Strona główna Kalisz i region Kalisz Wielkopolska Rada Rolnicza apeluje o działania na rynku zbóż. „Sytuacja jest bardzo trudna”

Wielkopolska Rada Rolnicza apeluje o działania na rynku zbóż. „Sytuacja jest bardzo trudna”

0
1

Wielkopolska Rada Rolnicza zwraca uwagę na poważny problem dotykający rolników i cały sektor jakim jest niska cena zbóż spowodowana niekontrolowanym napływem z Ukrainy. Wielu rolników jest w trudnej sytuacji finansowej. Członkowie wystosowali stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazując rozwiązania oraz działania zachęcające rolników do zmiany organizacji produkcji, by ograniczyć negatywny wpływ zawirowań gospodarczych na krajowym i światowym rynku rolniczym.


Członkowie wskazali w przyjętym stanowisku na długoterminowe bagatelizowanie problemu mimo wielu niepokojących sygnałów napływających od rolników, brakiem nadzoru nad napływającym zbożem oraz innymi dodatkowymiokolicznościami, które pogłębiły zaistniały stan. Mimo wprowadzonych obostrzeń dotyczących przywozu zboża wiele firm i zakładów przetwórczych nadal sprowadza nie objęte kontrolą kolejne tony pszenicy, kukurydzy, rzepakuargumentując to obowiązującymi kontraktami i zobowiązaniami. Efektem sytuacji jest znaczne pogorszenie sytuacji finansowej wielu gospodarstw co w dobie wysokich cen środków produkcji stawia ich w trudnej sytuacji u progu kolejnych zasiewów.

Trudna sytuacja w całej branży rolniczej to efekt wielu nakładających się w jednym czasie problemów i czynników, które dzięki sprawnym działaniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogły by zostać znacznym stopniu ograniczone. Wielkopolska Rada Rolnicza opracowując stanowisko zwróciła szczególną uwagę na szczególny nacisk wzmocnienia naszych lokalnych rynków oraz uruchomienia mechanizmów promujących nasze krajowe produkty oraz  zwiększenia wiedzy rolników w zakresie dywersyfikacji rodzajów produkcji rolnej w gospodarstwach. Trudności jakie dotykają rolnictwo to efekt daleko niewystarczających działań Rządu Rzeczypospolitej wobec wcześniejszych sygnałów dlatego przyjęte stanowisko to forma apelu o podjęcie efektywnych działań.mówi przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej Krzysztof Grabowski.

Stanowisko Wielkopolskiej Rady Rolniczej wskazujeobszary działań Rządu, które pozwolą na ograniczenie niekorzystnego efektów trwającego kryzysu. Należą do nich wzmocnienie sektora przetwórstwa zbóż oraz promowanie eksportu polskich produktów zbożowych, rozwój badań i innowacji w zakresie produkcji zbór tworzenia nowych odmian o lepszych parametrach, jakości i plonie. Zaznaczono by zwiększyć kontrolę fitosanitarną importowanego zboża.

Podkreślono także ważną kwestię dywersyfikacji upraw i wzrostu świadomości rolników w tym temacie, by dochody gospodarstw bazowały na kilku rodzajach działalności. Stanowisko porusza także ważną rolę szkoleń i edukacji rolników, aby aktualna wiedza przekładała się na efektywne zarządzanie gospodarstwem i ich rozwój.

Członkowie Rady szczególnie podkreślili, że niezbędna jest intensyfikacja działań Rządu w zakresie wspierania rolnictwa, dotacji, ulg podatkowych oraz uproszczenie procedur pozyskiwania różnych form wsparcia z których korzystają gospodarstwa i producenci żywności.


PZA / za UMWW

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Unieważnij kredyt frankowy bez wydawania środków na proces!

Firma Protekcja z Oleśnicy świadczy pomoc w zakresie odszkodowań dla konsumentów…