Strona główna Aktualności Znamy plan Zbigniewa Maja na budynki po dotychczasowej Komendzie Miejskiej Policji

Znamy plan Zbigniewa Maja na budynki po dotychczasowej Komendzie Miejskiej Policji

1
1

Centrum Wsparcia Osób Starszych miałoby powstać w budynku przy ul. Jasnej, gdzie na dzień dzisiejszy działa Komenda Miejska Policji w Kaliszu. Jest to jeden z priorytetowych pomysłów kandydata na prezydenta – Zbigniewa Maja i Stowarzyszenia „Tu i Teraz” na kompleksowe wsparcie kaliskich seniorów. 

CWOS to miejsce koordynacji usług społecznych i medycznych oraz punkt wyjścia do dalszego działania w zakresie pomocy osobom starszym i niesamodzielnym. Według członków stowarzyszenia dane statystyczne za 2017 r. mówią, że aż 24% mieszkańców Kalisza to osoby w wieku senioralnym z tendencją wzrostu w kolejnych latach, dlatego tak ważne są działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej i stanu zdrowia, a także warunków socjalno-bytowych tej grupy osób. – Chcemy spowodować, aby seniorzy czuli iż są ważnym, potrzebnym ogniwem społeczności naszego miasta. Natomiast rodziny i opiekunowie seniorów nie musieli porzucać pracy ze względu na konieczność zajmowania się starszymi członkami rodzin mówi portalowi Kalisz24 INFO Sylwia Marciniak.

na foto. siedziba Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

– Na potrzeby CWOS chcemy wyremontować i adoptować budynki po dotychczasowej Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Jasnej, ponieważ dzięki m.in. moim staraniom, gdzie zabiegałem o środki na ten cel, kaliscy funkcjonariusze przeprowadzają się do nowoczesnej siedziby, która powstaje przy ul. Kordeckiego w Kaliszu – mówi portalowi Kalisz24 INFO Zbigniew Maj. – Centrum Wsparcia Osób Starszych będzie realizowało kompleksowy program działań skierowanych do seniorów, ale również do ich opiekunów faktycznych – dodaje.

W ramach Centrum świadczone będą usługi opiekuńcze oraz medyczne, w tym:

 • Dzienny Dom Opieki Medycznej – to nowa forma dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi. Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie szpitalnym. DDOM zapewniał będzie opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Świadczył będzie usługi świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Taka – nowa formuła sprawowania opieki – pozwoli to na zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych. DDOM będzie prowadzony we współpracy z podmiotem(ami) leczniczym(ymi) (realizującym(ymi) świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).
 • Dzienny Dom Opieki – oferta dla osób starszych, niesamodzielnych. W ramach pobytu w DDO zapewnione zostaną usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, wsparcie psychologiczne oraz posiłki – śniadanie i obiad.
 • Klub Seniora – miejsce spotkań i integracji społecznej osób 60+, które są jeszcze pełne sił i marzeń. Będziemy aktywizować seniorów nie tylko do udziału w proponowanych zajęciach, ale również do ich prowadzenia, do dzielenia się swoją wiedzą, pasją, zainteresowaniami. Chcemy, aby część zajęć prowadzili sami seniorzy. W ramach KS organizować będziemy cykliczne warsztaty tematyczne, spotkania integracyjne, zajęcia sportowe (np. wordic walking, gimnastykę korekcyjną), komputerowe i inne, turnieje sportowe seniorów, spotkania z ludźmi kultury, sztuki, życia publicznego, potańcówki, spotkania świąteczne, wycieczki.
 • Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania – obejmować będą usługi pielęgnacyjne, higieniczno-sanitarne, aktywizujące (wspomaganie samodzielności), integracyjne (kontakt z lokalną społecznością). Będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym – Opiekunów Osób Starszych. Rolą Opiekuna będzie: świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych (np. zakupy, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw urzędowych; opieka higieniczno-sanitarna). Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to również wsparcie dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa.
 • Długoterminowa Opieka Pielęgniarska – przeznaczona do osób przebywających w domu, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.
 • Hospicjum – zapewnienie opieki osobom dotkniętym chorobami przewlekłymi i/lub w stanie terminalnym. Minimalizowanie dyskomfortu będącego wynikiem choroby, minimalizowanie bólu i stresu. Zapewnienie usług pielęgniarskich, medycznych, opiekuńczych.
 • Mieszkania wytchnieniowe – miejsce krótkookresowego całodobowego pobytu, osób starszych. Umożliwiające opiekunom pozostawienie niesamodzielnych najbliższych (np. z chorobami neurologicznymi typu miażdżyca, Alzheimer) pod fachową opieką w sytuacji konieczności pobytu w szpitalu, wyjazdu do sanatorium czy nawet wakacyjnego wyjazdu z rodziną.
 • Teleopiekajednym z jej elementów będzie elektroniczna opaska na rękę, tzw. „Opaska życia”, drugim Centrum Teleopieki, do którego, przez całą dobę osoby objęte programem będą mogły zadzwonić i np. zgłosić problemy ze zdrowiem, poprosić o opiekuna tymczasowego lub o kontakt z lekarzem. Opaski życia dedykowane będą osobom starszym, chorym i samotnym. Urządzenia będą reagować na gwałtowną zmianę położenia ciała, bądź zaburzenia tętna. W takiej sytuacji opaska automatycznie wyśle sygnał do centrum, gdzie dyżurny podejmie stosowne działania. Podopieczny będzie też mógł sam, poprzez naciśnięcie przycisku SOS na opasce, powiadomić dyżurnego, że potrzebuje pomocy. Opaski życia to najszybszy sposób wezwania pomocy w momencie zasłabnięcia, utraty przytomności czy niemożności skorzystania z telefonu. Korzystanie z opasek będzie dobrowolne.
 • Programy Profilaktyki Zdrowotnej – przygotowywanie i wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej, zapobieganie chorobom, ich wczesne wykrywanie i edukacja prozdrowotna. Tutaj organizacja badań, konsultacji, ale również działań edukacyjnych (nauka prozdrowotnych zachowań, ochrona i promocja zdrowia). Ponadto, organizacja stałych zajęć sportowych czy Programu „Taxi do lekarza”, w ramach, którego seniorzy Kalisza raz do roku będą mogli skorzystać z usług taxi i być nieodpłatnie dowiezieni na badania profilaktyczne czy zdrowotne.

Przy tworzeniu i prowadzeniu Centrum Wsparcia Osób Starszych Stowarzyszenie Tu i Teraz Kalisz chce współpracować z podmiotami leczniczymi, ZOZ-ami, organizacjami pozarządowymi, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych, opiekuńczych i socjalnych, studentami kaliskich uczelni. CWOS będzie nie tylko miejscem opieki, wsparcia i integracji osób starszych, ale również miejscem wielu nowych miejsc pracy.

– Należałoby się również przyjrzeć potrzebie utworzenia w Kaliszu Szpitalnego Oddziału Geriatrycznego i Poradni Geriatrycznej, ale także kolejnego Domu Pomocy Społecznej. Wg badań na 10 tys. osób po 60 roku życia powinny funkcjonować minimum 2 łóżka geriatryczne. Oznacza to, że gdyby te wskaźniki odnieść tylko do liczby mieszkańców naszego miasta w Kaliszu powinniśmy mieć takich łóżek, co najmniej 20 – dodaje Z. Maj. – Nie mamy ich wcale. Jeśli chodzi o Poradnię to powinno być min. 2 lekarzy geriatrów i 1 poradnia geriatryczna na 100 tys. mieszkańców.

Planowana rozbudowa DPS przy ulicy Winiarskiej o kolejne 100 miejsc nie zaspokoi potrzeb Miasta, tym bardziej, że wstępnie profil nowego domu określono dla osób przewlekle psychicznie chorych. – Kolejka do DPS ciągle rośnie, obecnie ponad 140 mieszkańców naszego miasta jest umieszczonych w tego typach placówek na terenie całej Polski, a i tak ponad 30 czeka na przyjęcie – dopowiada Sylwia Marciniak.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Jeden komentarz

 1. Krysia_2005

  25 września 2018 w 20:33

  Bardzo dobry pomysł.W końcu KTOŚ pomyślał o nas emerytach i ludziach schorowanych.Nam też od życia coś sie należy.Brawo Panie MAJ

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Megatransport przejechał przez Kalisz. Przewożono gigantyczne śmigła turbin wiatrowych [WIDEO]

Wąskie ulice, ciasne zakręty, małe ronda czy przeszkody w postawić ulicznych lat…