydał decyzję cofającą zezwolenie na zbieranie odpadów wraz z nakazem ich usunięcia. Właściciel firmy nie zastosował się do orzeczenia ww. decyzji. Wobec czego wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zgłoszono sprawę do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu.

W wynajmowanym magazynie zostały pozostawione odpady, w tym odpady niebezpieczne w szacowanej łącznej ilości ok. 3000 ton. O całej sytuacji powiadomiono Wojewodę Wielkopolskiego, a także odpowiednie służby: straż pożarna, nadzór budowlany, inspekcja ochrony środowiska, inspekcja sanitarna. Wystosowano także pisma do ww. służb o podjęcie działań mających na celu sprawdzenie potencjalnego zagrożenia oraz podjęcie czynności zapobiegawczych w zakresie swojej właściwości. Postępowanie egzekucyjne w administracji wobec sprawcy zdarzenia okazało się bezskuteczne.

Biorąc pod uwagę wyjątkowość zaistniałej sytuacji, zwrócono się także pismami do Ministra Środowiska, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych, posłów i senatorów, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozważenie uruchomienia mechanizmów pomocowych w postaci dofinansowania zadania usunięcia i unieszkodliwienia odpadów, mając na względzie dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców sąsiadujących z ww. magazynem oraz ochronę środowiska.

W planie wydatków Miasta Kalisza na 2019 r. zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł przeznaczoną na realizację usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej. Ze względu na fakt, iż szacowany koszt tych działań opiewa na kwotę ok. 10.000.000 zł, Miasto Kalisz poczyniło wszelkie możliwe starania w celu uzyskania wsparcia zewnętrznego na realizację tego celu.

W dniu 19.12.2018 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.2.1 „Ochrona powierzchni ziemi Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”.

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, obecnie podlega ocenie merytorycznej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna zapaść w pierwszym kwartale tego roku. W momencie przyznania dotacji, Miasto natychmiast uruchomi procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy realizacji usunięcia i unieszkodliwienia odpadów. Szukając wsparcia naszych działań spotkałem się z Jarosławem Rolińskim, dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW w Warszawie oraz Jolantą Ratajczak, prezes Zarządu w WFOŚiGW w Poznaniu, w celu przyspieszenia decyzji o dofinansowaniu. W kolejnym tygodniu planowane jest też spotkanie na Międzynarodowej Konferencji w Poznaniu z przedstawicielami NFOŚiGW – informuje Jan Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

fot. Iwona Cieślak

– Uzyskanie dofinansowania jest bardzo istotne z uwagi na wysokie koszty. Dlatego apeluję również do parlamentarzystów o wsparcie naszych działań w tym zakresie. Musimy zrobić wszystko, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie – mówił podczas dzisiejszego briefingu prasowego Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Aby ubiegać się o dotację Miasto Kalisz musiało zostać właścicielem tego terenu – warunek bezwzględny możliwości ubiegania się o dotację. Najpierw aktem notarialnym z dnia 14.09.2018 r. Miasto Kalisz nabyło nieodpłatnie od osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności znajdującego się na gruncie budynku magazynowego. Następnie aktem notarialnym, z dnia 11.12.2018 r. Miasto Kalisz nabyło nieodpłatnie – w drodze umowy darowizny od Skarbu Państwa – prawo własności ww. terenu wraz z budynkiem.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Przy ulicy Henryka Melcera w Kaliszu powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe

Przy ulicy Henryka Melcera powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Budynki wielorodzinn…