Strona główna Kalisz i region Kalisz Wody Polskie remontują próg wodny. Gruz i betonowe płyty na dnie rzeki w Piwonicach

Wody Polskie remontują próg wodny. Gruz i betonowe płyty na dnie rzeki w Piwonicach

0
0
Fot. Maciej Garbowicz / Prosna od źródeł

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przystąpiło do remontu progu wodnego w Piwonicach. Inwestycja ta nie była konsultowana z władzami samorządowymi.


Zgodnie z obowiązującym prawem rzeka oraz tereny znajdujące się w jej pobliżu pozostają w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jest całkowicie odpowiedzialne za stan rzeki oraz prowadzone na Prośnie prace. Informuję, że rozpoczęta inwestycja nie była konsultowana z Miastem, a decyzja o jej przeprowadzeniu zapadła przed rokiem.

– Uważam i zawsze będę stał na stanowisku, że rzeka to wspólne dobro nas wszystkich! Tego typu przedsięwzięcia powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami – z mieszkańcami i władzami miasta. Decyzje o zagospodarowaniu Prosny nie powinny zapadać z pomięciem Kalisza – miasta, którego najbardziej dotyczą informuje Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.

Decyzja o przeprowadzeniu remontu progu wodnego Piwonice zapadła w minionym roku. W maju 2018 roku Wody Polskie uzyskały zgodę na tymczasowe zajęcie działki należącej do Miasta. Jednocześnie zobowiązano inwestora, aby po zakończeniu prac przywrócił teren do jego stanu pierwotnego.

– Następuje właśnie koniec pewnej epoki. Próg na Prośnie w Piwonicach zmienia swoje oblicze. Ostatnia piaszczysta, rzeczna plaża w Kaliszu zostaje zasypana betonowym gruzem. I to wszystko w majestacie prawa! Ręce opadają! – pisze na fanpage Prosna od źródeł Maciej Garbowicz.

Wydając zgodę Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podał następujące warunki:

 1. Przedsięwzięcie należy realizować z zapewnieniem zasady oszczędnego korzystania z terenu i minimalnego przekształcania jego powierzchni.
 2. Miejsce postoju i składowania sprzętu roboczego oraz składowania materiałów należy wyznaczyć w możliwe najdalszej odległości od wód rzeki Prosny.
 3. Do wykonywania robót budowanych stosować sprawny technicznie sprzęt, eliminujący możliwość przedostania się do wód i do gleby substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń.
 4. Miejsce robót wyposażyć w odpowiednie materiały do natychmiastowej neutralizacji substancji ropopochodnych.
 5. Niwelacje powierzchni terenu wykonać jedynie w zakresie niezbędnym do ułożenia płyt betonowych do wzmocnienia podłoża przeznaczonego dla sprzętu roboczego oraz składowanych materiałów.
 6. Usuniętą warstwę ziemi z miejsc niwelowanych złożyć w pryzmach w pobliżu pasa robót.
 7. Pryzmowaną ziemię utrzymywać w odpowiedniej wilgotności (w razie potrzeby zraszać).
 8. Po zakończeniu robót pryzmowaną ziemię wykorzystać do rekultywacji terenu.
 9. Po zakończeniu prac budowlanych płyty betonowe do umocnienia powierzchni należy usunąć.
 10. Teren realizacji przedsięwzięcia (jeśli to konieczne) należy wyposażyć w przenośne toalety – opróżniane przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych.
 11. Po zakończeniu budowy teren przeznaczony dla sprzętu roboczego, składowanych materiałów oraz drogi technologiczne należy przywrócić do stanu wyjściowego.
 12. Na terenie objętym pracami prowadzić selektywną zbiórkę – w szczelnych pojemnikach, w wydzielonych miejscach, w warunkach zapobiegających pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich.
 13. Zapewnić sukcesywny odbiór wytwarzanych na terenie działki odpadów przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.
 14. W przypadku uzasadnionej kolizji planowanych robót (wykonanie drogi technicznej oraz placu składowania sprzętu i materiałów) z istniejącymi drzewami i krzewami konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.
 15. Zakazuje się niszczenia rosnących na przedmiotowej działce drzew i krzewów.
 16. Niezbędne jest zabezpieczenie pni drzew oraz krzewów przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym.

źródło. UM / fot. Maciej Garbowicz
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Kolizja dwóch pojazdów na skrzyżowaniu ul. Legionów z Nowym Światem w Kaliszu [WIDEO]

Zanim powstanie tu długo wyczekiwane rondo będziemy zaglądać w to miejsce nie&nb…