Strona główna Aktualności UM: Sprawę rezygnacji pani Kareny Łuszczykiewicz znamy wyłącznie z doniesień medialnych

UM: Sprawę rezygnacji pani Kareny Łuszczykiewicz znamy wyłącznie z doniesień medialnych

1
0

W związku dzisiejszymi, medialnymi doniesieniami dotyczącymi rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, Urząd Miasta i wiceprezydent Grzegorz Kulawinek wydali oświadczenie.

OŚWIADCZENIE WICEPREZYDENTA MIASTA GRZEGORZA KULAWINKA

W myśl obowiązujących przepisów, czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka wykonuje dyrektor placówki. Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu MBP “Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Kalisza.” Na dzień 16 grudnia 2019 r. do Urzędu Miasta Kalisza nie wpłynął wniosek dyrektora o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Sprawę rezygnacji pani Kareny Łuszczykiewicz znamy zatem wyłącznie z doniesień medialnych.

Pani Karena Łuszczykiewicz nie przedstawiła władzom Miasta Kalisza wizji działalności Miejskiej Bibilioteki Publicznej im. Adama Asnyka, do której odnosi się w swoim oświadczeniu. Kierownictwo Biblioteki nie nawiązało rozmów z władzami miasta na temat ewentualnych innowacji, potrzeby zmian w bieżącym funkcjonowaniu placówki, które pozwoliłyby nawiązać dialog na temat przyszłości jednostki.

Instytucje kultury w Polsce mają pełną samodzielność, a o ich funkcjonowaniu decyduje wyłącznie dyrektor. Kieruje on również bieżącą działalnością instytucji. To samo dotyczy również likwidacji szkód po zniszczeniu filii nr 16. W związku z opieszałością kierownictwa placówki w przekazaniu dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości odszkodowania, władze miasta włączyły się w dialog z firmą ubezpieczeniową.

Warunkiem uzyskania wsparcia w odbudowie księgozbioru filii nr 16 z budżetu Miasta Kalisza było ustalenie ostatecznej wysokości potrzebnych środków. Urząd Miasta Kalisza nie otrzymał takiej informacji.

Wobec przedłużającego się okresu załatwienia sprawy likwidacji szkody, wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, przy wsparciu Rady Osiedla Dobrzec, podjął rozmowy z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec na temat znalezienia zastępczego pomieszczenia dla filii nr 16. Powodem tych działań był zarówno przedłużający się czas oczekiwania na informacje z Biblioteki o możliwościach ponownego uruchomienia filii, jak i liczne sygnały mieszkańców, którzy oczekiwali przywrócenia działania tak lubianej i potrzebnej na osiedlu placówki. Prezes SM Dobrzec zobowiązał się do zrealizowania niezbędnych prac związanych z przygotowaniem innego lokalu na potrzeby filii.

Doceniając rolę i znaczenie biblioteki w przestrzeni publicznej, władze Miasta Kalisza nie planowały i nie planują likwidacji placówek bibliotecznych. Ewentualne zmiany kadrowe, które są brane pod uwagę, dotyczą przeniesienia pracowników pomiędzy filiami, w związku z zapowiadanym przejściem na emeryturę części osób zatrudnionych.

Dodać należy, że to władze tej kadencji potwierdziły wolę rozszerzenia działalności MBP o nową placówkę – filię nr 6 w Szczypiornie. Wprawdzie zamysł i koncepcja zrodziła się jeszcze w poprzedniej kadencji, jednak sam akt stanowiący – uchwała o nadaniu statutu – wydany został w grudniu 2018 roku.

Kwota wkładu własnego na zakup nowości wydawniczych – utrzymana na poziomie bieżącego roku – przy zakładanym na rok przyszły zwiększeniu partycypacji wnioskodawcy, przełoży się na zmniejszenie dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Niestety, rok przyszły jest bardzo trudny dla budżetu Kalisza, gdyż obok licznych nieuniknionych wydatków, w 2019 roku podjęto próbę urealnienia wynagrodzeń pracowniczych w Urzędzie Miasta oraz jednostkach powiązanych, w tym Miejskiej Bibliotece Publicznej, która kontynuowana będzie w następnych latach.

W kwietniu br. podjęta została uchwała o zwiększeniu dotacji dla MBP z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. Wyniosły one średnio 350 zł brutto na osobę. W miarę możliwości, w ciągu roku i lat następnych podejmowane będą kolejne działania zmierzające do poprawy warunków płacowych bibliotekarzy i pozostałych pracowników MBP.

Kwota dotacji podmiotowej dla MBP wzrośnie z 3.328.000 zł (2019 r.) do 3.728.000 zł (plan na 2020 rok). Kwota zwiększenia środków przeznaczona będzie przede wszystkim na zasilenie funduszu płac. Być może, w toku realizacji przyszłorocznego budżetu pojawią się dodatkowe fundusze. Poczynimy wówczas starania, aby ich część przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych, dla działającej sieci placówek, jak i organizowanej aktualnie filii nr 6 w Szczypiornie, a także na odtworzenie zniszczonego księgozbioru filii nr 16.

Dodatkowym źródłem sfinansowania zakupów wydawniczych może być Budżet Obywatelski. W 2019 roku zakupiono 140 tytułów za kwotę 5.868,78 zł, w 2020 r. mają zostać zakupione audiobooki za blisko 5.000 zł. Za kwotę 10.000 zł kącik czytelniczy w Bibliotece Głównej doposażony zostanie w meble i sprzęt. Procedura wyłonienia nowego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu trwa. Władze miasta mają nadzieję, że wyłoniony w tym postępowaniu kandydat przedstawi ciekawy program i koncepcję organizacyjno-finansową dla placówki w perspektywie następnych lat, a także, dla dobra instytucji, podejmie konstruktywny dialog na temat perspektyw dalszego funkcjonowania i rozwoju MBP.

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Jeden komentarz

  1. Jan

    16 grudnia 2019 w 19:14

    Przydałby się w NBP nowy dyrektor mający dużą praktykę urzędach oraz znający świat kultury i posiadający w tym względzie swój dorobek oraz niepodważalną markę. Trzeba mieć nadzieję, że taka osoba się zgłosi. Wielka, wielka szkoda, że chyba nie zdecydował się – mimo namów ze strony bibliotekarzy i osób ze światka kultury – ubiegać o to stanowisko Stanisław Małyszko z Urzędu Konserwatorskiego. On zapewne jest zajęty innymi propozycjami badawczymi i nie będzie stawał do konkursu jak jakiś małolat.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Tragiczny wypadek na krajowej “12”. Kierowca osobowego Opla zginął na miejscu [FOTO]

Tragiczny wypadek na prostym odcinku drogi krajowej nr 12 w miejscowoś…