Strona główna Aktualności Uchwała krajobrazowa w Kaliszu. Czy reklamy i szyldy szpecące ulice miasta znikną?

Uchwała krajobrazowa w Kaliszu. Czy reklamy i szyldy szpecące ulice miasta znikną?

0
0

Od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku będzie można zapoznać się i wnieść uwagi do uchwały zwanej potocznie krajobrazową. Jej treść dostępna będzie w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Pełna treść ogłoszenia w tej sprawie poniżej.


Projektu uchwały dotyczy “zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Z treścią uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (pok. nr 1) w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: Uchwała Krajobrazowa. Ze względu na epidemię, zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo – tel. +48 62 7654378, mail [email protected]


Prezydent Miasta Kalisza
WBUA.671.0001.2016

Kalisz, dnia 10.11.2020 r.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 293 z poźn. zm.) oraz Uchwały NR XXIX/351/2016 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 października 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, w dniach od 30.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (pok. nr 1) w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: Uchwała Krajobrazowa. Ze względu na zaistniałą sytuację wystąpienia stanu epidemii zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo – tel. +48 62 7654378, mail [email protected] .

Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy zainteresowany może wnieść uwagi do projektu uchwały.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected] , w terminie do dnia 14.01.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniesionej uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.


źródło. UM
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Dachowanie BMW w Chotowie. Poszkodowany 24-letni kierowca auta trafił do szpitala [FOTO]

Kolejny młody kierowca przesadził przede wszystkim z prędkością w terenie zabudo…